Add to favourites

<<Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման 2018 թվականի հաշվետվության /հողային հաշվեկշռի/ մասին>>

Որոշման ընդունմամբ կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի պահանջը` տարվա ընթացքում կատարված իրավական, որակական և քանակական փոփոխություններն կարտացոլվեն 2018 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ կազմված Հայաստանի Հանրապետության հողային հաշվեկշռում:

 • Discussed

  13.08.2018 - 29.08.2018

 • Type

  Decision

 • Area

  Agriculture, Nature protection, Urban planning, Energy and natural resources, Territorial administration and development, Cadastre

 • Ministry

  Committee of Cadastre

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 3085

Print

Suggestions

Շահեն Շահինյան

15.08.2018

Առաջարկում եմ հաշվետությունը ներկայացնել, ավելի մանրամասն, ներկայացնելով յուրաքանչյուր համայնքի հողային ֆենդը առանձին-առանձին: Սա թափանցիկության շատ լավ ցուցանիշ է: Մարզերի կտրվածքով հողային ֆոնդի ներկայացումը շատ սահամանափակ պատկերացում է տալիս տվյալ մարզի վերաբերյալ, իսկ համայնքներով ներկյացման դեպքում պատկերը առավել ակընհայտ կլինի, հնարավոր կլինի վերլուծել ոչ միայն համայնքները առանձին-առանձին, այլ նաև մարզի առանձին մասերը:

See more