Հիշել նախագիծը

Գտնվում է ՀՀ կառավարությունում

«Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ և հարակից օրենքների նախագծեր

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Արամ Կարապետյան 03.10.2017 23:39:30 Իմ կարծիքով նախագիծը լրամշակվել է ոչ պրոֆեսիոնալ թիմի կողմից, մասնավորապես օրենքի նախագծով փորձել են ոչ թե կարգավորել առկա թերությունները, այլ սահմանափակել սնանկության կառավարիչների գործունեությունը, նարց փորձելով մտցնել արդարադատության նախարարության վերահսկողության տակ, ինչը հետակագում կհանգեցնի որակի վատթարացման: նման փորձ նաև ՀՀ արդարադատության կողմից կատարվել է փաստաբաննեից փող գանձելու ուղղությամն, ինչը տապալվել է: Գտնում եմ, որ օրենքով կարելի է հստակեցնել ավելի գլոբալ հարցեր և կառավարիչների կոլեգիան պետք է լինի անկախ, ինչպես փաստաբանների պալատը: Միաժամանակ, սնույն նախագծով կոպտորեն խախտվում է պարտատերերի շահերը: Միակ ողջունելի դրույթները, իմ կարծիքով՝ վտարմանը վերաբերող դրույթն է և գույքը հրապարակային սակարկություններով վաճառելու էլեկտրոնային կարգն է: Հարգանքով՝ փաստաբան Արամ Կարապետյան Ընդունվել է ի գիտություն Նախագծի վերաբերյալ չի ներկայացվել որևէ որոշակի առաջարկ:
2 Արամ Կարապետյան 03.10.2017 23:58:10 տվյալ նախագիծը մշակվել է ՀՀ վարչապետի հանձնարարությամբ՝ նպատակ հետապնդելով առողջացնելու բիզնեսները, սակայն սույն նախագիծը որևէ կերպ չի անրադառնում բուն նպատակին: միաժամանկ հավելեմ, որ առաջին հերթին անհրաժեշտ է խիստ հանձնարարական ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ին, որպեսզի 1,001,000 ՀՀ դրամ պարտավորության համար չվճարի 500,000 ՀՀ դրամ պետական տուրք և ներկայացնի սնանկության դիամում, պարտապանի պարտովորությանը ավելացնելով ևս 500,000 ՀՀ դրամ անհիմն ծախս: Ընդունվել է ի գիտություն Նախագծի վերաբերյալ չի ներկայացվել որևէ որոշակի առաջարկ:
3 Արամ Կարապետյան 10.10.2017 22:58:53 Աուդիտորական կազմակերպություններին սնանկության գործունեություն վերապահելը անիրատեսական է, քանի որ կազմակերպությունը ինքնին չի կարող ստանալ սնանկության կառավարչի որակավարում, ստացվում է որ այն պետք է ունենա աշխատակիցներ, որոնք կունենան սնանկության կառավարիչների որակավորում, այսինքն սնանկության կառավարիչը պետք է աշխատի ինչ որ աուդիտորական կազմակերպության համար, վերջինիս վերահսկի տվյալ կազմակերպությունը, կազմակերպությանը՝ դատարանը , այնուհետև ՝ արդարադատության նախարարությունը....հակառակը՝ պետք սահմանել, որ աուդիտորական կազմակերպությունը պետք է աշխատի կառավարչի համար: Ընդունվել է Աուդիտորական կազմակերպությունների՝ որպես սնանկության կառավարիչ հաշվառվելու վերաբերյալ դրույթները հանվել են նախագծից:
4 Սյուզաննա Սողոմոնյան 04.10.2017 23:29:47 կարծում եմ, որ տվյալ նախագծը պետք է ներկայացվի դատարանների քննարկմանը, մասնավորապես սնանկության գործեր լսող դատավորների, քանի որ նախագիծը ընդհանրապես չի անրադառնում առկա խնդիրներին, և միայն սահամնում է արդարադատության նախարարության իշխանությունը այն մարմինի նկատմաբ, որը պետք գործի անկախ: Միաժամանակ, նախագիծը պարտադիր պետք է ներկայացվի բանկերի քննարկմանը, քանի որ պրակտիկայում մեծամասամբ բանկերն են առնչվում սնանկության վարույթի հետ և ավելի տեղեկացված են առկա խնդիրներին: Ընդունվել է ի գիտություն Նախագծի վերաբերյալ չի ներկայացվել որևէ որոշակի առաջարկ:
5 Խաչիկ Նազարյան 06.10.2017 08:27:37 Ցանկացած Սնանկության մասին օրենքի նոր նախագիծ պետք է ունենա նպատակ բարելավելու և բարձրացնելու տվյալ ոլորտի արդյունավետությունը,տա հնարավուրություններ վերականգնելու -առողջացնելու բիզնես մտնոլորտը այլ ոչ թէ խափանելու ,դժվարացնելու սնանկության գործով կառավարիչերի աշխատանքը : Շատ անհասկանալի է կառավարիչ աուդիտորական կազմակերպություն հասկացուցությունը խոշոր հարկատուի սնանկության պարագայում ,կետ 1.Գրավով ապահովված պահանջատերը օրենքով չի քվեարկում ֆինանսական առողջացման ծրագրին,կող կամ դեմ -սակայն առանց վերջինիս համաձայնության չի կարող այն ընդունվել : Այս է հիմնական պատճառներից մեկը որ Ընկերությունները չեն առողջանում որովհետև ոչ մի բանկ կամ վարկային կազմակերպություն չի սպասի իր գումարները ստանալու 3-4 տարի :Այս նախագծի ընդունման վերաբերյալ պետք է կազմակերպել քնարկում այս օրենքով աշխատող կառավարիչների հետ -մի բան է գրելը մի բան է կարծիք հարցնելը : Ընդունվել է Նախագծում կատարված փոփոխությունների համաձայն ապահովված պարտատերերը չեն քվեարկելու ֆինանսական առողջացման ծրագրի հաստատման ժամանակ։ Ինչ վերաբերում է աուդիտորական կազմակերպությունների՝ որպես սնանկության կառավարիչ հաշվառվելու վերաբերյալ դրույթների վերաբերյալ առարկություններին և առաջարկություններին, նշված դրույթները հանվել են նախագծից:
6 Խաչիկ Նազարյան 08.10.2017 09:53:12 Սնանկության մասին գործող օրենքով,թէ նոր նախծերում առկա էն մի շարք հոդվածներ որոնք ունեն հստակեցնելու կարիք : Սնանկության գործնթացը իրականեցնելիս /այդ թվում նախկին խոշոր հարկատուների գործով որոնցով ըստ Նոր նախագծի պետք է վարեն աուդիտորական կազմակերպությունները / մեծամասամբ դեպքերում գործերը ավարտվում եմ 105-րդ հոդվածով որտեղ գույք և դրամական միջոցներ չկան : Այդպիսի գործերով իրականցվող ծախսերը կրկնակի,շատ դեպքերում եռակի անգամ գերազանցում եմ սահմանված հատուցման չափը 30.000 ՀՀ դրամը, որը կառավարիչը ստանում է միայն գործը ավարտելուց հետո: Միայն ՀՀ.ԱՆ ենթակայության ներքո գտնվող ազդարար կայքի միջոցով հայտարարության արժեքը, որը կազմում է 1տառը -10դրամ և կազմակերպության լուծարման դեպքում սահմաված պետական տուրքը 10000 դրամ, որը նախկինում կառավարիչների համար անվճար էր արդեն իսկ սպառում են այն բյուջեն, որով կառավարիչը պետք է վարույթը ավարտի : Այդպիսի սնանկության գործերը սովորաբար ավարտվում են ոչ պակաս քան 6 ամսում որին գումարվում է մի շարք այլ ծախսեր, այդ թվում հարկերը / այդ իսկ 30.000 դրամից/ : Առաջարկում եմ Սնանկության գործով կազմակերպությունների / դատարանի վճռով/ 105-րդ հոդվածով ավարտի պարագայում կառավարիչներին ազատել լուծարման վարույթներով ավարտված 10.000 ՀՀ դրամ վճարվելիք պետական տուրքի վճարումից կամ վերանայել հատուցման չափերը : Ընդունվել է ի գիտություն Պետական տուրքերի վճարմանը վերաբերող կարգավորումները չեն առնչվում Նախագծի կարգավորման առարկային:
7 Վարազդատ Հարությունյան 06.10.2017 17:19:18 Նախագիծն իրավական առումով լուծում է որոշ խնդիրներ, մեծամասամբ վերացվում է իրավական որոշակիության բացակայության խնդիրը, հստակեցվում են որոշ ժամկետներ և այլն: Սակայն այդ ամենի հետ մեկտեղ, տարօրինակ լուծումներ են նախատեսվում օրինակ կառավարչի գործունեության վերահսկողության առումով: Անկախ մասնագետների ինքնակարգավորումը խթանելու փոխարեն հետ քայլ է արվում և արդեն ինչ որ չափով անկախ և ինքնակառավարվող մասնագետներին դնում են պետական մարմնի «վերահսկողության» ներքո` իր բոլոր ավանդական և բոլորին հայտնի հետևանքներով: Նախագծով սահմանվում է, որ սնանկության կառավարիչը մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող ապրիլի 1-ը ՀՀ ԱՆ արտաբյուջետային հաշվին է փոխանցում հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով սպասարկման համար վճարը՝ որպես սնանկության կառավարիչ հաշվետու տարում ստացած ամբողջ վարձատրության 0,5 տոկոսի չափով: Փաստորեն կրկին «ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵ»: Եթե այսօր էլ ՍԳԿԿԻԿ-ն համակարգչային ծրագրով ապահովում է կառավարիչների ընտրությունը, ապա ի՞նչ իմաստ ունի այդ գործառույթը փոխանցել ՀՀ ԱՆ, մի բան էլ դրա սպասարկման համար վճար սահմանել: Բացի այդ առկա է շահերի բախման խնդիր: Այն դեպքերում, երբ ՀՀ-ն ի դեմս ՊԵԿ-ի պարտատեր է, ստացվում է, պետական մի մարմին պարտատեր է, մյուսն ուղղակի ազդեցություն ունի կառավարչի վրա, կարող է կարգապահական պատասխանատվության ենթարկել վերջինիս: Հիմնավորումների մեջ որպես ուսումնասիրված փորձ է ներկայացվում Բուլղարիան, Սլովենիան, Լիտվան, Լեհաստանը: Հարց, արդյո՞ք ուսումնասիրվել է այդ երկրներում ոլորտի փաստացի վիճակը: Միգուցե իրենք էլ ուզում են անցում կատարել ինքնակարգավորման ռեժիմին: Ֆինանսական առողջացման ինստիտուտի խթանման առումով, չեմ կարծում, որ լուծումը թաքնված է կառավարչի վարձատրության կամ խոշոր հարկատուների մասով կառավարչի գործառույթները աուդիտորական ընկերություններին վերապահելով: Նամանավանդ վերջինն ինքնին հղի է բաղմաթիվ ռիսկերով, սկսած շահերի բախման ռիսկից, վերջացրած` կոռուպցիոն ռիսկերով: Դեռևս անհասկանալի է այդ ընկերություններին առաջադրվող պայմանները, հաշվառման կարգը և այլն, իսկ այն հիմնավորումը, որ խոշոր հարկատուների մասով աուդիտորական ընկերություններն ավելի լավ կանեն կառավարչի գործառույթը` փորձով հիմնավորված չէ: Ավելին, ոչինչ չի խանգարում կառավարչին կոնկրետո հարցով օգտվելու նույն աուդիտորական կազմակերպությունների ծառայություններից ցանկացած դեպքում: Ի՞նչ է, միայն խոշոր հարկ վճարողների դեպքում են անհրաժեշտ «հատուկ» գիտելիքներ: Վերևում ասվում է` «ամրագրվել է սնանկության կառավարչի հաշվետվողականությունը Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության և դատարանի հանդեպ.»: Հարց. Ի՞սկ պարտատերերը: Չէ, որ սնանկության վարույթի կարևորագույն նպատակներից է պարտատերերի պահանջների բավարարումը: Դատարանի և ՀՀ Ան հանդեպ հաշվետվողականության բարձրացումն ի՞նչ խնդիր է լուծում, կառավարչին վախեցնելու, կաշկանդելու....: Սրա փոխարեն լավ կլիներ բարձրացնել վարույթի ճկունությունը, հստակեցնել կառավարչի գործիքակազմը, բարձրացնել պարտատերերի ժողովի լիազորությունները և սնանկության վարույթը դարձնել էլ ավելի մրցակցային: Ի վերջո պարտատերերն են կրում իրենց կայացրած որոշումների բոլոր հետևանքներ ռիսկը, ուստի պետք է իրական հնարավորություն ունենան ներազդելու վարույթի նկատմամբ: Ըստ էության, կարելի է եզրակացնել, որ այս օրենքի նախագծով ընդամենը շարունակվում է «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի և ոլորտի նկատմամբ հարևանցի վերաբերմունքը: Հ.Գ. 1-2 տարի հետո սպասենք ձախողման մասին նոր ազդակների ու նոր օրենքի նախագծի: Ընդունվել է ի գիտություն Նախագծի վերաբերյալ չի ներկայացվել որևէ որոշակի առաջարկ:
8 <<ՍԳԿԿ>> ԻԿԿ 06.10.2017 18:59:46 Օրենքի նախագծերի վերաբերյալ հայտնում եմ իմ հակիրճ կարծիքը: 1. ՙՍնանկության մասին՚ ՀՀ օրենքի 23 հոդվածի 1-ին մասը հստակ սահմանում է քաղաքացիների ստաժավորման կարգը, որը իրագործվում է ՙՍնանկության գործերով կառավարիչների Կոլեգիա՚ ԻԿԿ-ի կողմից /կից կցվում է/: 2. Խոշոր հարկ վճարող համարվող իրավաբանական անձի սնանկության գործով միայն աուդիտորական կազմակերպություններին ներգրավվելը խտրական մոտեցում է, քանի որ օրենքում հստակ ամրագրված է, որ սնանկության գործով կառավարիչը անհրաժեշտության դեպքում հրավիրում է մասնագետ: 3. Պարտատերերի վերջնական ցուցակը հաստատելուց հետո պարտատերերի 2/3-ի կողմից սնանկության գործով կառավարչին այլ անձով փոխարինելը սխալ է, քանի որ կառավարչին կախվածության մեջ է գցում պարտատիրոջից: Վերջինիս կողմից պարզապես կարգելվի կառավարչին ներկայացնելու առողջացման ծրագիր, քանի որ ցանկացած պարտատիրոջ ձեռնտու է գույքը անհապաղ իրացնել և ստանալ գումար: Տվյալ դեպքում կառավարիչը կաշկանդված կլինի առարկություն ներկայացնել պարտատիրոջ պահանջի նկատմամբ, որով կոտնահարվի պարտապանի շահերը: 4. Կամավոր սնանկության դեպքում պարտապանի կողմից սնանկության գործով կառավարիչ առաջադրելը կամ վերջինիս թեկնածության նկատմամբ առարկություն ներկայացնելը կախվածության մեջ է գցում կառավարչին պարտապանից: 5. ՙՍնանկության գործերով կառավարիչների Կոլեգիա՚ ԻԿԿ-ն ունի պաշտոնական կայք snank.am, որտեղ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով ընտրվում է սնանկության գործով կառավարչի թեկնածու և որը անհապաղ տեղեկացվում է: Վիճակահանությունը snank.am կայքի միջոցով անցկացվում է 2011 թվականից և չի եղել նույնիսկ մեկ բողոք վիճակահանության անցկացման վերաբերյալ: 6. Սնանկության գործով կառավարիչների շարունակական մասնագիտական զարգացումն ապահովելու նպատակով կառավարիչների ՙՍնանկության գործերով կառավարիչների Կոլեգիա՚ ԻԿԿ-ն արդեն իսկ կազմակերպում և իրականացնում է սնանկության գործով կառավարիչների ամենամյա պարտադիր վերապատրաստումներ՝ նվազագույնը 24 ակադեմիական ժամ ընդհանուր տևողությամբ /կցվում է/ և որի անցկացման տեղի, ժամանակի և խմբերի մասին հայտարարությունը տեղադրված է ՙՍնանկության գործերով կառավարիչների Կոլեգիա՚ ԻԿԿ-ի snank.am կայքում: 7. Համաձայն ՙՍնանկության մասին՚ ՀՀ օրենքի 81 հոդվածի կառավարիչը պարտավոր է պարտապանի լուծարման մասին որոշման ընդունման պահից դատարան ներկայացնել հաշվետվություն` պարտապանի գույքի վաճառքի, դրանից առաջացած միջոցների բաշխման, պարտատերերի պահանջների բավարարման, պարտապանի գույքի եւ ակտիվների (այդ թվում` դեբիտորական պարտքերի) հավաքման ուղղությամբ իր իրականացրած միջոցառումների մասին: Յուրաքանչյուր ամսվա համար հաշվետվությունը ներկայացվում է մինչեւ հաջորդ ամսվա 10-ը ներառյալ: Տվյալ դեպքում կառավարիչը արդեն իսկ ներկայացնում է հաշվետվություն դատարան, իսկ վերջինիս գործողությունների նկատմամբ վերահսկողությունը եռակողմ է՝ դատարան, պարտապան և պարտատեր, ուստի ևս մեկ հաշվետվություն ներկայացնելը արդարադատության նախարարությանը մեր կարծիքով ավելորդ է: 8. Սնանկության հատուկ հաշիվներ բացելուց հետո սնանկության գործով կառավարիչը իրավունք չունի սնանկության հատուկ հաշվին առկա միջոցները ձևակերպի որպես ավանդ, որի դիմաց ստանա բարձր տոկոսներ: 9. Նախագծում ամրագրված կառավարչի վարձատրության չափի փոփոխությունները իր մեջ պարունակում են ոչ միայն կոռուպցիոն ռիսկեր, այլ նաև խթանում են կոռուպցիան: Նշվածը հիմնավորվում է այն հանգամանքով, որ սնանկության գործով կառավարիչը արտաքուստ բարձր թվացող աշխատավարձից վճարում է հարկեր, կատարում է բավականին մեծ վարչական ծախսեր(գրասենյակի վարձ, տրանսպորտային ծախսեր և այլն), ինչպես նաև պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ տվյալ աշխատավարձը ոչ թե ամսեկան է, այլ սնանկության գործընթացի ամբողջ ժամանակաշրջանի համար է: Ինչ վերաբերվում է այն հանգամանքին, որ գույքը կարող է վաճառվել 6 ամսվա ընթացքում, ապա այն բացառվում է, քանի որ պարտապանի գույքը վաճառվում է միայն պարտապանի նկատմամբ լուծարային գործընթաց սկսելուց հետո, որը համաձայն օրենքի պետք է սկսվի մոտ երեք ամիս հետո: Պարտատերերին ծանուցելու, դատարան գույքի վաճառքի վերաբերյալ համապատասխան միջնորդություն ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է առնվազն մեկուկես ամիս, իսկ մնացած մեկուկես ամսում հնարավոր չէ իրացնել գույքի վաճառք: Փոխարենը պետք է նախագծում ամրագրել այն դրույթը, որ սնանկության գործով կառավարիչը պարտավոր է յուրաքանչյուր կրկնաճուրդ անցկացնի կոնկրետ ժամանակահատվածում և գինը նվազեցնի կոնկրետ տոկոսով, որը չի կարգավորվում: 10. Նախագծում ամրագրված այն դրույթը, որ Կառավարիչը պարտատերերի վերջնական պահանջների ցուցակի հաստատումից հետո երկու ամսվա ընթացքում դիմում է դատարան և դատական կարգով վիճարկում է 54 հոդվածով նախատեսված գործարքները, ապա այն անիրականալի է, քանի որ հնարավոր չէ երեք ամսում հավաքել համապատասխան փաստաթղթեր դատարան դիմելու համար: ՙՍնանկության գործերով կառավարիչների Կոլեգիա՚ ԻԿԿ դիտորդ խորհրդի նախագահ՝ Արսեն Չիտչյան 1. Ընդունվել է ի գիտություն 2. 3.Ընդունվել է 4.Չի ընդունվել 5.6 Ընդունվել է ի գիտություն 7. Չի ընդունվել 8.Չի ընդունվել 9. Ընդունվել է գիտություն 10. Չի ընդունվել 1. Ընդունվել է ի գիտություն 2,3. Աուդիտորական կազմակերպությունների՝ որպես սնանկության կառավարիչ հաշվառվելու, ինչպես նաև Պարտատերերի 2/3-ի առաջարկությամբ նոր կառավարիչ նշանակելու վերաբերյալ դրույթը հանվել է Նախագծից։ 4. Կառավարիչը սնանկության վարույթում ներկայացնում է նաև պարտապանի շահերը, հետևաբար վերջինս նույնպես պետք է մասնակցության հնարավորություն ունենա կառավարչի ընտրության հարցում: 5,6 Նախագծի համաձայն` կառավարիչների ընտրությունն իրականացվելու է արդարադատության նախարարության կողմից, իսկ ԻԿԿ-ն շարունակելու է իրականացնել համապատաախան վեապատրաստումներ: 7. Նախագծով նախատեսված` Կառավարչի կողմից արդարադատության նախարարություն ներկայացվող հաշվետվությունը բովանդակային առումով տարբերվելու է դատարան ներկայացբող հաշվետվությունից և պարունակելու է հիմ ականում վիճակագրական տվյալներ կառավարչի կողմից վարվող գործերի վերաբերյալ: 8. Հաճախորդի հաշվում եղած դրամական միջոցներն օգտագործելու համար բանկը, համաձայն քաղաքացիական օրենսգրքի 920-րդ հոդվածի վճարում է տոկոսներ, որոնց գումարը մուտքագրվում է հաշվում, ընդ որում՝ տոկոսները բանկը վճարում է բանկային հաշվի պայմանագրով սահմանված չափով, իսկ պայմանագրում համապատասխան պայմանի բացակայության դեպքում` տվյալ բանկի կողմից ցպահանջ ավանդների համար սահմանված չափով,որը, կախված բանկից, կարող է տարբերվել։ Բացի այդ նման իրավակարգավորումը կխթանի այս մասով բանկերի մրցակցությունը, որոնք կսահմանեն նոր պրոդուկտներ՝ սնանկության հաշվին մուտքագրված գումարները շահավետ պայմաններով ներդնելու ուղղությամբ: 9. Նախագծում կատավել են համապատասխան փոփոխություններ և սահմանվել է կառավարչի վարձատրության նոր կարգ: 10. Օրենքի 54-րդ հոդվածում կատարված՝ ժամկետների վերաբերյալ նախատեսվող փոփոխությունների նպատակը սնանկության վարույթն առավել արագ և արդյունավետ դարձնելն է, որը բխում է սնանկության վարույթի բոլոր մասնակիցների շահերից:
9 Անի Խաչատրյան 07.10.2017 15:03:22 Չի կարելի չարձանագրել, որ այս Նախագիծը բավականին առաջադեմ է, պարունակում է մի շարք հստակ լուծումներ, որոնք էականորեն կփոփոխեն սնանկության վարույթը: Ինչ վերաբերում է ՀՀ ԱՆ-ի կողմից սնանկության կառավարիչների վերահսկողությանը , ապա դա վաղուց էր անհրաժեշտ: Եթե նոտարը, Նոտարական պալատի առկայության պայմաններում, ևս վերահսկվում է ՀՀ ԱՆ-ի կողմից, ինչու պետք է սնանկության կառավարիչը չենթարկվի, նամանավանդ, որ այն շատ ընդունված և արդյունավետ մոդել է տարբեր երկրներում: Բացի այդ, եթե ՀՀ ԱՆ-ն կարող է ստանալ դիմումներ տարբեր քացաքացիներից և կարգապահական վարույթ հարուցել դատավորի նկատմամբ, ապա սնանկության սնանկության կառավարչի վերահսկողությունը խիստ անհրաժեշտ է՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մի ստվար զանգված դժգոհ է նրանց գործունեությունից: Ամեն անգամ մաս առ մաս փոփոխություններ անելու փոխարեն այս Նախագծով կատարվող փոփոխությունների ծավալը և կարևորությունը ողջունելի է: Ընդունվել է ի գիտություն Նախագծի վերաբերյալ չի ներկայացվել որևէ որոշակի առաջարկ:
10 Անի Ասլանյան 07.10.2017 15:18:30 Նշված նախագիծը էականորեն կտրված է իրականությունից: Նխագծում առկա ժամկետների պահպանումը մնալու է ուղղակի անիրագործելի: Այսօր յուրաքանչյուր դատարանի վարույթում 500-ից ավելի սնանկության գործեր կան, իսկ յուրաքանչյուր կառավարչի վարույթում մոտ 80-100, նման ծանրաբեռնվածությունը և սնանկության վարույթի աշխատատարությունը բացառում է նման ժամկետների պահպանումը, արդյունքում տուժելու է որակը: Փոխարենը կարելի է միջոցներ ձեռնարկել ՊԵԿ-ի 1՚000ՙ001-ոց գործերի քանակի կրճատման համար: Կառաջարկեի նաև Նախագծում ուշադրություն դարձվեր պարտատերերի ժողովի ինստիտուտին ու վերջինիս ձևավարման ու քվորումի ապահովման հարցերին: Առողջացման ծրագրին քվերակելու իրավունք չունեցող անձանց շրջանակի ներկայիս սահմանումը անորոշություն է առաջացնում այդ ծրագրի ընդունման հարցում, շատ են դեպքերը, որ պարտատերերից ոչ մեկ քվերակելու իրավունք չի ունենում՝ անորոշ է դառնում ժողովի իրավազորության հարցը: Իսկ պարտատերերի վերջնական ցուցակի հաստատումից հետո նոր կառավարչի ընտրությունը անհարկի ձգձգելու է վարույթը՝ չունենալով ոչ մի էական ազդեցություն ու արդյունք: Ընդունվել է ի գիտություն Նախագծում կատարվել են փոփոխություններ ֆինանսական առողջացման ծրագրիին քվեարկելու իրավունք ունեցող անձանց շրջանակի վերաբերյալ: Միաժամանակ Նախագծից հանվել է պարտատերեի 2\3-ի որոշմամբ նոր կառավարիչ նշանակելու վերաբերյալ դրույթը:
11 Անի Ասլանյան 13.10.2017 13:55:24 Նախագծի ուսումնասիրության արդյունքում ակնհայտ է դառնում մի բան...Նախագծում կարմիր թելի նման գնում կառավարչի ֆնանսավորման նկատմամբ ինչքան հնարավոր է շատ հսկողություն և այլ լծակներ կիրառելու հնգամանքը, ինչը փորձել են արդարացնել պարտապանի ֆինանսական առողջացման մեր տնտեսության պայմաններում անիրատեսական պատրվակով: Սակայն, պետք է ուղակի արձանագրել, որ պարտապանի առողջացումը ուղղղակիորեն և անմիջականորեն պայմանավորված է ոչ թե կառավարչի կողմից ստացած վարձատրությամբ այլ պարտապանի գույքային դրությամբ: Սնանկության գործերի 80 տոկոսը հարկային քաղաքականության զոհը դարձած բացակայող պարտապաններ են ու նման պարտապանների առողջացման համար կառավարչի ցանկությունը այդքան էլ էական չէ: Կառավարիչը ընդամենը սնանկության գործընթացը ղեկավարողն է՝ ի դեպ պարտապանի անունից, ոչ թե տվյալ գործի <տերը>: Ու ամնեազարմանալին կառավարիչների ֆինանսավորման հարցում Արդարադատության նախարարության շահագրգռվածությունն է, ինչը շատ հարցերի ու կասկածների տեղիք է տալիս, հատկապես այն դեպքում, երբ պարտադրվում է Աուդիտորական կազմակերպությունների ստեղծումը խոշոր հարկատուների սնանկության գործընթացով զբաղվելու համար: Այս ամենը նոր մոնոպոլիաների ստեղծման վտանգ է հիշեցնում: Իրավիճակը տրամաբանական կլիներ, եթե կառավարիչը լիներ պետության կողմից բարձր վարձատրվող հանրային ծառայող, ով չէր սկսի համեմատել իր կատարած ծախսերը և սնանկության գործի ավարտից իր ստացած եկամուտները: Պարտապանների առողջացման ապահովումը կամ սնանկության գործերի ահռելի քանակի կրճատումը իրենից պահանջում է պետական միասնական քաղաքականություն, տնտեսական ու սոցիալական մի շարք հարցերի համալիր լուծում, դա սոսկ սնանկության կառավարչի գործողություններով սահմանափակելը անտրամաբանական է: Փոխարենը օրենքի փոփոխությամբ կարել էր լուծել պրակտիկայում առաջացող մի շարք խնդիրներ, որոնք շատ հաճախ փակուղի են մտցնում սնանկության գործընթացը: Շատ ողջունելի կլիներ Նախագիծ մշակելուց առաջ ծանոթանալ դատական պրակտիկային, ընդհանուր խնդիրներին, ոչ թե մի քանի կառավարիչների հազվադեպ պատահող գործերով բարձր վարձատրություններին Ընդունվել է Նախագծում կատարվել են փոփոխություններ և սահմանվել է կառավարչի վարձատրության նոր մոդել՝ բացառելով կառավարչի վարձատրության նվազեցումը պայմանավորված սնանկության վարույթի տևողությամբ: Ինչ վերաբերում է աուդիտորական կազմակերպությունների՝ որպես սնանկության կառավարիչ հաշվառվելու վերաբերյալ դրույթների վերաբերյալ առարկություններին և առաջարկություններին, նշված դրույթները հանվել են նախագծից:
12 Արամ Կարապետյան 07.10.2017 23:36:14 առաջարկություններ և դիտողություններ նախագծի վերաբերյալ 1, Նախագծի 9-րդ հոդվածով 10 -օրյա ժամկետ սահմանելը անիրատեսական է, քանի որ դատական նիստը կարող է անկացվել միայն կողմերի պատշաճ ծանուցված լինելու դեպքում, իս, պատշաճ ծանուցումը հավաստող ապացույցը դատարանը կարող է ստանալ 15-20 օրվա ընթացքում: 2, Նախագծի 13-րդ կետը ենթակա է լրամշակման, քանի որ պարտապան ֆիզիկական անձը չի լուծարվում: 3, Անտրամաբանական է նախագծի 15-րդ կետը: 4, Նախագծի 22-րդ հոդվածի 2-րդ կետը ենթակա է փոփոխման, քանի որ կազմակերպությունը, իմ կարծիքով չի կարող ստանձնել կառավարչի պարտականություններ, չի կարող ունենալ կառավարչի որակավորում և լիցենզիա, առավել ևս ենթարկվել կարգապահական պատասխանատվության:: Փոխարենը կարելի է նախատեսել, որ սնանկության գործով կառավարչի կողմից կարող է ներգրավվել անկախ աուդիտորական կազմակերպություն: 5, Նախագծի 22-րդ հոդվածի 9-րդ մասը անհիմն է, քանի որ տվյալ փուլում կառավարչի փոփոխությունը կհանգեցնի գործի վատթարացման և անհարկի ձգձգման: 6, նախագծի 22-րդ հոդվածը ենթակա է նրամշակման, քանի որ իմ կարծիքով սնանկության կառավարիչը պետք է գործի անկախ, և ՀՀ արդարադատության նախարարությունը չպետք է միջամտի կառավարչի գործունեությանը և վերջինս գործի միայն դատարանի հսկողության ներքո, կոռուպցիոն ռիսկերից խուսափելու համար: 7, Նախագծի 22-րդ հոդվածը անհրաժեշտ է հանել, քանի որ տպավորություն է ստեղծվում, որ պետական մարմինը անուղղակի հարկ է սահմանում կառավարչի նկատմամբ, առանց հիմնավորելո թե ինչ նպատակով է այն գանձվելու: Նախագծի 28-րդ հոդվածի 2,1 կետը ենթակա է փոփոխման, քանի որ ՀՀ արդարադատության նախարարության հետ ամաձայնեցումը կխախտի կազմակերպության ընդհանուր ժողովի անկախությունը: 9, Նախագծի 35-րդ հոդվածի թ ենթակետում ՙՙառավել բարձր տոկոսներ վճարող՚՚ բառերը անհիմն են, քանի որ հավաքագրված գումարները չեն ներդրվում որպես ավանդ և դրանց նկատմամբ տոկոսներ չեն հաշվեգրվում: 10, Նախագծի 10-րդ հոդվածը անհրաժեշտ է փոփոխել, քանի որ քանի որ տվյալ կարգով աշխատավարձ սահմանելու արդյունքում կխախտվիպարտատերերի շահերը: Մասնավորապես, մեծ արժեք ունեցող գույքի իրացումից նված աշխատավարձ սահմանելը, կհանգեցնի այն փաստին, որ կառավարիչը կկորցնի իր շահագրգռվածությունը մեծ արժեք ունեցող գույքը բարձր արժեքով իրացնելուց, քանի որ պրակտիկայում, բացի մամուլով հայտարարություններ հրապարակելուց, կառավարիչները բազմաթիվ ռեսուրսներ են օգտագործում գույքերը իրացնելու համար, իսկ ինպես հայտնի է, պրակտիկայում աճուրդով գույքերը իրացվում են միայն իրական արժեքից մի քանի անգամ ցածր լինելու դեպքում /տես.achurd.am կայքը/: Արդյունքում, պարտապանի պարտավորությունների մարման համար աճուրդով վաճառվող գույքերը կվաճառվեն իրական արժեքից մի քանի անգամ ցածր արժեքով և կխախտվեն պարտատիրոջ և պարտապանի շահերը: 11. Նախագծի 51-րդ հոդվածում պարտապանի նկատմամբ որևէ պարտավորություն սահմանելը անհիմն է, քանի որ դրա չկատարման համար որևէ պատասխանատվություն սահմանված չէ, ինչպես նաև չի կարող սահմանվել օրինակ կազմակերպություն հանդիսացող պարտապանի կամ բացակայող պարտապանի դեպքում: 12. Նախագծի 52-րդ հոդվածի 1-ին մասը ենթակա է փոփոխման, քանի որ գույքի գնահատումը կատարվում էմասնագիտացված կազմակերպության կողմից և երկշաբաթյա ժամկետ սահմանելը անիրատեսական է: 13. Նախագծի 44-րդ հոդվածի 9-րդ կետը ենթակա է փոփոխման , քանի որ այն հակասում է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքին, մասնավորապես գրավի ինստիտուտին, քանի որ գռավառուն գրավից առաջնային բավարարման իրավունք ունի, իսկ առաջնային կարգով անուղղակի հարկի գումար հաշվարկելը, սահմանելը կառաջացնի օրենքի հակասություն և կխախտի գրավառուի շահերը:Միաժամանակ կառավարչի տոկոսադրույքը նվազեցնելը կառաջացնի բազմաթիվ կոռուպցիոն ռիսկեր: 14. Նախագծի 54-րդ հոդվածի ժամկետը անիրատեսական է, քանի որ որ միջնորդությունը պետք է ներկայացվի գույքի վաճառքի ծրագրի հաստատումից հետո: 1,2. Ընդունվել է ի գիտություն 3.Ընդունվել է ի գիտություն 4,5.Ընդունվել է 6.Չի ընդունվել 7,8. Չի ընդունվել 9.Չի ընդունվել 10.Ընդունվել է ի գիտություն 11.Չի ընդունվել 12.Չի ընդունվել 13.Ընդունվել է 14.Չի ընդունվել 1, 2.Նախագծից հանվել են սնանկության վտանգին վերաբերող դրույթները։ 3. Նախագծի 15-րդ հոդվածով հստակեցվել է կամավոր և հարկադրված սնանկության դիմումների քննության կարգը։ 4,5. Նախագծից հանվել են աուդիտորական կազմակերպություններին, ինչպես նաև պարտատերերի 2/3-ի որոշմամբ նոր կառավարիչ նշանակելու վերաբերյալ դրույթները։ 6.Սնանկության կառավարիչների մասնագիտական գործունեությունը պետք է վերահսկողության առարկա դառնա, և այն հետապնդում է սնանկության կառավարչի գործունեության արդյունավետությունն ու պրոֆեսիոնալիզմն ապահովելու նպատակ: 7,8. Նախագծի 28-րդ հոդվածում նշված դրույթի ամրագրումը նպատակ ունի բացառելու այնպիսի պրակտիկան, ինչպիսին է, օրինակ, որպես ԻԿԿ մուտքի վճար 5 մլն դրամ սահմանելը, ինչը կարող է սահմանափակել ոլորտը նոր սնանկության կառավարիչներով համալրելու հնարավորությունը: Համակարգչային ծրագրի սպասարկման համար նախատեսված վճարը ծառայության վճար է, այլ ոչ թե հարկատեսակ: 9. Հաճախորդի հաշվում եղած դրամական միջոցներն օգտագործելու համար բանկը, համաձայն քաղաքացիական օրենսգրքի 920-րդ հոդվածի վճարում է տոկոսներ, որոնց գումարը մուտքագրվում է հաշվում, ընդ որում՝ տոկոսները բանկը վճարում է բանկային հաշվի պայմանագրով սահմանված չափով, իսկ պայմանագրում համապատասխան պայմանի բացակայության դեպքում` տվյալ բանկի կողմից ցպահանջ ավանդների համար սահմանված չափով,որը, կախված բանկից, կարող է տարբերվել։ Բացի այդ նման իրավակարգավորումը կխթանի այս մասով բանկերի մրցակցությունը, որոնք կսահմանեն նոր պրոդուկտներ՝ սնանկության հաշվին մուտքագրված գումարները շահավետ պայմաններով ներդնելու ուղղությամբ: 10. Նախագծի 10-րդ հոդվածը ունի այլ կարգավորման առարկա։ 11. Պարտապանի կողմից գույքի հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականությունը կատարելու նկատմամբ հսկողություն պետք է իրականացնի կառավարիչը և վերջինս է կրում պարտապանի կողմից նշված պարտականությունը չկատարելու ռիսկերը։ 12. Նշված հոդվածոը սահմանում է երկշաբաթյա ժամկետում գույքի գնահատումը կազմակերպելու ն (սկսելուն)։ 13. Նախագծում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ։ 14.Նախատեսվող փոփոխությունների նպատակն է՝ ստեղծել անհրաժեշտ պայմաններ՝ այն դեպքում, երբ պահանջը պետք է բավարարվի ապահովված իրավունքի առարկայի իրացման հաշվին, կառավարիչը կաշկանդված չլինի գույքի վաճառքի ծրագրով, այլ հնարավորինս շուտ ձեռնամուխ լինի գույքի իրացմանը։
13 Արամ Կարապետյան 08.10.2017 15:30:25 ընդհանուր առմամբ, գտնում եմ, որ նախագիծը չի անրադառնում սնանկության վարույթում առկա կարևորագույն խնդիրներին, դրանով ավելի է խախտվում պարտատերերի շահերը, մասնավորապես՝ օրենքում առկա են ավելի կարևորագույն խնդիրներ. -Պետք է նախատեսել դրույթ, քաղաքացի-պարտապանի մահվան դեպքերում սնանկկության գործի ընթացքի կանոնակարգման վերաբերյալ, մասնավորապես, օրենքը չի կարգավորում, թե վարույթը պետք է շարունակվի և կառավարիչը իրացնի պարտապանին պատկանող գույքերը և գումարը ուղղի վերջինիս պարտավորությունների մարմաը, թե սնանկության գործի վարույթը ենթակա է կարճման: Ընդունվել է ի գիտություն Տվյալ դեպքում կիրառելի են անձի մահվան դեպքում գործի վարույթը կասեցնելուն և կարճելուն վերաբերող՝ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի կանոնները:
14 Արամ Կարապետյան 08.10.2017 15:30:25 Կարևորագույն խնդիր է իրացվող գույքի համար վճարվելիք կադաստրային արժեքները, մասնավորապես արտադրական տարածքների, որի առկայության պայմաններում գույքերը գրեթե անհնար է իրացնել աճուրդով, արդյունքում խախտվում է պարտատիրոջ շահերը:Օրինակ, պրակտիկայում առկա են դեպքեր, որ 30,000,000 ՀՀ դրամ արժողություն ունեցող գույքի ձեռքբերման համար, ձեռքբերողը պարտավոր է վճարել 150,000,000 ՀՀ դրամ կադաստրային արժեք, կամ 45,000,000 ՀՀ դրամ արժողություն ունեցող գույքի նկատմամբ առկա է 50,000,000 ՀՀ դրամ կադաստրային արժեք: Հետևաբար տվյալ գույքերը կհամարվեն ոչ իրացվելի: Տվյալ պարագայում անիրատեսական է դառնում նմանատիպ գույքերի իրացումը: Անհրաժեշտ է օրենքում նախատեսել դրույթ, միաժամանակ համապատասխան փոփոխություն կատարելով ՙՙԱնշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին՚՚ ՀՀ օրենքում, որ գույքի՝ աճուրդում իրացվելու դեպքում կադաստրային արժեքը ենթակա չե վճարման և դրա պարտականությունը անցնում է հետագա գնորդին: Արդյունքում, կստեղծվի նպաստավոր միջավայր բիզնես պլաններ ներդնելու համար, կառաստրային արժեք վճարելու փոխարեն: Ընդունվել է ի գիտություն Գույքի իրացման ժամանակ կադաստրային արժեքի վճարման վերաբերյալ առաջարկությունը դուրս է գտնվում Նախագծի կարգավորման առարկայից:
15 Արամ Կարապետյան 08.10.2017 15:30:25 Անհրաժեշտ է նախատեսել դրույթ սնանկության վարույթով իրացվող գույքը ԱԱՀ-ից ազատելու վերաբերյալ, համապատասխան փոփոխություն կատարելով նաև ԱԱՀ մասին օրենքում, քանի որ գույքերը իրացվելու դեպքում, սնանկ ճանաչված պարտապանի նկատմամբ լրացուցիչ պարտավորություններ են առաջանում Չի ընդունվել Հարկային հարաբերություններին առնչվող առաջարկությունները դուրս են Նախագծի կարգավորման առարկայից:
16 Արամ Կարապետյան 08.10.2017 15:30:25 Գտնում եմ, որ նախագծի մշակման համար նպատակահարմար է ստեղծել հանձնաժողով, որտեղ ներգրավված կլինեն սնանկության գործեր քննող դատավորներ և սնանկության գործով կառավարիչներ, քանի որ վերջիններս են մշտապես առնչվում տվյալ օրենքով առկա խնիրներին: Ընդունվել է ի գիտություն Նախագծի վերաբերյալ չի ներկայացվել որևէ որոշակի առաջարկություն:
17 Արման Միքաելյան 08.10.2017 16:46:37 Անհասկանալի է, թե ինչ են նկատի ունեցել Սնանկության մասին ՀՀ Օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) նախագծի հեղինակները, վերջինիս 22-րդ հոդվածում սահմանելով Խոշոր հարկ վճարող համարվող եզրույթը, այդպիսի սահմանում որևէ իրավական ակտում գոյություն չունի: Միայն ՊԵԿ-ի կողմից իր պաշտոնական կայքում յուրաքանչյուր եռամսյակ տեղադրվում է առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից վճարված հարկերի և տուրքերի մեծությունների վերաբերյալ ցանկ, իսկ միակ իրավական ակտը, որտեղ սահմանվում է խոշոր կազմակերպությունը (ոչ թե խոշոր հարկ վճարող համարվող իրավաբանական անձ), դա Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենքն է, որի 24-րդ հոդվածի 1.1 կետի 2-րդ պարբերության համաձայն. խոշոր կազմակերպություն է համարվում այն կազմակերպությունը, որը բավարարում է հետևյալ ցուցանիշներից առնվազն մեկին` ա) հաշվետու տարվա (որի համար պետք է կազմվեն ֆինանսական հաշվետվությունները) գործունեությունից հասույթը գերազանցում է մեկ միլիարդ դրամը. բ) հաշվետու տարվա (որի համար պետք է կազմվեն ֆինանսական հաշվետվությունները) վերջի դրությամբ ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը գերազանցում է մեկ միլիարդ դրամը: Եթե նախագծի հեղինակները ի նկատի են ունեցել Խոշոր կազմակերպություններին, համաձայն Հաշվապահական Հաշվառման մասին ՀՀ օրենքի, ապա նշենք, որ հիմնականում սնանկության վտանգի եզրին գտնվող կամ սնանկ ճանաչված ընկերությունները դժվար թե ունենան մեկ միլիարդ դրամը գերազանցող տարեկան հասույթ, իսկ եթե ի նկատի են ունեցել առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից վճարված հարկերի և տուրքերի ցանկում ներառվող ընկերություններին, ապա նշենք որ այդ ցանկում ներառված շուրջ 400-450 տնտեսվարող սուբյեկտներն են միայն հաշվառված Խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչությունում: Նախագծի հեղինակները բերում են հետևյալ հիմնավորումը կապված աուդիտորական կազմակերպություններին որպես սնանկության կառավարիչ հաշվառելու անհրաժեշտության վերաբերյալ՝ ՄԱԿ-ի առևտրային իրավունքի հանձնաժողովի սնանկության իրավունքի վերաբերյալ օրենսդրական ուղեցույցում սահմանվում է, որ սնանկության վարույթի բարդությունը ցանկալի է դարձնում սնանկության կառավարչի՝ իրավունքի բնագավառում համապատասխան որակավորում (ոչ միայն սնանկության, այլև վերաբերելի ֆինանսական, առևտրային, հարկային իրավունքի) ունենալու հանգամանքը, ինչպես նաև համապատասխան փորձ առևտրային կամ ֆինանսական հարցերում՝ ներառյալ հաշվապահության ոլորտում, լավ, բայց ինչ կապ ունի այս ամենի հետ աուդիտորական ընկերությունը, չէ որ Օրենքի թիվ 23 հոդվածում գրված է Կառավարիչների ինքնակարգավորվող կազմակերպության անդամ կարող է հանդիսանալ (Կառավարիչ կարող է հանդիսանալ) 65 տարին չլրացած այն ֆիզիկական անձը, որն ունի բարձրագույն կրթություն և կառավարիչների ինքնակարգավորվող կազմակերպության անդամ դառնալու համար պետական լիազոր մարմնի կողմից ստացել է սնանկության գործերով կառավարչի որակավորում և դիմելու օրվան նախորդած վերջին 5 տարվա ընթացքում առնվազն 3 տարի վարել է որևէ կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության կազմակերպման կամ ղեկավարման հետ կապված պաշտոններ, նախագծում այս հոդվածը խմբագրվել է և ներկայացվել է ոչ միայն բարձրագույն, այլ տնտեսագիտական և իրավաբանական բարձրագույն կրթության, հավանաբար սնանկության կառավարիչների մասնագիտացումը էլ ավելի կարևորելու համար, որպեսզի նույն ժամանակ բոլոր քիչ թե շատ մասնագիտական բարձր հմտություններ պահանջող սնանկության վարույթի գործերը օրենքով հանձնվեն աուդիտորական ընկերություններին, որն է այստեղ տրամաբանությունը, կարճ ասած դուրս է գալիս մենք չենք վստահում Ձեր մասնագիտական հմտություններին, բայց Դուք պարտավոր եք ունենալ բարձր որակավորում, սակայն ունենալուց հետո միևնույն է Դուք չեք զբաղվելու, ո'չ իրավաբանական անձանց սնանկության վարույթներով, ո'չ էլ ֆինանսական առողջացման ծրագրի իրագործմամբ, որովհետև բացի Խոշոր հարկ վճարող համարվող անհասկանալի շրջանակին վերաբերող ընկերություններից, համաձայն նախագծի, պարտատերերի վերջնական ցուցակը հաստատելուց հետո պարտատերերի 2/3-ի առաջարկությամբ իրավաբանական այլ անձանց սնանկության (այստեղ կարող են լենել մնացած բոլոր իրավաբանական անձինք), ինչպես նաև սնանկության վտանգի վերաբերյալ գործերով (պրակտիկայում փաստացի առողջացմանը կարող է ենթարկվել ավելի շուտ սնանկության վտանգի առաջ կանգնած ընկերությունը, քան սնանկ ճանաչվածը) կառավարիչ է նշանակվում Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից որպես սնանկության կառավարիչ հաշվառված աուդիտորական կազմակերպությունը: Նշենք որ Օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին մասի դ) ենթակետով սահմանված է որ <<իր լիազորությունների կատարումը պատշաճ ապահովելու նպատակով ներգրավում է համապատասխան մասնագիտացված կազմակերպություններ կամ մասնագետների և այլ աշխատակիցների>> և հիմնականում հենց խոշոր դրամական հոսքեր ունեցած կազմակերպությունների սնանկության վարույթը իրականացնելիս պրակտիկայում սնանկության կառավարիչը անհրաժեշտության դեպքում ներգրավում է այդ մասնագետներին, նախագծով Օրենքի այս կետը դուրս չի գալիս, նշանակում է նույն աուդիտորական կազմակերպությունը իր լիազորությունների կատարումը պատշաճ ապահովելու նպատակով կներգրավի համապատասխան մասնագիտացված կազմակերպությանը կամ մասնագետների և այլ աշխատակիցների, մեղմ ասած անհասկանալի է, ինչու՞ նույնը չէր կարող անել նաև ֆիզ.անձ կառավարիչը: Ըստ նախագծի հեղինակների հիմնավորումների՝ Համաշխարհային բանկի արդյունավետ սնանկության և պարտատեր/պարտապան ռեժիմի վերաբերյալ սկզբունքների համաձայն. «Իրավական համակարգը պետք է ապահովի, որ  սնանկության կառավարիչներին ներկայացվող պահանջները լինեն օբյեկտիվ, հստակ և հանրությանը հասանելի, Ի՞նչ օբյեկտիվ մոտեցման մասին է խոսքը, եթե օրենքով ամրագրվում է խտրական մոտեցում, սնանկության վարույթում գտնվող գրեթե բոլոր իրավաբանական անձանց գործերը այսուհետ պետք է անեն աուդիտորական ընկերությունները, սա ոչ թե օբյեկտիվ է, այլ մեղմ ասած ոչ մրցակցային կամ մենաշնորհ է:  սնանկության կառավարիչները գործ են անկախ, անկողմնակալ և ազնիվ:»: Արդյո՞ք սնանկության կառավարիչները ավելի անկախ կլինեն, եթե ևս մեկ օղակ (բացի դատարանից, պարտատերերից և պարտապանից) վերահսկողություն իրականացնի իր նկատմամբ՝ ի դեմս Արդարադատության նախարարության: Հիմնավորումների մեջ բերվել է այլ պետությունների փորձը, որտեղ նշվում է, որ շատ երկրներում որպես սնանկության կառավարիչ կարող է հանդես գալ թե՛ ֆիզիկական, թե՛ իրավաբանական անձը (Բելառուս, Լատվիա, Վրաստան, Իսպանիա, Անգլիա), եթե այդ տրամաբանությամբ շարժվենք, ապա որպես իրավաբանական անձ հանդիսացող փաստաբանական գրասենյակները ոչ ավելի պակաս, իսկ շատ դեպքերում նույնիսկ ավելի արեստավարժ կգտնվեն սնանկության գործընթացի շատ իրավիճակներում, քան աուդիտորական ընկերությունները, որոնց հիմնական գործառույթը ֆինանսական հաշվետվություններում ներկայացված տեղեկատվության անկախ ստուգումն է, որի արդյունքում տրամադրվում է աուդիտորական եզրակացություն, որը բացարձակ կապ չունի սնանկության վարույթի հետ և քաղաքակիրթ որևէ երկրում նման օրինակը բացակայում է: Օրենքի 30-րդ հոդվածում առաջարկվող փոփոխությունները զգալիորեն կրճատում են կառավարիչների աշխատավարձը, գցում են մի իրավիճակի մեջ, որ կառավարիչն ամեն ինչ պետք է անի, որպեսզի սեղմ ժամկետներում, հապճեպ (շուկայականից զգալիորեն ցածր գնով) գույքը իրացնի, սակայն սնանկության գործը վեց ամսվա ընթացքում ավարտելը պրակտիկորեն գրեթե անհնար է, որից հետո գալիս են աշխատավարձի լրացուցիչ նվազեցումները, և ասենք գործը 24 ամսում ավարտելու դեպքում ստացվում է ոչ թե 8 %, այլ 3.2 % (այն էլ պարտատերերի պահանջների բավարարման չափի մինչև 25 միլիոն դրամի դեպքում), քանի որ նախագծով մտցվել է հետևյալ դրույթը՝ սնանկության գործով վարույթի տևողությունը մինչև մեկ տարի տևելու դեպքում սույն մասում նախատեսված տոկոսադրույքները վեց ամսվան հաջորդող յուրաքանչյուր ամսվա համար ամսական նվազում են 0,5 տոկոսի չափով: Վարույթի տևողությունը մեկ տարին գերազանցելու դեպքում, երկրորդ տարվա առաջին վեց ամսում յուրաքաչյուր ամսվա համար սույն մասում նախատեսված տոկոսադրույքները նվազում են 0,2 տոկոսի, իսկ երկրորդ վեց ամսում՝ 0,1 տոկոսի չափով: Իսկ եթե պարտատերերի պահանջների բավարարման չափը մեծանում է, այդ դեպքում ընդհանրապես անհասկանալի է նածագիծը կազմողների տրամաբանությունը, դիտարկենք հոդված 30 զ) կետի օրինակը, դիցուք պարտատերերի պահանջների բավարարման չափը կազմում է 510.000.000 ՀՀ դրամ (նախագծով նախատեսված է՝ 500 միլիոն դրամից ավելին` 25 միլիոն դրամի 8 տոկոսին գումարած 25 միլիոն դրամը գերազանցող գումարի 2 տոկոսը): Վեց ամսում ավարտելու դեպքում, (որը անհնարին է այն էլ այսքան մեծ բավարարման չափ ունեցող ընկերության դեպքում) վարձատրությունը կկազմի 11.700.000: Իսկ 24 ամսում ավարտելու դեպքում 25 միլիոն դրամը գերազանցող գումարի 2 տոկոսը չի տրամադրվում արդեն 11-րդ ամսից սկսաց (վեց ամսվան հաջորդող յուրաքանչյուր ամսվա համար տոկոսադրույքները ամսական նվազում են 0,5 տոկոսի չափով) և ինչ է ստացվում, կառավարիչը սնանկության գործը 11-րդ ամսում ավարտելու դեպքում ստանալու է ավելի քիչ աշխատավարձ, երբ պարտատերերի պահանջների բավարարման չափը կազմում է 510.000.000 ՀՀ դրամ քան ընդամենը 25.000.000 ՀՀ դրամ, որտե՞ղ է տրամաբանությունը: Ընդունվել է Նախագծում կատարվել են փոփոխություններ և սահմանվել է կառավարչի վարձատրության նոր կարգ՝ բացառելով կառավարչի վարձատրության նվազեցումը պայմանավորված սնանկության վարույթի տևողությամբ: Ինչ վերաբերում է աուդիտորական կազմակերպությունների՝ որպես սնանկության կառավարիչ հաշվառվելու վերաբերյալ դրույթների վերաբերյալ առարկություններին և առաջարկություններին, նշված դրույթները հանվել են նախագծից: Փոխոխություններ են կատարվել նաև կառավարիչներին ներկայացվող պահանջների մասին դրույթներում:
18 Սոնա Կալենջյան 08.10.2017 22:55:06 կարծում եմ, որ սույն օրենքը ուժի մեջ մտնելու պարագայում, առնվազն 2-3 ամիս անց ներկայացվելու է նոր նախագիծ՝ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Ընդունվել է ի գիտություն Նախագծի վերաբերյալ չի ներկայացվել որևէ որոշակի առաջարկություն:
19 Սոնա Կալենջյան 09.10.2017 22:50:57 Նախագծով Կառավարիչների նկատմամբ ՀՀ արդարադատության նախարարություն հաշվետվություն ներկայացնելու վերաբերյալ պարտավորություն սահմանելը, կարծում եմ անօրինական է, քանի որ հաշվետվությունները ըստ էության պետք է լինեն դատական գործի վերաբերյալ և կոպտորեն կխախտեն դատարանների անկախությունը Չի ընդունվել Արդարադատության նախարարությանը տարեկան հաշվետվություն ներկայացնելը չի բացառում դատարաններին տրվող ամենամսյա հաշվետվությունների ներկայացումը, բացի այդ՝ տարբեր են լինելու նաև դատարանին և Արդադատության նախարարությանը ներկայացվող հաշվետվությունների բովանդակությունը. Վերջինիս բովանդակությունը հստակեցնելու առումով Նախագծում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ: Մասնավորապես՝ սնանկության կառավարչի կողմից ներկայացվող հաշվետվությունը ներառելու է տեղեկություններ սնանկության կառավարչի կողմից վարվող գործերի քանակի, կանխամտածված սնանկության դեպքերի, կառավարչի վարձատրության, ձեռք բերած գույքի, աշխատատեղի և աշխատակիցների վերաբերյալ:
20 Մարտին Մանուչարյան 09.10.2017 10:10:44 Ողջունելիա, որ ցանկույթուն կա օրենսդրական փոփոխություններ անելու սակայն կարծում եմ, որ այդ փոփոխությունները պետք է լինեն իրական, այսինքն հնարավոր լինեն իրագործել և բխեն արդի պրակտիկայից: Հետևաբար կարծում եմ, որ նման նախագիծ մշակելիս ճիշտ կլիներ ուսումնասիրել արդի պրակտիկան և նախագծի մշակման մասնակից դարձնել սնանկության ոլորտի մեկ կամ մի քանի աշխատակիցներ, որոնք ավելի լավ կներկայացնեին օրենքի բացերը, աշխատանքի ընթացում առաջացող խնդիրները, այլ ոչ թե նախագիծը կկազմվեր այնպես ինչպիսին կուզենաին լիներ: Ցանկանում եմ անդրադառնալ նախագծի բացերից մի քանիսին. Նախագծի 22 հոդվածի 2. Խոշոր հարկ վճարող համարվող, իսկ պարտատերերի վերջնական ցուցակը հաստատելուց հետո պարտատերերի 2/3-ի առաջարկությամբ իրավաբանական այլ անձանց սնանկության, ինչպես նաև սնանկության վտանգի վերաբերյալ գործերով կառավարիչ է նշանակվում Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից որպես սնանկության կառավարիչ հաշվառված աուդիտորական կազմակերպությունը: Որպես նախագծի հիմնավորում հստակ նշված չէ, թե որն է նպատակը, որ Խոշոր հարկ վճարող համարվող, իսկ պարտատերերի վերջնական ցուցակը հաստատելուց հետո պարտատերերի 2/3-ի առաջարկությամբ իրավաբանական այլ անձանց սնանկության, ինչպես նաև սնանկության վտանգի վերաբերյալ գործերով կառավարիչ է նշանակվում Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից որպես սնանկության կառավարիչ հաշվառված աուդիտորական կազմակերպությունը, այն պարագայում երբ ներկայիս <<Սնանկության մասին>> ՀՀ օրենքով արդեն իսկ կարգավորվում է, որ կառավարիչը իր գործունեությունը իրականացնելիս կարող է ներգրավել այլ մասնագետների: Ավելին կազմակերպությունը չի կարող հանդիսանալ սնանկության կառավարիչ: Նախագծի 22 հոդվածի 7. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը պահանջագիրն ստանալուց հետո ոչ ուշ, քան երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով ընտրում է սնանկության կառավարչի թեկնածուին՝ այդ մասին անհապաղ տեղյակ պահելով կառավարչին, և նրա առարկության բացակայության դեպքում դատարան է ներկայացնում նրա թեկնածությունը։ Այս գործառույթը ՍԳԿԿԻԿ-ն կողմից արդեն իսկ իրականացվում է, և մինչ օրս ոչ ոք այդ թվում նաև ՀՀ ԱՆ-ն առարկույթուն չի ներկայացրել դրա վերաբերյալ, ավելին օրենքի նախագծով նաև չի հիմնավորվել է թե ինչու են այս գործառույթը դնում նախարարության վրա: Նախագծով սահմանվում է, որ սնանկության կառավարիչը մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող ապրիլի 1-ը ՀՀ ԱՆ արտաբյուջետային հաշվին է փոխանցում հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով սպասարկման համար վճարը՝ որպես սնանկության կառավարիչ հաշվետու տարում ստացած ամբողջ վարձատրության 0,5 տոկոսի չափով: Ստացվում է, որ մի գործառույթ, որը արդեն իսկ իրականացվում է ՍԳԿԿԻԿ-ի կողմից նախարարությունը վերցնում է իր վրա և լրացուցիչ ֆինանսկան ծանրաբեռնում է սնանկության գործերով կառավարիչներին: Բացի այդ նախագծով նախատեսվել է նաև կառավարչի վարձատրության նվազեցում: Մինչդեռ անտեսվել է, որ պատահում են բազմաթիվ սնանկության գործեր երբ պարտապանը որևէ ակտիվ չունի, իսկ կառավարիչը իր միջոցներն է ներդնում <<Սնանկության մասին>> օրենքով սահմանված իր գործառույթները իրականացնելու համար, իսկ օրենքով սահմանված պետության կողմից տրամադրվող 30.000 ՀՀ դրամը կառավարչի կողմից կատարած վարչական ծախսերի չնչին մասն է, այսինքն այս նախագիծը նաև ֆինանսական ծանրաբեռնում է կառավարիչներին: Բացի այդ, կառավարչի վարձատրության նվազեցում է նախատեսվում նաև գործերը ուշ ավարտելու համար, անտեսելով որ առաջին հերթին կառավարիչն է շահագրգռված գործերը շուտ ավարտելուն, և վերջինս չի կարող այպես ասած պատասխանատվության ենթարկվել մի բանի համար, որը որ իրենից կաված չէ, մասնավորապես կառավարչի կողմից գերատեսչություններ կատարված հարցումների պատասխաները կառավարիչը ոչ միշտ է ժամանակին ստանում, ավելին ՔԿԱԳ մարմինը միշտ մերժում է տեղեկատվություն տրամադրելը, այն ստանալու համար կառավարիչները երկար ժամանակ են վատնում, որ կարողանան ստանալ: Հետևաբար այս նախագիծը սահմանում է միայն պարտականություններ կառավարիչների համար և փոխարեն որևէ ձևով չի աջակում կառավարիչներին իրենց գործառույթները առանց խոչընդոտ իրականացնելու համար: Այս ամենը նախագծի թերությունների միայն մի մասն է, և կարծում եմ նախագծի քննարկումը ճիշտ կլինի հետաձգել և այն ենթարկել փոփոխությունների հաշվի առնելով նաև համապատասխան ոլորտի աշխատակիցների կարծիքները: Ընդունվել է մասնակի Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կառավարիչների հաշվառումը, նրանց նշանակումն իրականացնելու է ՀՀ արդարադատության նախարարությունը, վերջինս է այսուհետ վարելու գործող կառավարիչների ցանկը և սպասարկելու ծրագիրը: Նախագծում կատարված փոփոխությունների արդյունքում սահմանվել է կառավարչի վարձատրության նոր մոդել՝ բացառելով կառավարչի վարձատրության նվազեցումը պայմանավորված սնանկության վարույթի տևողությամբ: Ինչ վերաբերում է աուդիտորական կազմակերպությունների՝ որպես սնանկության կառավարիչ հաշվառվելու վերաբերյալ դրույթների վերաբերյալ առարկություններին և առաջարկություններին, նշված դրույթները հանվել են նախագծից: Նախագծում սահմանվել է նաև կառավարչի լիազորությունը` իրավասու մարմիններից տեղեկատվություն ստանալու վերաբերյալ:
21 Մարտին Մանուչարյան 12.10.2017 15:27:33 Նախագծով նախատեսված ժամկետներով սահմանափակելով կառավարիչներին, անտեսվել է այն հանգամանքը, որ գործերի անհարկի ձգձգումները պայմանավորված են ոչ միայն կառավարիչներից այլ նաև ՀՀ գերատեսչություններից ինչպես նաև դատական համակարգից, քանի որ կան դատարաններ որոնք դատական ակտերը ծանրաբեռնվածության պատճառով ուշ են ուղարկում, հետևաբար ստացվումա մի իրավիճակ, որ կառավարիչնա պատասխանատվություն կրում այն ժամկետների խախտման համար, որը իրենից կախված չէ... Չի ընդունվել Ժամկետների վերաբերյալ նախատեսվող փոփոխությունների նպատակը սնանկության վարույթն առավել արագ և արդյունավետ դարձնելն է, որը բխում է սնանկության վարույթի բոլոր մասնակիցների շահերից:
22 Kamo Haroyan 09.10.2017 10:20:17 Կատարելով ՙՍնանկության մասին՚ ՀՀ օրենքի նախագծի բազմակողմանի ուսումնասիրություն՝ և օրենքում ակնկալվող փոփոխություները համադրելով իրավակիրառ պրակտիկայի հետ, միանշանակ պարզ է դառնում, որ նախագծի ընդունման դեպքում, ոչ, միայն վերջինս չի նպաստի սնանկության ինստիտուտի արդյունավետության բարձրացմանը այլ ընդհակառակը էլ ավելի կխորացնի առկա խնդիրները: Նախագծում առկա են մի շարք հակասություններ, սահմանված անհասկանալի ժամկետներ, մասնավորապես՝ Նախագծում օրենքի 30-րդ հոդվածի 3-րդ մասը շարադրվել է. «3. Կառավարչի վարձատրությունը սահմանվում է դատարանի որոշմամբ: Առանց ֆինանսական առողջացման սնանկության գործը վեց ամսվա ընթացքում ավարտելու դեպքում կառավարչի վարձատրությունը սահմանվում է դատարանի որոշմամբ, պարտատերերի պահանջների բավարարման չափի հետևյալ տոկոսադրույքներով… Վերոգրյալից հետևում է, որ կառավարիչը ըստ էության զրկվում է սնանկության վարույթի ընթացքում իրականացնել միջանկյալ բաշխման ծրագրերով պահանջների բավարարում, քանի որ բաշխման պահին հնարավոր չէ կռահել, թե օրենքի որ սանդղակից ու տոկոսադրույքներից օգտվել, քանի դեռ սնանկության գործը ավարտված չէ և առկա չէ սնանկության գործը ավարտելու մասին հրապարակված վճիռ, և հակառակը, սնակության գործը ավարտելու մասին հրապարակված վճռի առկայության դեպքում՝ արդեն իսկ պետք է իրականացված լիներ բաշխումը պարտատերերի պահանջների բավարարումն ապացուցող փաստաթղթերը ներկայացված լիներ դատարան: Վերոգրյալից հետևում է, որ նախագծի 30-րդ հոդվածի 3-րդ մասը հակասում է նույն օրենքի 80-րդ և 87-րդ հոդվածների պահանջներին: Ավելին միջանկյալ բաշխման ծրագրերի բացառումը չի բխում թե պարտատերեի և թե սնանկության գործի ընդհանուր շահերից: Իսկ ինչ վերաբերում է սնանկության գործը վեց ամսվա ընթացքում ավարտելու դեպքում՝ կառավարչի վարձատրության համար սահմանված տոկոսադրույքներին, ապա նշեմ, ՙՍնանկության մասին ՚ ՀՀ օրենքի 87-րդ հոդվածի կարգով սնանկության վերաբերյալ գործն ավարտելը, նույնիսկ եթե առկա չեն՝ վարույթի կասեցման, սեփականատիրոջ վտարման և այլ բնույթի խոչընդոտներ, պրակտիկորեն հնարավոր չէ: Ուստի նախագծում սահմանված ժամկետում գործն ավարտել և ստանալ ա/, բ/, գ/, դ/, ե/ և զ/ կետերով սահմանված տոկոսադրույքները՜ ակամա հիշեցնում է հայտնի անեկդոտի խոսքերը.ՙԷ.. միանգամից ասեք չենք տալու պրծեք՚: Շարունակենք նույն հոդվածի վերլուծությունը. Պատկերացնենք մի ենթադրյալ սնանկության գործ, որի վարույթը ավարտված չէ և անցել է շուրջ 2 տարի: Ինչ-ինչ պատճառներով սույն վարույթով սնանկության գործով կառավարիչը ազատվում է իր պարտականություների կատարումից և օրենքով սահմանված կարգով առաջադրվում է նոր կառավարիչ: Ստացվում է, որ նոր կառավարիչը իր կամքից և կատարած գործողություններից անկախ վարձատրվելու է ցածր տոկոսադրույքներով: Հարց. Արդյոք սա հիմք չէ առաջադրված կառավարչի համար՝ հրաժարվելու և առարկելու իր թեկնածությունը, արդյոք նմանատիպ հրաժարումները վերահսկող մարմնի կողմից չի դիտարկվի որպես օրենքի 29.2 հոդվածի 12-րդ կետով սահմանված արարք, որի արդյունքում չի դադարեցվի կառավարչի որակավորումը, մի բանի համար, որ կառավարիչը հրաժարվում է իր կամքից ու գործունեությունից անկախ հանգամանքներից, ցածր վարձատրության պայմաններով աշխատելուց: Եվ նմանատիպ շատ խնդիրների պարզաբանումը և լուծումը տրված չէ սույն նախագծով: Անրադառնանք նախագծում օրենքի 56-րդ հոդվածում կատարվող փոփոխություններին: Նախագծի հիմնավորման մեջ սույն հոդվածի մասով նշված է..ցիտում եմ ՙՕրենքի 56-րդ հոդվածով կարգավորված են պարտապանի գույքի գույքագրման հետ կապված հարցերը, մինչդեռ կառավարչի այս լիազորության իրականացման համար անհրաժեշտ է պարտապանի կողմից հստակ քայլերի, օրինակ՝ հայտարարագրի՝ գույքի և գույքային իրավունքների կազմի ու քանակի մասին տեղեկատվության ներկայացում՚ Վերոգրալի կապակցությամբ հարկ եմ համարում նշել, որ մինչ սույն փոփոխությունների նախագիծը, օրենսդիրը արդեն իսկ ՙՍնանկության մասին՚ ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածի զ/կետով սահմանել է, այն է, 1. Պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին վճիռն օրինական ուժի մտնելուց հետո դատարանը՝ զ/պարտապանին պարտավորեցնում է 10 օրվա ընթացքում կառավարչին ներկայացնել սույն օրենքի 12-րդ հոդվածով սահմանված փաստաթղթերը: Այստեղից հետևություն, որ պարտապանի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի փաթեթին ՙհայտարարագիր՚ կոչելը չի բարձրացնի սնանկության վարույթում գույքագրման արդյունավետությունը: Այնինչ՝ իմ կարծիքով, անհրաժեշտ է ավելացնել կառավարչի լիազորությունների շրջանակը, մասնավորապես կառավարչին թույլատրել՝ անարգելք մուտք գործելու և հատուկ համակարգչային ծրագրերի միջոցով շատ արագ ստանալ տեղեկություններ /գոնե գրանցված/ պարտապանի գույքի և գույքային իրավունքների կազմի, քանակի և սնանկության վարույթին վերաբերելի և թույլատրելի այլ տեղեկություններ և վերջիներս ստանալու համար հնարավորինս կրճատել պարտապանի գործոնը, քանզի սնանկության վարույթներում մեծ ծաված են կազմում բացակայող պարտապանով գործերը: Օրենքի փոփոխությունների նախագծով 75-րդ հոդվածի 2.1 մասում և նույն օրենքի 76-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին նախադասությունում, կառավարչին որոշակի գործողություներ կատարելու համար, սահմանվում է անհասկանալի ժամկետներ: Մասնավորապես. 75-րդ հոդվածի 2.1 մասում և նույն օրենքի 76-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին նախադասությունում սահմանված ժամկետները հակասում են նույն օրենքի 55-րդ հոդվածի և 75-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներին, քանզի 75-րդ հոդվածի 2.1 մասում և նույն օրենքի 76-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին նախադասությունում սահմանված գործողություներն ու ժամկետներն ոչ մի կերպ չի համադրվում պարտապանի նկատմամբ լուծարման կամ գործունեության դադարեցման վարույթներ սկսելու ժամկետի հետ, այն է առանց վերոնշված վարույթները սկսելու կատարել պարտապանի գույքի վաճառք: Այսպիսով ամփոփելով կարծիքս օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագծի վերաբերյալ, կարծում եմ, որ սնանկության գործի արդյունավետության բարձրացման, կառավարչի համար անկախ, անկողմնակալ և ազնիվ գործունեություն ապահովվելու համար, անհրաժեշտ է նախագիծը՝ եթե ոչ ամբողջական, ապա գոնե նրանում առկա առանցքային փոփոխությունները վերանայել: Սնանկության գործով կառավարիչ Կ. Հարոյան Չի ընդունվել Նախագծով Օրենքի 30-րդ հոդվածի 3-րդ մասում փոփոխություններ են կատարվել վարձատրության տոկոսադրույքների մասով, իսկ ընդհանուր առմամբ նույն իրավակարգավորումը՝ վարձատրությունը պահանջների բավարարման չափին համամասնորեն սահմանելը, այժմ նույնպես գործում է։ Միաժամանակ նախագծում կատարվել են փոփոխություններ և սահմանվել է կառավարչի վարձատրության նոր կարգ՝ բացառելով կառավարչի վարձատրության նվազեցումը պայմանավորված սնանկության վարույթի տևողությամբ: Օրենքի 19-րդ հոդվածի «զ» կետով նախատեսված՝ պարտապանի կողմից Օրենքի 12-րդ հոդվածում նշված փաստաթղթերը ներկայացնելու պարտականությունը ծագում է միայն այն դեպքում, երբ դիմումը ներկայացրել է պարտատերը կամ պարտապանի կողմից դիմում ներկայացնելու դեպքում դրանք ներկայացվել են թերի, այնինչ Նախագծով նախատեսված՝ պարտապանի գույքի հայտարարագիր ներկայացվելու է բոլոր դեպքերում՝ անկախ որևէ հանգամանքներից: Օրենքի 75-րդ հոդվածում նախատեսվող փոփոխությունների նպատակն է՝ ստեղծել անհրաժեշտ պայմաններ՝ այն դեպքում, երբ պահանջը պետք է բավարարվի ապահովված իրավունքի առարկայի իրացման հաշվին, կառավարիչը կաշկանդված չլինի գույքի վաճառքի ծրագրով, այլ հնարավորինս շուտ ձեռնամուխ լինի գույքի իրացմանը։ Միաժամանակ Նախագծում սահմանվել է կառավարչի հնարավորությունը՝ իր լիազորություններն իրականացնելիս միասնական էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգի միջոցով այլ մարմիններից կամ անձանցից տեղեկատվություն ձեռք բերելու վերաբերյալ, որի կարգը սահմանելու է Կառավարությունը:
23 Ռուբեն Մխիթարյան 09.10.2017 10:24:13 Իհարկե սույն նախագծով որոշ բացեր կփակվեն, սակայն առկա բացերը կեռապատկվեն եթե նման տեքստով համապատասխան փոփոխությունները ընդունվեն: Ավելին, առնվազն 100 օր հետո անհրաժեշտություն է լինելու նոր գլոբալ փոփոխությունների: Նախագիծը կարդալուց այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ այն գրվել է գիտակ մարդու կողմից, սակայն վերջինիս մոտ բացակայում է պրակտիկ գիտելիքը սնանկության ամբողջ և բուն ընթացակարգի վերաբերյալ: Հ.Գ Հարգելի Աննա Մնոյան, կարծում եմ կարդալով բոլոր առաջարկները, ինչպես նաև ևս մեկ անգամ կարդալով նախագիծը` բոլորս ստացանք այնպիսի տպավորություն, որ միակ մարդը ով չէր կարդացել նախագիծը` դա Դուք էիք: Ընդունվել է ի գիտություն Նախագծի վերաբերյալ չի ներկայացվել որևէ որոշակի առաջարկ:
24 Samvel Manukyan 09.10.2017 12:09:35 <<Սնանկության մասին>>ՀՀ օրենքում կան բացեր որ կարելի է լրացնել, շտկել բայց առանց <<ՍԳԿԿ>>ԻԿԿ-ի, առանց աշխատուժի հետ քննարկման նախագիծ ներկայացնել պետք չի: Հաշվետվություն-նկատողություն-խիստ նկատողություն: Հաշվետվություն - դատարան Հաշվետվություն - <<ՍԳԿԿ>>ԻԿԿ-ին Հաշվետվություն - հարկային տեսչություն Հաշվետվություն- Արդարադատության նախարարություն Եկեք հաշվենք աշխատանքային օրը կբավականացնի հաշվետվություն կազմելու և ուղարկեու համար: Նկատողություն-խիստ նկատողություն: Պետք չի մարդկանց վախի մեջ պահել: Թույլ տվեք իրենց պարտականություները (հանրօգուտ) կատարեն: Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ Արդարադատության նախարարությունում քննություն հանձնած և որակվորման վկայական ստացաց անձը, որ Ա/Ձ է բացել(աշխատանք է գտել ), ապահովագրական գումար մուծել, անդամավճար և այլ ծախսեր, հիմա չի կարող աշխատել, քանի որ, <<Աուդիտ չի>>: Բա ՜ ինչ անի: Ընդունվել է ի գիտություն Նախագծի վերաբերյալ չի ներկայացվել որևէ որոշակի առաջարկ:
25 Անդրանիկ Ելինյան 09.10.2017 13:13:33 Առաջարկություներ 1. Նախագծի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասը անիրատեսական է և ենթակա է փոփոխման, քանի որ դատական նիստ հրավիրելու համար կողմերը պետք է պատշաճ կարգով ծանուցվեն, իսկ ծանուցումները ստանալու վերաբերյալ հետադարձ ապացույցները դատարանը կարող է ստանալ 12-15օրվա ընթացքում: 2. Անտրամաբանական է նախագծի 15-րդ կետը, քանի որ ուժը կորցրած է համարում, սակայն հասկանալի չէ շարունակությունը: 3. Նախագծի 22-րդ հոդվածի 2-րդ և 9-րդ մասերը իրատեսական չէ, քանի որ պարտատերերի վերջնական ցուցակը հաստատելուց հետո պարտատերերի 2/3-ի առաջարկությամբ նոր կառավարիչի տվյալ փուլում փոփոխությունը կհանգեցնի գործի վատթարացման և անհարկի ձգձգման, քանի որ ցանկացած պարտատիրոջ ձեռնտու է գույքը անհապաղ իրացնել և ստանալ հնարավորինս ավել գումար, ինչու չէ կառավարիչին նույնպես ձեռնտու է թանկ վաճառել և ստանալ ավել տոկոսներ: 4. Նախագծի 22-րդ հոդվածը ընդհանուր առմամբ պետք է լրամշակվի, քանի որ նախագծի հավելվածում նախագծի հեղինակների կողմից նշվում է, որ <<Համաշխարային բանկի>> արդյունավետ սնանկության և պարտատեր/պարտապան ռեժիմի վերաբերյալ սկզբունքների2 D8 կետի համաջայն, <<Իրավական համակարգը պետք է ապահովի, որ սնանկության կառավարիչներին ներկայացվող պահանջները լինեն օբյեկտիվ, հստակ և հանրությանը հասկանալի, սնանկույան կառավարիչներն ունենանն բավարար ձեռնահասություն իրենց վերապահված գործառնություններն իրականացնելու համար, սնանկության կառավարիչները գործեն անկախ, անկողմնակալ և ազնիվ>> սնանկության կառավարիչը պետք է լինի անկախ ` կոռուպցիոն ռիսկերից խուսափելու համար 5. Նախագծի 35-րդ հոդվածի թ ենթակետում << առավել բարձր տոկոսներ վճարող>> բառերը անհիմն են, քանի որ կառավարչի կողմից հավաքագրված գումարները չեն ներդրվում բանկերում որպես ավանդ և դրանց նկատմամբ տոկոսներ չեն հաշվեգրվում: 6. Նախագծի 35-րդ հոդվածի ժա.3/ կետը անիրատեսական է, քանի որ կառավարիչը արդեն իսկ 81-րդ հոդվածի շրջանակներում , յուրաքանչյուր ամսվա համար հաջորդ ամսվա 10-ը ներառյալ ներկայացնում է հաշվետվություն, չի վարում 5-10 գործ որոնց նկատմամբ ամեն ամիս ներկայացնի հաշվետվություն: 7. Նախագծի 38-րդ հոդվածի փոփոխությունը, առավել ևս գործի ընթացքի կարճ տևելու համար տոկոսային կարգով աշխատավարձը նվազեցնելը, իսկ երկար տևելու համար տոկոսային կարգով կառավարչի աշխատավարձը նվազեցնելը կհանգեցնի գործի ձգձգման, կոպտորեն խախտելով պարտատերերի շահերը, մասնավորապես մեծ արժեք ունեցող գույքի իրացումից նվազ աշխատավարձ սահմանելը կհանգեցնի կառավարչի կողմից մեծ արժեք ունեցող գույքը բարձր արժեքով իրացնելու շահագրգռվածությունից, քանի որ պրակտիկայում, բացի մամուլով հայտարարություններ հրապարակելուց, կառավարիչները բազմաթիվ միջոցներ են ձեռնարկում գույքերը իրացնելու համար: Իսկ ինչպես հայտնի է, պրակտիկայում աճուրդով գույքերը իրացվում են միայն իրական արժեքից մի քանի անգամ ցածր լինելու դեպքում: Արդյունքում կխախտվի և պարտատիրոջ, և պարտապանի շահերը: Միևնույն ժամանակ վեց ամսվա ընթացքում բոլոր սնանկության գործընթացի/գույքագրում, գնահատում, պարտատերերի պահանջների ցուցակի հաստատում, պարտապանի գույքի վաճառքի ծրագրի հաստատում, պարտապանի գույքի աճուրդով վաճառքի թույլտվության ստացում և վերջապես հայտարարություն ոչ պակաս 15-օրյա ժամկետ/գործողությունները սահմանված ժամկետներում կատարելուց հետո նույնպես վեց ամսվա մեջ չես կարող տեղավորվել: 8. Նախագծի 52-րդ հոդվածի 1-ին մասը ենթակա է փոփոխման, քանի որ գույքի գնահատումը կատարվում է մասնագիտացված կազմակերպության կողմից և երկշաբաթյա ժամկետ սահմանելը անիրատեսական է: Միաժամանակ գտնում եմ, որ նախագծում առկա են մի շարք փոփոխություններ որոնք ավելի դյուրին են դարձնում աշխատանքներ, սակայն նախագծի ներկայացված առարկությունները քննարկման և ընդգրկելու համար նպատակահարմար է ստեղծել նոր հանձնաժողով, որտեղ ներգրավված կլինեն սնանկության գործեր քննող դատավորներ, ինչու չէ սնանկության գործով կառավարիչներ, քանի որ վերջիններս են մշտապես առնչվում տվյալ օրենքով առկա խնդիրներին և վերջապես կարելի է <<Սնանկության մասին>> ՀՀ օրենքում կատարել փոփոխություններ բերելով վերջնական տեսքի: 1.Ընդունվել է ի գիտություն 2.Ընդունվել է 3.Ընդունվել է 4.Ընդունվել է ի գիտություն 5.Չի ընդունվել 6.Չի ընդունվել 7.Ընդունվել է ի գիտություն 8.Չի ընդունվել 1. Նախագծից հանվել է 9-րդ հոդվածը։ 2. Նախագծում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ։ 3.Պարտատերերի 2/3-ի առաջարկությամբ նոր կառավարիչ նշանակելու վերաբերյալ դրույթը հանվել է Նախագծից։ 4.Չի ներկայացվել որևէ որոշակի առաջարկ: 5. Հաճախորդի հաշվում եղած դրամական միջոցներն օգտագործելու համար բանկը, համաձայն քաղաքացիական օրենսգրքի 920-րդ հոդվածի վճարում է տոկոսներ, որոնց գումարը մուտքագրվում է հաշվում, ընդ որում՝ տոկոսները բանկը վճարում է բանկային հաշվի պայմանագրով սահմանված չափով, իսկ պայմանագրում համապատասխան պայմանի բացակայության դեպքում` տվյալ բանկի կողմից ցպահանջ ավանդների համար սահմանված չափով,որը, կախված բանկից, կարող է տարբերվել։ Բացի այդ նման իրավակարգավորումը կխթանի այս մասով բանկերի մրցակցությունը, որոնք կսահմանեն նոր պրոդուկտներ՝ սնանկության հաշվին մուտքագրված գումարները շահավետ պայմաններով ներդնելու ուղղությամբ: 6.Օրենքի 81-րդ հոդվածը վերաբերում է միայն լուծարման մասին որոշման ընդունման պահից դատարանին ներկայացվող որոշակի տեղեկությունների մասին, այնինչ Նախագծի 35-րդ հոդվածը սահմանում է կառավարչի կողմից յուրաքանչյուր ամսում ձեռնարկված գործողությունների և սնանկության գործի ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություն ներկայացնելու անհրաժեշտությունը։ 7.Նախագծում սահմանվել է կառավարչի վարձատրության նոր կարգ՝ բացառելով կառավարչի վարձատրության նվազեցումը պայմանավորված սնանկության վարույթի տևողությամբ: 8. Նախագծի 52-րդ հոդվածը նկատի է ունենում կառավարչի կողմից գույքագրման գործընթացը կազմակերպելը, ըստ էության՝ գնահատման գործընթացի սկիզբը, որը պետք է կատարվի պահանջների վերջնական ցուցակի հաստատումից հետո երկշաբաթյա ժամկետում: