Հիշել նախագիծը

«Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական կրթման ազգային ծրագրին և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական կրթման ազգային ծրագրի 2021-2025 թվականների գործողությունների պլանին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿՐԹՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ

ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿՐԹՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ 2021-2025 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

 

 

 1. Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական կրթման ազգային ծրագրի և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական կրթման ազգային ծրագրի 2021-2025 թվականների գործողությունների պլանին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է յուրաքանչյուր հինգ տարին մեկ այն վերանայելու անհրաժեշտությամբ: Դա ամրագրված է 2014 թվականի նոյեմբերի 13-ի ՀՀ կառավարության նիստի N47 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական կրթման ազգային ռազմավարությամբ:

 

 1. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

Հիմք ընդունելով 2012 թվականին Համաշխարհային բանկի կողմից իրականացված Հայաստանի բնակչության Ֆինանսական ունակությունների գնահատման հարցման ցածր արդյունքները և հաշվի առնելով բնակչության ֆինանսական  ունակությունների զարգացման կարևորությունը՝ 2012 թվականին Կենտրոնական բանկի կողմից ստեղծվել է ՀՀ-ում ֆինանսական կրթման ազգային ռազմավարության մշակման և իրագործման հանձնաժողովը (այսուհետ՝ Հանձնաժողով): Վերջինիս կողմից մշակվել է ՀՀ ֆինանսական կրթման ազգային ռազմավարությունը և 2014-2019 թվականների գործողությունների ծրագիրը, որը 2014 թվականին հավանության է արժանացել ՀՀ Կառավարության կողմից:

2014-19 թվականների ընթացքում ՀՀ Ֆինանսական կրթման ռազմավարության ներքո տարբեր պետական, մասնավոր և հասարակական կազմակերպությունների համագործակցությամբ իրականացվել են ֆինանսական կրթման մի շարք ծրագրեր դպրոցականների, ուսանողների, գյուղաբնակների,  զինվորականների և լայն հանրության համար։

      2019 թվականին Կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվել է «Հայաստանի բնակչության ֆինանսական ունակությունների գնահատում» հետազոտությունը, որի արդյունքների հիման վրա 2020 թվականին Հանձնաժողովի կողմից մշակվել է ֆինանսական կրթման ազգային ծրագիրը և 2021-2025 թվականների գործողությունների նոր պլանը: Այն հաստատվել է Հանձնաժողովի և հավանության արժանացել Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից:

 

 1. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական կրթման ազգային ծրագրով  (2021-2025 թվականների) ամփոփվում է Ֆինանսական կրթման ազգային ծրագրի իրագործման առաջին փուլի (2014-2019 թվականներ) ընթացքում գրանցած առաջընթացը, ինչպես նաև նախագծվում է 2021-25 թվականների տեսլականը և գործողությունների պլանը:  Փաստաթղթում սահմանվում են ֆինանսական կրթության առաքելությունը, նպատակները, նպատակային ցուցանիշները, խնդիրները, ուղղորդող սկզբունքները, թիրախային խմբերը և դրանց ուղղված ծրագրերը, ծրագրերի արդյունավետության գնահատման և ֆինանսավորման մոտեցումները։

 

 1. Ակնկալվող արդյունքը

Նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող անձանց բարեկեցության աճին՝ օգնելով նրանց ստանալ գիտելիքներ, հմտություններ, ձևավորել պատասխանատու վերաբերմունք և վարքագիծ։

Ֆինանսական կրթման ազգային ռազմավարությամբ սահմանված նպատակներն են՝

 • Անձնական և ընտանեկան բյուջեների արդյունավետ կառավարում
 • Խնայողությունների կատարում և երկարաժամկետ պլանավորում
 • Վարկերի և պարտքերի արդյունավետ կառավարում
 • Ֆինանսական ծառայությունների պատասխանատու «գնումներ»-ի իրականացում
 • Ֆինանսական ծառայություններից օգտվելիս սեփական իրավունքների պաշտպանություն
 • Ֆինանսական գործիքների անվտանգ օգտագործում (այդ թվում՝ ֆինանսական զեղծարարություններից և խարդախություններից խուսափում)
 • Հիմնական ֆինանսական հասկացությունների իմացություն և դրանց արդյունավետ կիրառում անձնական ֆինանսները կառավարելիս

 

 1. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք

Նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետությունում ֆինանսական կրթման ազգային ծրագրի մշակման և իրագործման հանձնաժողովի կողմից: Հանձնաժողովի կազմը սահմանվում է Ֆինանսական կրթման ազգային ծրագրի 75-րդ կետով:

 

 • Քննարկվել է

  10.05.2021 - 26.05.2021

 • Տեսակ

  Որոշում

 • Ոլորտ

  Կրթություն և գիտություն, Ֆինանսական

 • Նախարարություն

  Կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 5263

Տպել

Առաջարկներ`

Լիլիթ Հլղաթյան

26.05.2021

Առաջարկում եմ առաջիկա գործողությունների պլանում ավելացնել պետական սեկտորում ոչ ֆինանսական ստորաբաժանումների աշխատակիցների ֆինանսական կրթման բաղադրիչը: Հանրային ծառայողներին աշխատանքի ընդունման և վերապատրաստման հարցաշարերում և թեմաներում բացակայում են ֆինանսական տարրական գիտելիքներին առնչվող դրույթներ: Արդյունքում առկա է մեծ խզում ոչ ֆինանսական մասնագիտական ոլորտների կողմից քաղաքականությունների մշակման և դրանց առնչվող բյուջետային նախագծերի միջև:

Տեսնել ավելին