Հիշել նախագիծը

«ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՈԼՈՐՏԻ ՈԼՈՐՏԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԵՂԻՆԱԿԱՎՈՐ ՓԱՌԱՏՈՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՄՐՑԱՆԱԿԻ ԱՐԺԱՆԱՑԱԾ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԳՈՐԾԻՉՆԵՐԻՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԹՈՇԱԿԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՉԱՓԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

ՆԱԽԱԳԻԾ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ

 

------ --------------- 2023 թ. N ------- Ն

 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՈԼՈՐՏԻ ՈԼՈՐՏԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԵՂԻՆԱԿԱՎՈՐ ՓԱՌԱՏՈՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՄՐՑԱՆԱԿԻ ԱՐԺԱՆԱՑԱԾ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԳՈՐԾԻՉՆԵՐԻՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԹՈՇԱԿԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՉԱՓԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին և 4-րդ կետերը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

 1. Հաստատել մշակույթի ոլորտի միջազգային հեղինակավոր փառատոններում և մրցանակաբաշխություններում մրցանակի արժանացած մշակույթի գործիչներին անվանական թոշակի վճարման կարգը` համաձայն հավելված 1-ի։
 2. Հաստատել մշակույթի ոլորտի միջազգային հեղինակավոր փառատոններում և մրցանակաբաշխություններում մրցանակի արժանացած մշակույթի գործիչներին անվանական թոշակի չափերը` համաձայն հավելված 2-ի:
 3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից և տարածվում է 2024 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագած իրավահարաբերությունների վրա:

 

 

 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

                 ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                                      Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ


 

Հավելված 1

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ------------ ------- -ի

N ------ Ն  որոշման

 

 

ԿԱՐԳ

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՈԼՈՐՏԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԵՂԻՆԱԿԱՎՈՐ ՓԱՌԱՏՈՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՄՐՑԱՆԱԿԻ ԱՐԺԱՆԱՑԱԾ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԳՈՐԾԻՉՆԵՐԻՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԹՈՇԱԿԻ ՎՃԱՐՄԱՆ

 

 1. Սույն կարգով կարգավորվում են մշակույթի ոլորտի միջազգային հեղինակավոր փառատոններում և մրցանակաբաշխություններում մրցանակի արժանացած մշակույթի գործիչներին անվանական թոշակի (այսուհետ՝ անվանական թոշակ) վճարման հետ կապված հարաբերությունները։
 2. Անվանական թոշակ տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող մշակույթի ոլորտի այն գործիչներին, որոնք որպես Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ մասնակցել են հավելված 2-ում ներառված միջազգային հեղինակավոր փառատոններին և մրցանակաբաշխություններին և արժանացել են մրցանակի:
 3. Անվանական թոշակի հատկացումն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ` նախարարություն)՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին՝ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի (այսուհետ՝ նախարար) հրամանով:

4․ Անվանական թոշակի վճարումն իրականացվում է ամսական պարբերականությամբ, մեկ տարի ժամկետով, հավելված 2-ում նշված գումարի չափով, որը չի ներառում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված հարկերը և պարտադիր այլ վճարները:

5․ Միևնույն անձը սույն կարգի 2-րդ կետում նշված արդյունքներից (մրցանակներից) մեկից ավելի արդյունք ունենալու դեպքում վճարվում է դրանցից յուրաքանչյուրի համար։

6․ Ոչ անհատական (խմբային) արդյունքի դեպքում  անվանական թոշակի հավելված 2-ում նշված գումարի չափը բաշխվում է խմբի անդամների միջև հավասարաչափ, իսկ իրավաբանական անձի դեպքում՝ հատկացվում է տվյալ իրավաբանական անձին, որի գործադիր մարմնի որոշմամբ իրականացվում է անվանական թոշակի բաշխումը։

7․ Անվանական թոշակի թեկնածուները կամ վերջիններիս գործատու հանդիսացող իրավաբանական անձիք սույն կարգի 2-րդ կետում նշված արդյունքներ ցուցաբերելուց հետո վեց ամսվա ընթացքում (2023 թվականի արդյունքների համար՝ մեկ տարվա ընթացքում) անվանական թոշակ ստանալու նպատակով կարող են դիմել Նախարարություն՝ դիմումին կից ներկայացնելով միջազգային հեղինակավոր փառատոնների և մրցանակաբաշխությունների մրցանակի արժանանալու փաստը վկայող նյութեր, ինչպես նաև անվանական թոշակի թեկնածուի և նրա բանկային տվյալները։

 1. Անվանական թոշակի թեկնածուների հաշվառման, փաստաթղթերի հավաքման և անվանական թոշակի թեկնածուների հետագա առաջադրման նպատակով նախարարի կողմից ստեղծվում է հանձնաժողով։ Հանձնաժողովի կազմը ձևավորվում է նախարարության 3, մշակույթի ոլորտի ստեղծագործական միությունների մեկական ներկայացուցիչներից:
 2. Սույն կարգի 8-րդ կետում նշված հանձնաժողովն իր աշխատանքները կազմակերպում է եռամսյակային պարբերականությամբ, քննարկում է այդ եռամսյակի ընթացքում Նախարարություն դիմած անվանական թոշակի թեկնածուների հայտադիմումները, և համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնում նախարարին:

 

 

 


Հավելված 2

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ------------ ------- -ի

N ------ Ն  որոշման

 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՈԼՈՐՏԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԵՂԻՆԱԿԱՎՈՐ ՓԱՌԱՏՈՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՄՐՑԱՆԱԿԻ ԱՐԺԱՆԱՑԱԾ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԳՈՐԾԻՉՆԵՐԻՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԹՈՇԱԿԻ ՉԱՓԵՐԸ

1 ԱՐՎԵՍՏԻ ՈԼՈՐՏԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԵՂԻՆԱԿԱՎՈՐ ՓԱՌԱՏՈՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՄՐՑԱՆԱԿԻ ԱՐԺԱՆԱՑԱԾ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԳՈՐԾԻՉՆԵՐԻՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԹՈՇԱԿԻ ՉԱՓԵՐԸ

N

Փառատոնի կամ մրցանակաբաշխության անվանումը

Երկիրը

Հաճախականությունը

Մրցանակը

Անվանական թոշակի ամսավճարի չափը (հազար դրամ)

I. ԱՇԽԱՐՀԻ ՀԵՂԻՆԱԿԱՎՈՐ ՓԱՌԱՏՈՆԵՐԸ

1. Թատերավեստ

1

Էդինբուրգի Միջազգային փառատոն

Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորություն

ամենամյա

գլխավոր մրցանակ «Ֆրինջ ֆըրստ»

660.0

լավագույն բեմադրություն

550.0

լավագույն դերասան

460.0

2

Ավինյոնի փառատոն

Ֆրանսիայի
Հանրապետություն

ամենամյա

գլխավոր մրցանակ «Ոսկե տերև»

660.0

լավագույն բեմադրություն

550.0

լավագույն դերասան

460.0

3

Շառլվիլ Մեզիերս տիկնիկային համաշխարհային փառատոն

Ֆրանսիայի
Հանրապետություն

ամենամյա

գլխավոր մրցանակ «Ոսկե քիթը»

660.0

լավագույն տիկնիկային ձևավորում/բեմանկարչություն

550.0

Լավագույն տիկնիկային մանիպուլյացիա

460.0

4

«Իմաջինա» (Immagina) միջազգային տիկնիկային փառատոն

Իտալիայի
Հանրապետություն

ամենամյա

լավագույն փողոցային կատարում

660.0

լավագույն դերասան

550.0

5

Վիներ Ֆեստվոխեն

Ավստրիայի Հանրապետություն

ամենամյա

գլխավոր մրցանակ «Ոսկե Լեոնին»

460.0

լավագույն բեմադրություն

380.0

լավագույն դերասան

310.0

6

ԷյԷյՍիԹի ուորդ ֆեստ

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

ամենամյա

լավագույն բեմադրություն

460.0

լավագույն դերասան

380.0

7

Պլովդիվի միջազգային տիկնիկային փառատոն «Երեքը շատ են երկուսը քիչ»

Բուլղարիայի Հանրապետություն

ամենամյա

լավագույն ներկայացում

460.0

նորարարության համար

380.0

8

«Գոլդեն Մագնոլիա» միջազգային տիկնիկային փառատոն

Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն

ամենամյա

լավագույն տիկնիկային շոու/ներկայացում

460.0

լավագույն տիկնիկային ձևավորում/բեմանկարչություն

380.0

9

«ԿՈՒԿԱՐՏ»

Ռուսաստանի Դաշնություն

ամենամյա

լավագույն տիկնիկային շոու/ներկայացում

310.0

լավագույն տիկնիկային ձևավորում/բեմանկարչություն

250.0

10

«Յունիդրամ» միջազգային փառատոն

Գերմանիայի Դաշնային
Հանրապետություն

ամենամյա

Գրան պրի

310.0

լավագույն բեմադրություն

250.0

լավագույն դերասան

200.0

2. Կերպարվեստ

Վենետիկի Բիեննալե

Իտալիայի
Հանրապետություն

երկամյա

«Ոսկե առյուծ» մրցանակ

660.0

մասնակցություն համար (տաղավարի այցելուների նվազագույն  քանակը՝ 250000)

550.0

2

Պրահայի քվադրինալե

Չեխիայի Հանրապետություն

քառամյա

Գրան պրի «Ոսկե տրիգա»

460.0

անվանակարգային մրցանակներ

380.0

3

Ֆլորենցիայի բիեննալե

Իտալիայի
Հանրապետություն

երկամյա

Մեդիչիի «Լորենցո Հրաշակերպի» ոսկե մեդալ

310.0

4

Լիվերպուլի բիեննալե

Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորություն

երկամյա

անվանակարգային մրցանակներ

200.0

3. Երաժշտարվեստ

3.1. երաժշտական (այդ թվում օպերային) փառատոներ

1

Զալցբուրգի փառատոն

Ավստրիայի Հանրապետություն

ամենամյա

մասնակցություն

460.0

3.2. երաժշտական մրցույթներ (բազմաժանր)

1

Եղիսաբեթ թագուհու մրցույթ (դաշնամուր, ջութակ, վոկալ)

Բելգիայի Թագավորություն

ամենամյա, յուրաքանչյուր տարի մեկ անվանակարգ

Գրան պրի

520.0

1-ին մրցանակ

432.0

2-րդ մրցանակ

360.0

3-րդ մրցանակ

300.0

2

Պ. Չայկովսկու անվան միջազգային մրցույթ (դաշնամուր, ջութակ, թավջութակ, վոկալ, փողային գործիքներ)

Ռուսաստանի Դաշնություն

ամենամյա, յուրաքանչյուր տարի մեկ անվանակարգ

Գլխավոր մրցանակ

520.0

1-ին մրցանակ

432.0

2-րդ մրցանակ

360.0

3-րդ մրցանակ

300.0

3

Միջազգայիմ երաժշտական մրցույթ ԱՌԴ

Գերմանիայի Դաշնային
Հանրապետություն

ամենամյա, յուրաքանչյուր տարի մեկ անվանակարգ

1-ին մրցանակ

660.0

2-րդ մրցանակ

550.0

3-րդ մրցանակ

460.0

4

Ռոբերտ Շումանի անվան միջազգային մրցույթ (դաշնամուր, տղամարդ-վոկալ, կանացի-վոկալ)

Գերմանիայի Դաշնային
Հանրապետություն

ամենամյա, յուրաքանչյուր տարի մեկ անվանակարգ

1-ին մրցանակ

460.0

2-րդ մրցանակ

380.0

3-րդ մրցանակ

310.0

5

Յոհան Սեբաստիան Բախ միջազգային մրցույթ

Գերմանիայի Դաշնային
Հանրապետություն

ամենամյա, յուրաքանչյուր տարի մեկ անվանակարգ

1-ին մրցանակ

460.0

2-րդ մրցանակ

380.0

3-րդ մրցանակ

310.0

6

Թիբոր-Կրեսպինի անվան մրցույթ (դաշնամուր, ջութակ, վոկալ)

Ֆրանսիայի
Հանրապետություն

ամենամյա, յուրաքանչյուր տարի մեկ անվանակարգ

1-ին մրցանակ

310.0

2-րդ մրցանակ

250.0

3-րդ մրցանակ

200.0

7

Կարլ Նիլսենի անվան միջազգային մրցույթ (դաշնամուր, կլառնետ, ֆլեյտա)

Դանիայի Թագավորություն

ամենամյա, յուրաքանչյուր տարի մեկ անվանակարգ

1-ին մրցանակ

310.0

2-րդ մրցանակ

250.0

3-րդ մրցանակ

200.0

8

Մ.Ռոստալի անվան միջազգային մրցույթ (ջութակ, ալտ)

Գերմանիայի Դաշնային
Հանրապետություն

ամենամյա, յուրաքանչյուր տարի մեկ անվանակարգ

1-ին մրցանակ

310.0

2-րդ մրցանակ

250.0

3-րդ մրցանակ

200.0

9

Երաժիշտ-կատարողների միջազգային մրցույթ նվագախմբային գործիքների վրա (վալթհորն, տուբա)

Ռուսաստանի Դաշնություն

ամենամյա, յուրաքանչյուր տարի մեկ անվանակարգ

1-ին մրցանակ

200.0

2-րդ մրցանակ

160.0

3-րդ մրցանակ

130.0

10

«Պրահայի գարուն» միջազգային երաժշտական ​​մրցույթ

Չեխիայի Հանրապետություն

ամենամյա, յուրաքանչյուր տարի մեկ անվանակարգ

1-ին մրցանակ

200.0

2-րդ մրցանակ

160.0

3-րդ մրցանակ

130.0

3.3. երաժշտական մրցույթներ (Դաշնամուր)

1

Շոպենի անվան դաշնամուրի մրցույթ

Լեհաստանի
Հանրապետություն

հնգամյա

1-ին մրցանակ

660.0

2-րդ մրցանակ

550.0

3-րդ մրցանակ

460.0

2

Ֆրանց Լիստի անվան դաշնամուրի միջազգային մրցույթ

Նիդերլանդների Թագավորություն

եռամյա

1-ին մրցանակ

660.0

2-րդ մրցանակ

550.0

3-րդ մրցանակ

460.0

3

Վան Կլայբերն դաշնամուրային մրցույթ

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

քառամյա

1-ին մրցանակ

460.0

2-րդ մրցանակ

380.0

3-րդ մրցանակ

310.0

4

Բեթհովենի անվան միջազգային մրցույթ

Գերմանիայի Դաշնային
Հանրապետություն

երկամյա

1-ին մրցանակ

460.0

2-րդ մրցանակ

380.0

3-րդ մրցանակ

310.0

5

Գեզա Անդայի անվան դաշնամուրի մրցույթ

Շվեյցարիայի Համադաշնություն

եռամյա

1-ին մրցանակ

310.0

2-րդ մրցանակ

250.0

3-րդ մրցանակ

200.0

6

Հանս Գաբոր Բելվեդեր մրցույթ

Ավստրիայի Հանրապետություն

ամենամյա

1-ին մրցանակ

200.0

2-րդ մրցանակ

160.0

3-րդ մրցանակ

130.0

3.4. երաժշտական մրցույթներ (ջութակ)

1

Պագանինիի անվան ջութակահարների մրցույթ

Իտալիայի
Հանրապետություն

ամենամյա

1-ին մրցանակ

660.0

2-րդ մրցանակ

550.0

3-րդ մրցանակ

460.0

2

Սիբելիուսի անվան ջութակահարների մրցույթ

Ֆինլանդիայի Հանրապետություն

հնգամյա

1-ին մրցանակ

660.0

2-րդ մրցանակ

550.0

3-րդ մրցանակ

460.0

3

Տիբոր Վարգա ջութակահարների միջազգային մրցույթ

Շվեյցարիայի Համադաշնություն

եռամյա

1-ին մրցանակ

460.0

2-րդ մրցանակ

380.0

3-րդ մրցանակ

310.0

4

Յոզեֆ Յոահիմի անվ. ջութակահարների միջազգային մրցույթ

Գերմանիայի Դաշնային
Հանրապետություն

եռամյա

1-ին մրցանակ

200.0

2-րդ մրցանակ

160.0

3-րդ մրցանակ

130.0

5

Հենրիկ Վիենավսկու անվան ջութակահարների միջազգային մրցույթ

Լեհաստանի
Հանրապետություն

հնգամյա

1-ին մրցանակ

200.0

2-րդ մրցանակ

160.0

3-րդ մրցանակ

130.0

3.5. երաժշտական մրցույթներ (թավջութակ)

1

Մստիսլավ Ռոստրոպովիչի անվան թավջութակահարների միջազգային մրցույթ

Ռուսաստանի Դաշնություն

քառամյա

1-ին մրցանակ

460.0

2-րդ մրցանակ

380.0

3-րդ մրցանակ

310.0

2

Վիտոլդի Լուտոսլավսկու անվան թավջութակի միջազգային մրցույթ

Լեհաստանի
Հանրապետություն

երկամյա

1-ին մրցանակ

310.0

2-րդ մրցանակ

250.0

3-րդ մրցանակ

200.0

3.6. երաժշտական մրցույթներ (կոնտրաբաս, շեփոր, կիթառ, դիրիժորություն, կոմպոզիտորական արվեստ)

1

Տոկիոյի միջազգային դիրիժորական մրցույթ

Ճապոնիա

եռամյա

1-ին մրցանակ

660.0

2-րդ մրցանակ

550.0

3-րդ մրցանակ

460.0

2

Գուստավ Մալերի դիրիժորական մրցույթ

Գերմանիայի Դաշնային
Հանրապետություն

եռամյա

1-ին մրցանակ

660.0

2-րդ մրցանակ

550.0

3-րդ մրցանակ

460.0

3

Յ.Մ. Շպերգերի անվան միջազգային մրցույթ (կոնտրաբաս)

Գերմանիայի Դաշնային
Հանրապետություն

ամենամյա

1-ին մրցանակ

460.0

2-րդ մրցանակ

380.0

3-րդ մրցանակ

310.0

4

Գ. Բոտտեսինիի անվան միջազգային մրցույթ (կոնտրաբաս)

Իտալիայի
Հանրապետություն

ամենամյա

1-ին մրցանակ

460.0

2-րդ մրցանակ

380.0

3-րդ մրցանակ

310.0

5

Ժնեվի միջազգային երաժշտական կոմպոզիտորական մրցույթ

Շվեյցարիայի Համադաշնություն

ամենամյա

1-ին մրցանակ

460.0

2-րդ մրցանակ

380.0

3-րդ մրցանակ

310.0

6

Մ. Անդրեի անվան միջազգային մրցույթ (շեփոր)

