Հիշել նախագիծը

Նախագիծը ընդունվել է

Զինծառայողին հետուսումնական պայմանագրային զինվորական ծառայության ընթացքում զինվորական ծառայությունից արձակելիս պայմանագրային պարտավորությունն անպատշաճ կատարելու համար իրավական հետևանքի կիրառման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 8-ի N 393-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին

ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

<<Զինծառայողին հետուսումնական պայմանագրային զինվորական ծառայության ընթացքում զինվորական ծառայությունից արձակելիս պայմանագրային պարտավորությունն անպատշաճ կատարելու համար իրավական հետևանքի կիրառման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 8-ի N 393-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման

 

 1. Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

Որոշման նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է «Զինվորական ծառայություն անցնելու մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մաuին» 2016 թվականի դեկտեմբերի 15-ի ՀO-222-Ն ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի դրույթների կիրառումն ապահովելու հանգամանքով, որոնց համաձայն հետուսումնական պայմանագրային զինվորական ծառայության ընթացքում զինվորական ծառայությունից արձակելիս պայմանագրային պարտավորությունն անպատշաճ կատարելու համար իրավական հետևանքի կիրառման կարգը սահմանում է ՀՀ կառավարությունը: Որոշման նախագծի ներկայացումը բխում է նաև ՀՀ վարչապետի -.-.2017թ. N -Ա որոշմամբ հաստատված միջոցառումների ցանկի կատարումն ապահովելու անհրաժեշտությունից:

 1. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

Մինչև 2016 թվականի դեկտեմբերի 15-ի ՀO-222-Ն ՀՀ օրենքի ընդունումը զինծառայողների կողմից հետուսումնական պայմանագրային զինվորական ծառայությունից հրաժարվելու դեպքում գործում էր ուսման հետ կապված ծախսերի փոխհատուցման համակարգը` ՀՀ կառավարության 2010թ. ապրիլի 8-ի N 393-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով: Նշված համակարգը ժամանակի ընթացքում իրեն չի արդարացրել` ուսման համար կատարված ծախսերի հաշվարկման ընդհանուր մեթոդաբանության բացակայության պատճառով, քանի որ ռազմական կրթությունն իրականացվում է թե պաշտպանության նախարարության ենթակայության ռազմաուսումնական հաստատություններում, և թե օտարերկրյա պետությունների ռազմաուսումնական հաստատություններում: Արդյունքում խնդիրներ էին առաջանում թե ուսման ծախսերի հաշվարկման, և թե զինվորական ծառայությունից արձակելիս օրենքով սահմանված ժամկետների չպահպանման հետ կապված, ինչը հանգեցնում էր զինծառայողների կողմից գործընթացը դատական կարգով վիճարկելու պրակտիկայի անընդհատ ավելացման: Օրենքում կատարված փոփոխությունների համաձայն ներդրվել է պարտավորության չկատարման համար օրենքով սահմանված տուժանքի ինստիտուտը:

 1. Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը

Ոլորտում իրականացվող քաղաքականությունն ուղղված է զինվորական ծառայության պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման դիմաց ծագող իրավական հետևանքի  կիրառման թափանցիկ, չափելի և արդյունավետ մեխանիզմի կենսագոյության ապահովմանը:

 1. Կարգավորման նպատակը և բնույթը

Որոշման նախագծով սահմանվում են զինծառայողներին հետուսումնական պայմանագրային զինվորական ծառայության ընթացքում զինվորական ծառայությունից արձակելիս պայմանագրային պարտավորությունն անպատշաճ կատարելու համար ծագող իրավական հետևանքի կիրառման, տուժանքի չափերի հաշվարկման և զինծառայողին ներկայացման, տուժանքը զինծառայողի կողմից վճարելու ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունները:

 1. Ակնկալվող արդյունքը

Ապահովել զինվորական ծառայության պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման դիմաց ծագող իրավական հետևանքի կիրառման թափանցիկ, չափելի և արդյունավետ մեխանիզմի ստեղծումը:

 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

<<Զինծառայողին հետուսումնական պայմանագրային զինվորական ծառայության ընթացքում զինվորական ծառայությունից արձակելիս պայմանագրային պարտավորությունն անպատշաճ կատարելու համար իրավական հետևանքի կիրառման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 8-ի N 393-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ

 

 

ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունումն այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջացնում:

 

 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

<<Զինծառայողին հետուսումնական պայմանագրային զինվորական ծառայության ընթացքում զինվորական ծառայությունից արձակելիս պայմանագրային պարտավորությունն անպատշաճ կատարելու համար իրավական հետևանքի կիրառման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 8-ի N 393-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերի կամ եկամուտների ավելացման կամ նվազեցման վերաբերյալ

 

 

          Որոշման նախագծի ընդունումը 2017 թվականի ՀՀ պետական բյուջեում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջացնում:

 

 • Քննարկվել է

  07.02.2017 - 22.02.2017

 • Տեսակ

  Որոշում

 • Ոլորտ

  Անվտանգություն

 • Նախարարություն

  Պաշտպանության նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 8975

Տպել