Հիշել նախագիծը

Լրամշակման փուլում է

«Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ

Ներկայացվող նախագծի նպատակը «Պետական պաշտոն զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» ՀՀ օրենքի առանձին դրույթների հստակեցումն է։

 Օրենքի 2-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն` պետական պաշտոն զբաղեցրած անձը կենսաթոշակի իրավունք ունի, եթե չի աշխատում (չի զբաղեցնում պետական և համայնքային պաշտոն կամ չի կատարում վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործական աշխատանքից, որպես անհատ ձեռնարկատեր չի զբաղվում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, չի զբաղեցնում նոտարի պաշտոն):       

Օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն` օրենքով սահմանված կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարում է պետական պաշտոն զբաղեցրած անձի աշխատանքի ընդունվելու (պետական և համայնքային պաշտոն զբաղեցնելու կամ վճարովի այլ աշխատանք կատարելու, բացի գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործական աշխատանքից, որպես անհատ ձեռնարկատեր` ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու, նոտարի պաշտոն զբաղեցնելու) դեպքում աշխատանքի ընդունվելու ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից:

Հարկ է նկատի ունենալ, որ գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործական աշխատանքի բովանդակությունը (աշխատանքի բնույթը) որոշելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել «Հանրային ծառայության մասին», «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին», «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքների դրույթների փոխակապակցված մեկնաբանություն, ինչն իրավակիրառական պրակտիկայում առաջացնում է խնդիրներ։

Ներկայացվող նախագծով առաջարկվում է վերը նշված օրենքների դրույթների հիման վրա «Պետական պաշտոն զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» ՀՀ օրենքով հստակեցնել գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործական աշխատանք հասկացությունը։

 • Քննարկվել է

  27.06.2017 - 12.07.2017

 • Տեսակ

  Օրենք

 • Ոլորտ

  Սոցիալական ապահովություն

 • Նախարարություն

  Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարութուն

Հանրային քննարկում

27.06.2017 16:10

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 3748

Տպել

Առաջարկներ`

"Տնտեսական իրավունքի կենտրոն" Հասարակական կազմակերպություն

28.06.2017

«Տնտեսական իրավունքի կենտրոն» ՀԿ ողջունում է նախագծի կարեւորագույն նպատակը` հստակություն մտցնել գործող օրենսդրության մեջ եւ խուսափել թյուրընբռնումներից, որոնց արդյունքումտուժում են շահառուները: Այդ առումով մենք միանշանակ կողմ ենք նախագծին: Այդուհանդերձ մենք կարծում ենք, որ նախագծում արված առաջարկություններով ոչ ամբողջությամբ են կատարվում հստակեցումները, դրանցից մի քանիսում կան պարզապես խտրականություն Այսպես, 1. «Կրթության մասին» օրենքի համաձայն մանկավարժական գործունեություն է համարվում նաեւ կազմակերպչի, հանրակրթական դպրոցի ուսումնական եւ դաստիարակության գծով տնօրենի տեղակալների գործունեությունը: Այդ, կապակցությամբ ցանկանում ենք հիշեցնել, որ ՀՀ կառավարության 2011 թ. մայիսի 5-ի N 665-Ն որոշման ոչ ճիշտ կիրառման արդյունքում շատ մանկավարժներ, կազմակերպիչներ, հանրակրթական դպրոցների տնօրենների դաստիարակության գծով տնօրենների տեղակալներ, միջին-մասնագիտական հաստատությունների դաստիարակներ ու վարպետներ զրկվել էին սահմանդրական իրենց իրավունքից ` ստանալու մասնակի թոշակ: Այդ կապակցությամբ մեր եւ այլ կազմակերպությունները հասել էին վեճի դատական կարգով դրական լուծման: Այդ հիման վրա եւ մեր ջանքերի արդյունքում ՀՀ կառավարությունը 2016 թ. փոփոխություն կատարեց նշված որոշման մեջ, դրանով հաստատված ցանկում ավելացնելով վերոհիշյալ պաշտոններն ու մասնագիտությունները: Այժմ ներկայացվող նախագծով ի չիք է դարձվում այդ որոշումը, քանի որ նախագծում նշվում է. «մանկավարժական աշխատանք է համարվում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված՝ հանրակրթական և մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնղ ուսումնական հաստատությունում բացառապես ուսուցիչ, դասախոս (դոցենտ, պրոֆեսոր), ամբիոնի վարիչ աշխատելը։»: Կարծում ենք, որ այս դրույթը պետք է վերանայվի ՀՀ կառավարության այսօրվա գործող որոշմանը համապատասխան, եւ դրանից հանել «բացառապես» բառը եւ դրանում «ուսուցիչ» բառից հետո լրացվեն «տնօրենի ուսումնական, արտադաստիարակության գծով տեղակալները, վարպետները, դաստիարակները,» բառերը, 2. նախագծում գիտական աշխատանքի բնորոշման մեջ բացակայում է ՀՀ օրենսդրության մեջ տեղ գտած «փորձագիտական» գործունեության բառը: Այդպիսի աշխատանքն իրոք գիտական եւ հետազոտական բնույթի է, կիրառվում ՀՀ տարբեր կազմակերպություններում: Հետեւապես այս մասնագետների նկատմամաբ խտրական վերաբերմունք ենք մենք գնահատում սույն նախագծով նախատեսվող սահմանումը: Այդ իսկ պատճառով էլ առաջարկում ենք սահմանման մեջ լրացնել նաեւ «փորձագիտական» բառը, 3. նախագծում ստեղծագործական աշխատանքի բնորոշման չգիտես ինչու բացառապես այդպիսի աշխատանք է համարվում արվեստի ու մշակույթի ոլորտում համանման աշխատանքն ու գործունեությունը: Չգիտենք, թե ինչու այդպիսի աշխատանք չի համարվում հասարակական, բնապահպանական, առողջապահական եւ այլ ոլորտներում համանման աշխատանքը, որոնք նախատեսված են ՀՀ օրենսդրությամբ եւ գործնականում կիրառվում են հասարակական կյանքում: Այդ ոլորտներու այդպիսի աշխատանքն իրոք ստեղծագործական բնույթի է, կիրառվում ՀՀ տարբեր կազմակերպություններում: Հետեւապես այս մասնագետների նկատմամաբ խտրական վերաբերմունք ենք մենք գնահատում սույն նախագծով նախատեսվող սահմանումը: Այդ իսկ պատճառով էլ առաջարկում ենք սահմանման մեջ կատարել համապատասխան փոոխություններ եւ լրացումներ: Մյուս խնդիրը վերաբերում է այն փաստին, որ կայքում տեղադրված նախագծի word-ային տարբերակը ոչ մի կերպ հնարավոր չէ բեռնել` ծրագրային անհամապատասխանության պատճառով: Մովսես Արիստակեսյան «Տնտեսական իրավունքի կենտրոն» ՀԿ նախագահ

Տեսնել ավելին