Ֆրանսիայի
Հանրապետություն

ամենամյա

1-ին մրցանակ

310.0

2-րդ մրցանակ

250.0

3-րդ մրցանակ

200.0

7

դասական կիթառի միջազգային մրցույթ

Ավստրիայի Հանրապետություն

ամենամյա

1-ին մրցանակ

310.0

2-րդ մրցանակ

250.0

3-րդ մրցանակ

200.0

8

Բեզանսոնի երիտասարդ դիրիժորների միջազգային մրցույթ-փառատոն

Ֆրանսիայի
Հանրապետություն

երկամյա

1-ին մրցանակ

310.0

2-րդ մրցանակ

250.0

3-րդ մրցանակ

200.0

9

Կիթառի միջազգային մրցույթ

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

ամենամյա

1-ին մրցանակ

200.0

2-րդ մրցանակ

160.0

3-րդ մրցանակ

130.0

10

Օպերային դիրիժորների միջազգային մրցույթ

Բելգիայի Թագավորություն

եռամյա

1-ին մրցանակ

200.0

2-րդ մրցանակ

160.0

3-րդ մրցանակ

130.0

11

Արտուրո Տոսկանինիի դիրիժորների միջազգային մրցույթ

Իտալիայի Հանրապետություն

ամենամյա

1-ին մրցանակ

200.0

2-րդ մրցանակ

160.0

3-րդ մրցանակ

130.0

3.7. վոկալի մրցույթներ և փառատոներ

1

Օպերալիա. Պլասիդո Դոքմինգո Համաշխարհային օպերային երգի մրցույթ

Իտալիայի Հանրապետություն

ամենամյա

1-ին մրցանակ

660.0

2-րդ մրցանակ

550.0

Rolex մրցանակ

460.0

2

Էլիանոր Մքքոլում Հյուսթոն Գրանդ օպերա միջազգային մրցույթ

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

ամենամյա

1-ին մրցանակ

660.0

2-րդ մրցանակ

550.0

3-րդ մրցանակ

460.0

3

Ստանիսլավ Մոնյուշկո օպերային  միջազգային մրվույթ

Լեհաստանի
Հանրապետություն

եռամյա

Գրան պրի

550.0

1-ին մրցանակ

460.0

2-րդ մրցանակ

380.0

3-րդ մրցանակ

310.0

4

Ելենա Օբրազցովայի անվան միջազգային  մրցույթ

Ռուսաստանի Դաշնություն

երկամյա

Գրան պրի

550.0

1-ին մրցանակ

460.0

2-րդ մրցանակ

380.0

3-րդ մրցանակ

310.0

5

Մարիա Կալլաս Գրան պրի-Օպերա Վոկալի միջազգային մրցույթ

Հունաստանի Հանրապետություն

ամենամյա

1-ին մրցանակ

460.0

2-րդ մրցանակ

380.0

3-րդ մրցանակ

310.0

6

Օտտավիո Ձինոյի օպերային միջազգային մրցույթ

Իտալիայի
Հանրապետություն

ամենամյա

1-ին մրցանակ

460.0

2 րդ մրցանակ

380.0

7

Բոլշայա Օպերա (Կուլտուրա ալիքի նախագիծ)

Ռուսաստանի Դաշնություն

ամենամյա

1–ին մրցանակ

310.0

8

Կլաուդիա Տայև միջազգային օպերային միջազգային մրցույթ

  Էստոնիայի Հանրապետություն

    ամենամյա    

1-ին մրցանակ

310.0

2 րդ մրցանակ

250.0

9

«Քարդիֆի ձայները» BBC-ի օպերային երգեցողության միջազգային մրցույթ

Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորություն

երկամյա

1-ին մրցանակ

200.0

2-րդ մրցանակ

160.0

3-րդ մրցանակ

130.0

10

Բոգաչյովայի անվան Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային վոկալիստների մրցույթ

Ռուսաստանի Դաշնություն

երկամյա

1-ին մրցանակ

200.0

2-րդ մրցանակ

160.0

3-րդ մրցանակ

130.0

11

Ֆիորենցա Չեդոլինզ ՍՈԻ միջազգային օպերային օնլայն մրցույթ

Իտալիայի Հանրապետություն

ամենամյա

1-ին մրցանակ

200.0

2-րդ մրցանակ

160.0

4. Կինոարվեստ

4.1. մրցանակաբաշխություններ

1

Ամերիկյան կինոակադեմիաի Օսկար մրցանակաբաշխություն

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

ամենամյա

անվանակագային մրցանակ

800.0

մասնակցություն

660.0

2

Ոսկե Գլոբուս

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

ամենամյա

անվանակագային մրցանակ

660.0

մասնակցություն

550.0

3

Եվրոպական կինոակադեմիայի մրցանակ

Գերմանիայի Դաշնային
Հանրապետություն

ամենամյա

անվանակագային մրցանակ

660.0

մասնակցություն

550.0

4

Ասիա-Խաղաղօվկիանոսյան կինոմրցանակ

Ավստրալիական Միություն

ամենամյա

անվանակագային մրցանակ

460.0

մասնակցություն

380.0

5

Բրիտանական կինոակադեմիայի ԲԱՖՏԱ մրցանակ

Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորություն

ամենամյա

անվանակագային մրցանակ

200.0

մասնակցություն

160.0

6

Ֆրանսիական կինոակադեմիայի Սեզար մրցանակաբաշխություն

Ֆրանսիայի
Հանրապետություն

ամենամյա

անվանակագային մրցանակ

200.0

մասնակցություն

160.0

4.2. համաշխարհային Ա դասի կինոփառատոներ

1

Բեռլինի միջազգային կինոփառատոն

Գերմանիայի Դաշնային
Հանրապետություն

ամենամյա

անվանակագային մրցանակ

660.0

ամենամյա

մասնակցություն

550.0

2

Կաննի միջազգային կինոփառատոն

Ֆրանսիայի
Հանրապետություն

ամենամյա

անվանակագային մրցանակ

660.0

ամենամյա

մասնակցություն

550.0

3

Լոկառնոի կինոփառատոն

Շվեյցարիայի Համադաշնություն

ամենամյա

անվանակագային մրցանակ

460.0

ամենամյա

մասնակցություն

380.0

4

Սան Սեբաստիանի միջազգային կինոփառատոն

Իսպանիայի Թագավորություն

ամենամյա

անվանակագային մրցանակ

460.0

ամենամյա

մասնակցություն

380.0

5

Վենետիկի միջազգային կինոփառատոն

Իտալիայի Հանրապետություն

ամենամյա

անվանակագային մրցանակ

460.0

ամենամյա

մասնակցություն

380.0

6

Կահիրեի միջազգային կինոփառատոն

Եգիպտոսի Արաբական
Հանրապետություն

ամենամյա

անվանակագային մրցանակ

310.0

ամենամյա

մասնակցություն

250.0

7

Կառլովի վարի միջազգային կինոփառատոն

Չեխիայի Հանրապետություն

ամենամյա

անվանակագային մրցանակ

310.0

ամենամյա

մասնակցություն

250.0

8

Շանհայի միջազգային կինոփառատոն

Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն

ամենամյա

անվանակագային մրցանակ

310.0

ամենամյա

մասնակցություն

250.0

9

Ֆաջր միջազգային կինոփառատոն

Իրանի Իսլամական Հանրապետություն

ամենամյա

անվանակագային մրցանակ

200.0

ամենամյա

մասնակցություն

160.0

10

Գոա - հնդկական միջազգային կինոփառատոն

Հնդկաստանի
Հանրապետություն

ամենամյա

անվանակագային մրցանակ

200.0

ամենամյա

մասնակցություն

160.0

11

Տալլինի Սև գիշերներ կինոփառատոն

Էստոնիայի Հանրապետություն

ամենամյա

անվանակագային մրցանակ

200.0

ամենամյա

մասնակցություն

160.0

4.3. Ա դասի կինոփառատոներ ըստ ուղղվածության

1

Բուսանի միջազգային կինոփառատոն

Կորեայի Հանրապետություն

ամենամյա

անվանակագային մրցանակ

460.0

մասնակցություն

380.0

2

Տորոնտոյի միջազգային կինոփառատոն

Կանադա

ամենամյա

անվանակագային մրցանակ

460.0

մասնակցություն

380.0

3

Կարճամետրաժ ֆիլմերի միջազգային փառատոն Oբերհաուզենում

Գերմանիայի Դաշնային
Հանրապետություն

ամենամյա

անվանակագային մրցանակ

460.0

մասնակցություն

380.0

4

Կրակովի միջազգային կինոփառատոն

Լեհաստանի
Հանրապետություն

ամենամյա

անվանակագային մրցանակ

310.0

մասնակցություն

250.0

5

Թուրինի կինոփառատոն

Իտալիայի Հանրապետություն

ամենամյա

անվանակագային մրցանակ

310.0

մասնակցություն

250.0

6

Սոֆիայի միջազգային կինոփառատոն

Բուլղարիայի Հանրապետություն

ամենամյա

անվանակագային մրցանակ

310.0

մասնակցություն

250.0

7

Խիխոնի միջազգային կինոփառատոն

Իսպանիայի Թագավորություն

ամենամյա

անվանակագային մրցանակ

200.0

մասնակցություն

160.0

8

Տրանսիլվանիայի միջազգային կինոփառատոն

Ռումինիայի Հանրապետություն

ամենամյա

անվանակագային մրցանակ

200.0

մասնակցություն

160.0

5. Պարարվեստ

1

Դանս օփեն բալետի միջազգային փառատոն

Ռուսաստանի Դաշնություն

ամենամյա

Գրան պրի

660.0

անվանակարգային մրցանակ

550.0

2

Լոզանի միջազգային բալետային մրցույթ

Շվեյցարիայի Համադաշնություն

ամենամյա

1-ին մրցանակ

660.0

2-րդ մրցանակ

550.0

3-րդ մրցանակ

460.0

3

Բալետի արտիստների միջազգային մրցույթ Վարնայում

Բուլղարիայի Հանրապետություն

ամենամյա

1-ին մրցանակ

660.0

2-րդ մրցանակ

550.0

3-րդ մրցանակ

460.0

4

Բալետի միջազգային մրցույթ «Ջեքսոն»

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

ամենամյա

1-ին մրցանակ

460.0

2-րդ մրցանակ

380.0

3-րդ մրցանակ

310.0

5

Ռուդոլֆ Նուրիևի անվան փառատոն

Ռուսաստանի Դաշնություն

ամենայմա

անվանակագային մրցանակ

380.0

6

«Արաբեսկ» մրցույթ

Ռուսաստանի Դաշնություն

ամենամյա

1-ին մրցանակ

460.0

2-րդ մրցանակ

380.0

3-րդ մրցանակ

310.0

7

«Ոսկե պուանտ»

Ֆրանսիայի
Հանրապետություն

ամենամյա

1-ին մրցանակ

460.0

2-րդ մրցանակ

380.0

3-րդ մրցանակ

310.0

8

Պարի միջազգային մրցույթ-փառատոն «Դանսինգ Իտալի»

Իտալիայի Հանրապետություն, Պեզարո

ամենամյա

դիպլոմներ՝ տարբեր անվանակարգերի համար

310.0

9

Միջազգային ազգագրական պարի փառատոն Բարսելոնայում

Իսպանիայի Թագավորություն

ամենամյան

1-ին կարգի դիպլոմ

310.0

2-րդ կարգի դիպլոմ

250.0

3-րդ կարգի դիպլոմ

200.0

10

Միջազգային ազգագրական պարի փառատոն Հռոմում

Իտալիայի Հանրապետություն

ամենամյա

1-ին կարգի դիպլոմ

310.0

2-րդ կարգի դիպլոմ

250.0

3-րդ կարգի դիպլոմ

200.0

11

Միջազգային ազգագրական պարի փառատոն Րիմինիում

Իտալիայի Հանրապետություն

ամենամյա

1-ին կարգի դիպլոմ

200.0

2-րդ կարգի դիպլոմ

160.0

3-րդ կարգի դիպլոմ

130.0

12

Միջազգային ազգագրական պարի փառատոն Սալոնիկում

Հունաստանի Հանրապետություն

ամենամյա

1-ին կարգի դիպլոմ

200.0

2-րդ կարգի դիպլոմ

160.0

3-րդ կարգի դիպլոմ

130.0

13

Միջազգային ազգագրական պարի փառատոն Պրահայում

Չեխիայի Հանրապետություն

ամենամյա

1-ին կարգի դիպլոմ

200.0

2-րդ կարգի դիպլոմ

160.0

3-րդ կարգի դիպլոմ

130.0

14

Միջազգային ազգագրական պարի փառատոն Բելգրադում

Սերբիայի Հանրապետություն

ամենամյա

1-ին կարգի դիպլոմ

200.0

2-րդ կարգի դիպլոմ

160.0

3-րդ կարգի դիպլոմ

130.0

II. ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՀԵՂԻՆԱԿԱՎՈՐ ՓԱՌԱՏՈՆԵՐԸ

1. Թատերավեստ

1

Պեկինի միջազգային տիկնիկային փառատոն

Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն

ամենամյա

«Լավագույն տիկնիկային շոու»

460.0

«Լավագույն ռեժիսուրա»

380.0

«Լավագույն տիկնիկային դիզայն»

310.0

2

Չունչոն տիկնիկային փառատոն

Կորեայի Հանրապետություն

ամենամյա

Գրան պրի

460.0

ամենամյա

դիպլոմներ

380.0

3

Չեխովյան փառատոն

Ռուսաստանի Դաշնություն

ամենամյա

Գլխավոր մրցանակ 

310.0

լավագույն ռեժիսոր

460.0

 լավագույն դերասան

380.0

4

Բենգալուռույի միջազգային տիկնիկային փառատոն

Հնդկաստանի
Հանրապետություն

ամենամյա

«Լավագույն տիկնիկային շոու»

310.0

«Լավագույն ռեժիսուրա»

250.0

5

Կահիրեյի ժամանակակից թատրոնի միջազգային փառատոն

Եգիպտոսի Արաբական
Հանրապետություն

ամենամյա

դիպլոմներ

310.0

6

Թբիլիսիի միջազգային թատերական փառատոն

Վրաստան

ամենամյա

անվանակարգային դիպլոմներ

200.0

7

Բեվերլիի տիկնիկային թատրոնների փառատոն

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

ամենամյա

դիպլոմներ

200.0

2. Կերպարվեստ

1

Լառնակայի Բիեննալե

Կիպրոսի Հանրապետություն

երկամյա

անվանակարգային մրցանակ

310.0

2

Մալթայի բիեննալե

Մալթայի Հանրապետություն

երկամյա

անվանակարգային մրցանակ

200.0

3. Կինոարվեստ

1

Սարաևոյի կինոփառատոն

Բոսնիա և Հերցեգովինա

ամենամյա

գլխավոր մրցանակ

310.0

անվանակագային մրցանակ

250.0

2

Ռոտերդամի միջազգային կինոփառատոն

Նիդերլանդների Թագավորություն

ամենամյա

գլխավոր մրցանակ

310.0

անվանակագային մրցանակ

250.0

3

Վավերագրական կինոյի միջազգային փառատոն Ամստերդամում (IDFA)

Նիդերլանդների Թագավորություն

ամենամյա

գլխավոր մրցանակ

310.0

անվանակագային մրցանակ

250.0

4

Սանդենս Կինոփառատոն

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

ամենամյա

գլխավոր մրցանակ

310.0

անվանակագային մրցանակ

250.0

5

Կարճամետրաժ ֆիլմերի միջազգային փառատոն Կլերմոն-Ֆերանում

Ֆրանսիայի
Հանրապետություն

ամենամյա

գլխավոր մրցանակ

310.0

անվանակագային մրցանակ

250.0

6

Անիմացիոն ֆիլմերի միջազգային փառատոն Անսիում

Ֆրանսիայի
Հանրապետություն

ամենամյա

գլխավոր մրցանակ

310.0

անվանակագային մրցանակ

250.0

7

Մուլտֆիլմերի և անիմացիայի միջազգային փառատոն Չինաստանում

Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն

ամենամյա

գլխավոր մրցանակ

200.0

անվանակագային մրցանակ

160.0

8

Վավերագրական կինոյի և անիմացիայի միջազգային փառատոն Լայպցիգում (DOK Leipzig)

Գերմանիայի Դաշնային
Հանրապետություն

ամենամյա

գլխավոր մրցանակ

200.0

անվանակագային մրցանակ

160.0

2 ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԵՂԻՆԱԿԱՎՈՐ ՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՄՐՑԱՆԱԿԻ ԱՐԺԱՆԱՑԱԾ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԳՈՐԾԻՉՆԵՐԻՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԹՈՇԱԿԻ ՉԱՓԵՐԸ

N

Փառատոնի կամ մրցանակաբաշխության անվանումը

Կառույցը

Հաճախականությունը

Մրցանակը

Անվանական թոշակի ամսավճարի չափը (հազար դրամ)

1

Թանգարանների միջազգային խորհրդի (ԻԿՕՄ) Կրթության և մշակութային գործունեության միջազգային կոմիտեի մրցանակ

ԻԿՕՄ

ամենամյա

«Լավագույն փորձ» մրցանակ

460.0

2

Եվրոպայի խորհրդի թանգարանների ոլորտի մրցանակաբաշություն

Եվրոպայի խորհուրդ

ամենամյա

«Տարվա եվրոպական թանգարան» մրցանակ

310.0

3

Եվրոպա Նոստրա համաեվրոպական կազմակերպության մրցանակաբաշխություն

Եվրոպա Նոստրա համաեվրոպական կազմակերպություն

ամենամյա

Եվրոպա Նոստրա անվանակարգային մրցանակներ

200.0

 

 • Քննարկվել է

  25.08.2023 - 10.09.2023

 • Տեսակ

  Որոշում

 • Ոլորտ

  Մշակութային

 • Նախարարություն

  Կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 2685

Տպել

Առաջարկներ`

Armine Anda

09.09.2023

7. Վենետիկի փառատոնի գումարը չափը չի կարող տարբեր լինել Կաննից ու Բերլինից։ Նրանք նույն դասի փառատոներ են։ Ժամանակը չի բավականացնի ուսումնասիրել գումարների և դասերի հարաբերակցությունը, առաջարկում եմ, դա ուսումնասիրել լրջորեն։ Այպիսի փաստաթուղթը չի կարող ռազմավարակն սխալներ թույլ տալ։ Առաջարկում եմ ոլորտի մասնագետների հետ քննարկումներ ունենալ։

Armine Anda

09.09.2023

6. Անվանական թոշակի դիմելու համար, մանրամասնեցված չէ, արդյո՞ք տվյալ աշխատանքին առնչվող ո՞րն մասնագիտությունների գործիչները կարող են դիմել այդ անվանական թոշակին։ Օրինակ, ռեժիսորը, պրոդյուսերը, սցենարի հեղինակը, դերասանաները, կոմպոզիտորը, խաղարկային կինոյի դեպքում՝ բեմադրող օպերատորը, Անիմացիայի դպքում՝ բեմադրող նկարիչը, կարո՞ղ են դիմել։ Մշակույթի գործիչը լայն հասկացություն է, և այս փաստաթղթից պարզ չէ, թե ում է այն վերաբերվում։ Այդ կանոնակարգումը մշակված չէ։

Armine Anda

09.09.2023

5․ Այս փաստաթղթում կան նաև սխալներ, օրինակ, Սանդանսը, Ռոտերդամը և այլն, նշված են տարածաշրջանային փառատոների մեջ, Ա դասի փառատոներ՝ ըստ ուղղվածության կատոգորիան՝ ամբողջապես սխալ է, կան նաև անհասկանալի ներառված փառատոներ, օրինակ Չիանստանի մուլտֆիլմերի և անիմացիայի փառատոնը։ Ցավոք, ամբողջական անդրաձարձ՝ հնարավոր չէ անել։

Տեսնել ավելին