Հիշել նախագիծը

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՀԱՇՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՇՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆՇԱՆԱԿՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ ՀԱՇՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ, ՄԻՆՉԵՎ ԵՐԿՈՒ ԺԱՄ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՀԱՇՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԻՄԱՑ ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅՑՎՈՐԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՎՃԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՉԱՓԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Samvel Amirzadyan 17.04.2023 01:08:03 Հարգելի՝ գործընկեր, Նախագծով սահմանված չէ հաշտարարության իրականացման համար տրամադրված ժամանակի հաշվարկման ձևն ու կարգը: Գտնում եմ, որ անհրաժեշտ է ներդնել ժամանակի հաշվարկի գործիքակազմ՝ հնարավոր անբարեխիղճ դրսևորումներից խուսափելու համար։ Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է փոփոխություն։ Մասնավորապես, հստակեցվել է հաշտարարության իրականացման ժամանակահատվածի հաշվարկման ձևը։ Բացի այդ, նախատեսվել է, որ սահմանված դեպքերում պետական բյուջեից փոխհատուցում ստանալու նպատակով անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հաշտարարության տևողության, հաշտարարության սկզբի և ավարտի մասին նշում պարունակող հաշտարարության ավարտի արձանագրության պատճենը։