Հիշել նախագիծը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 20-Ի N 09-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

ՀՐԱՄԱՆ

 N o        -Ն                                              «         »                       2022

Նախագիծ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ  2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 20-Ի N 09-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ, 34-րդ հոդվածների 1-ին մասերը՝

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  Ե Մ

 1. Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2020 թվականի մայիսի 20-ի «Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում հեռավար (դիստանցիոն) կրթության կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին» N 09-Ն հրամանով հաստատված հավելվածի՝

1) 2-րդ գլխի՝

ա.  5-րդ կետում «դպրոցում համապատասխան առարկայական ուսուցչի բացակայության դեպքում՝ ՀՈՒԿ-ի՝ առարկայական մասնագետները» բառերը փոխարինել «մենթոր դպրոցների ուսուցիչները» բառերով:

բ. 7-րդ կետից հետո լրացնել՝ նոր 7.1-ին կետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«7.1. Ավարտական քննությունները կարող են իրականացվել հեռավար, եթե հաստատությունը չունի համապատասխան առարկայի մասնագետ և դասերն իրականացվում են հեռավար:»:

գ. 8-րդ կետի 1-ին ենթակետում «եթե» բառից հետո լրացնել «գյուղական բնակավայրում գտնվող» բառերը և «համալրումը» բառից հետո լրացնել «մենթոր դպրոցների ուսուցիչների կողմից,» բառերը:

դ. 8-րդ կետի 3-րդ ենթակետում «20» թվից հետո լրացնել «աշխատանքային» բառը:

ե. 8-րդ կետը լրացնել նոր՝ 8-րդ ենթակետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«8) Ուսուցչի կողմից իր դպրոցի սովորողների համար հեռավար դասավանդում առավելագույնը 10 աշխատանքային օր, եթե վերջինս ունի առկա ուսուցումն անհնարին դարձնող բուժման կարիք:»:

զ.  8.1. կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«8.1. Սույն կարգի 8-րդ կետի 1-5-րդ և 8-րդ ենթակետերը տարածվում են Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների վրա:»:

է. 9-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«9. Հեռավար կրթության տեխնոլոգիաները կիրառվում են ուսումնական, լաբորատոր, գործնական պարապմունքների, ընթացիկ և միջանկյալ գնահատումների և 7.1-ին կետով սահմանված դեպքերում՝ սովորողների կողմից կրթական ծրագրի յուրացման ամփոփիչ ստուգման կամ ատեստավորման արդյունքում սովորողի փոխադրման իրականացման ժամանակ, որի կիրառումը չի բացառում, ըստ անհրաժեշտության, սովորող-ուսուցիչ անմիջական հաղորդակցությունը: Հեռավար կրթության դեպքում սովորողների և ուսուցիչների անմիջական համատեղ ուսումնական գործունեության` ուսումնական, լաբորատոր և գործնական պարապմունքների ծավալների հարաբերակցությունը որոշվում է ուսումնական հաստատության կամ ՀՈՒԿ-ի կողմից:»:

ը. 11-րդ կետից հանել «իսկ ՀՈՒԿ-ի կողմից հեռավար կրթություն իրականացնելու դեպքում՝ ՀՈՒԿ-ը,» բառերը:

2) 3-րդ գլխի՝

ա. 13-րդ կետից հանել «կամ ՀՈՒԿ-ի կողմից» բառերը:

բ. 14-րդ կետը լրացնել նոր նախադասությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ.

«20 և ավել աշակերտներից կազմված դասարանների դեպքում իրականացվում է դասարանների կիսում:»:

գ. 15-րդ կետում «ժամավճարով՝» բառից հետո լրացնել «ըստ դրույքաչափի համար սահմանված գումարի՝» բառերը:

դ. 19-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«19. Այն հաստատություններում, որտեղ չկա տվյալ առարկայի մասնագետ և դասերն իրականացվում են հեռավար, ուսումնական գործընթացի կազմակերպման պատասխանատուն հաստատության տնօրենի` ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալն է: Հեռավար դասերի վերահսկողությունն իրականացնում է դպրոցի տնօրենի հրամանով նշանակված պատասխանատուն:»:

ե. 20-րդ կետից հանել «կամ ՀՈՒԿ-ի» բառերը:

զ. 21-րդ կետում «ազատումը» բառից հետո լրացնել «՝ բացառությամբ 7.1-ին կետով սահմանված դեպքերի» բառերը:

է. 22-րդ և 23-րդ կետերից հանել «heravar.armedu.am՝» բառերը:

3) 4-րդ գլխի 28-րդ կետից հանել «heravar.armedu.am» բառերը:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՎԱՀՐԱՄ  ԴՈՒՄԱՆՅԱՆ

 • Տևողություն

  18.11.2022 03.12.2022
 • Տեսակ

  Հրաման

 • Ոլորտ

  Կրթություն և գիտություն

 • Նախարարություն

  Կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 343

Տպել

Թողնել առաջարկ

Դուք կարող եք թողնել մեկնաբանություն միայն կայքում գրանցվելուց և հետո:

Ձեր մեկնաբանությունը կհրապարակվի կայքի ադմինիստրատորի հաստատումից հետո 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Ներկայացված առաջարկները կարող եք տեսնել Ամփոփաթերթ բաժնում: