Հիշել նախագիծը

Լրամշակման փուլում է

«Անասնաբուժական պատվաստանյութերի, շիճուկների և ախտորոշիչ միջոցների գովազդի թույլտվության տրամադրման կարգը սահմանելու մասին» նախագիծ

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Սոնա Ծառուկյան 31.08.2017 11:18:46 Խնդրում եմ կայքում դնել նախագծի առաջին կետում նշված հավելվածը: Նախագիծը չի ենթարկվել փոփոխության Նախագծի 1-ին կետում նշված հավելվածը տեղադրված է հավելվածների համար նախատեսված համապասխան բաժնում:Խնդրում ենք ներբեռնել հավելվածը:
2 Սոնա Ծառուկյան 31.08.2017 18:00:22 Կայքում դրված հավելվածը անասնաբուժական դեղամիջոցների ներմուծման և արտահանման կարգն է և չի համապատասխանում նախագծի վերնագրին: Նախագիծը չի ենթարկվել փոփոխության Նախագիծ բաժնում նշված վերնագիրը համապատասխանում է կից հավելվածում նշված վերնագրին: