Հիշել նախագիծը

«Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի անցման կետերում սահմանահատման ժամանակ պետական կառավարման մարմինների կողմից կիրառվող ընթացակարգերում «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի ներդրման ընթացքի գնահատման հիմնական կատարողական ցուցիչները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Hovhannes Mandakuni 29.12.2017 16:21:45 Հավելվածում նշված է երեք կետ, բոլորը թիվ 1: Ենթադրում եմ վրիպակ է: Նախագծի համարակալումը համապատասխանում է «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածին, իսկ ներկայացված նկատառումը պայմանավորված է Նախագիծը համակարգում ներդնելիս ծագած տեխնիկական խնդրով: Համակարգում կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: