Հիշել նախագիծը

Լրամշակման փուլում է

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մարտի 24-ի թիվ 305-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

ՆԱԽԱԳԻԾ

            

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

---   ---------- 2020 թվական N ----  Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 24-Ի ԹԻՎ 305-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածների պահանջներով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ է.

 

 1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մարտի 24-ի
  Պետական կառավարչական հիմնարկներին ամրացված` բնակելի տարածքների նվիրատվության կարգը հաստատելու մասին N305-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ լրացումները՝

1 N3 հավելվածում կատարել հետևյալ լրացումները.

ա. 15.13-րդ կետից հետո լրացնել նոր` 15.14. -15.22. կետերը.

15.14.

քաղ. Երևան, Արցախի 61/3 հանրակացարան, բն.1

Ասլանյան Սվետլանա Արմենակի

Հովհաննիսյան Տիգրան Աշոտի

AN0483401, տրված 21.05.2013թ., 009-ի կողմից
AR0212415, տրված 20.02.2017թ., 009-ի կողմից

48.5

320,827.5

ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով, հավասար բաժիններով

15.15.

քաղ. Երևան,  Արցախի 61/3 հանրակացարան,  բն. 3

Մկրտչյան Միհրան Կարլենի

Մկրտչյան Գայանե Կառլենի

AM0580956, տրված 28.12.2011թ., 009-ի կողմից
AM0553436, տրված 08.12.2011թ., 057-ի կողմից

71.15

470,657.25

ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով, հավասար բաժիններով

15.16.

քաղ. Երևան,  Արցախի 61/3 հանրակացարան, բն. 31

Գաբրիելյան Արմեն Արտաշեսի
Սաֆարյան Նինա Գեորգիի

Գաբրիելյան Մարի Արմենի
Գաբրիելյան Լևոն Արմենի

002323780, տրված 19.02.2014թ., 008-ի կողմից
AH0307301, տրված 08.02.2006թ., 008-ի կողմից
Ծնված` 19.12.2012թ.
Ծնված` 06.01.2006թ.

28.7

189,850.5

ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով, հավասար բաժիններով

15.17.

քաղ. Երևան,
Շարուրի 22, բն. 1ա

Ասրյան Տիգրան Վրեժի

Ասրյան Եղիսաբեթ Հարությունի
Ասրյան Մարիամ Տիգրանի

Ասրյան Վրեժ Տիգրանի

AM0208869, տրված 16.02.2011թ., ,069-ի կողմից
AN0448842, տրված 19.04.2013թ., 069-ի կողմից
AP0695390, տրված 09.12.2016թ., 069-ի կողմից
AP0349583, տրված 27.03.2015թ., 069-ի կողմից

82.2

502,707

ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով, հավասար բաժիններով

15.18.

քաղ.Երևան,
Շարուրի 22, բն. 8

Արսենյան Վահան Վոլոդյայի

Արսենյան Հռեփսիկ Անդրանիկի
Արսենյան Վլադիմիր Վահանի

Արսենյան Գևորգ Վահանի

Թորոսյան Անուշ Լյովայի

Արսենյան Մաքսիմիլիանո Վլադիմիրի
Արսենյան Էրիկ Վլադիմիրի
Արսենյան Եվա Վլադիմիրի
Արսենյան Հռիփսիմե Գևորգի
Արսենյան Սոֆի Գևորգի

AM0801887, տրված 11.07.2012թ., 069-ի կողմից
AN0307523, տրված 24.12.2012թ., 069-ի կողմից
AN0681368, տրված 16.10.2013թ., 069-ի կողմից
AT0283691, տրված 19.08.2019թ., 069-ի կողմից
AH0352618, տրված 26.03.2007թ., 057-ի կողմից
Ծնված՝ 23.05.2010թ.

Ծնված՝ 18.04.2016թ.
Ծնված՝ 18.04.2016թ.
Ծնված՝ 30.06.2013թ.
Ծնված՝ 28.11.2015թ.

42

256,858

ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով, հավասար բաժիններով

15.19.

քաղ. Երևան,
Սևանի 124, բն. 15

Վարդանյան Ջուլետա Ամրաստանի
Վարդանյան Իլյա Մնացականի
Վարդանյան Մնացական Իլյայի

006740195, տրված 19.11.2015թ., 003-ի կողմից
AN0528623, տրված 21.06.2013թ., 003-ի կողմից
AB0296602, տրված 14.03.1997թ., 003-ի կողմից

84.2

808,854

ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով, հավասար բաժիններով

15.20.

քաղ. Երևան, Դավիթաշեն 4-րդ թաղ. 46/10 շ., բն 23

Հարությունյան Արմեն Սերյոժայի
Հարությունյան Աննա Արմենի

 

Հարությունյան Գրիգոր Արմենի

AM0403908, տրված 02.08.2011թ., 013-ի կողմից
AT0510586, տրված 26.06.2020թ. 008-ի կողմից
Ծնված՝ 20.12.2006թ.

49.52

321,238

ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով, հավասար բաժիններով

15.21.

քաղ. Երևան, Հասրաթյան 9, բն. 6

Գիվարգիզով Ստանիսլավ Գեորգիի
Խաչատրյան Անահիտ Զենֆրետի
Գիվարգիզովա Լիդիա Ստանիսլավի

AN0688748, տրված 23.10.2013թ., 012-ի կողմից
BA2065837, տրված 06.08.2015թ., 012-ի կողմից
BA2758014, տրված 20.04.2016թ., 012-ի կողմից

94.4

1 ,011,253

ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով, հավասար բաժիններով

15.22.

ՀՀ Կոտայքի մարզ, քաղ. Աբովյան, Հատիսի 4, բն. 30

Կիրակոսյան Մելանյա Սերյոժայի
Նազարյան Արսեն Վարդանի


Նազարյան Արմեն Վարդանի

 

Նազարյան Մելինե Արսենի

Նազարյան Արփինե Արսենի

AM0200652, տրված 07.02.2011թ., 019-ի կողմից
AM0205966, տրված 10.02.2011թ., 019-ի կողմից
AG0418109, տրված 20.01.2005թ., 019-ի կողմից

Ծնված՝ 10.10.2014թ.

Ծնված՝ 24.01.2016թ.

40.7

306,151

ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով, հավասար բաժիններով

 

բ. 24.4.-րդ կետից հետո լրացնել նոր` 24.5. կետը.

24.5.

ՀՀ Լոռու մարզ, քաղ. Ստեփանավան, Երիտասարդական 51/3-7

Սուքիասյան Արսեն Վրամիկի

Բալայան Արմինե Աշխարհաբեկի
Սուքիասյան Արմեն Արսենի


Սուքիասյան Արեն Արսենի

AK0677282, տրված 22.12.2010թ. 001-ի կողմից,
AN0762354, տրված 17.12.2013թ. 053-ի կողմից
AS0203388, տրված 25.05.2018թ. 053-ի կողմից
012702312, տրված 13.05.2020թ. 053-ի կողմից

64.07

90,300

ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով, հավասար բաժիններով

 

գ. 87.30-րդ կետից հետո լրացնել նոր` 87.31.-87.51. կետերը.

87.31.

քաղ. Երևան, Նոր Նորք, Մոլդովական
փող. 29/1 հասցեի 409 սենյակ

Գևորգյան  Ռոզա  Գեղամի

AK0521087,  տրված 09.06.2010թ., 005-ի կողմից                                  

 

 

սեփականության իրավունքով

87.32.

քաղ. Երևան, Նոր Նորք, Մոլդովական
փող. 29/1 հասցեի 813  սենյակ

Պողոսյան Նելլի Գրիշայի

 

Աղբալյան Նարեկ Արթուրի

Աղբալյան Վարդան Արթուրի

AG0266687,  տրված 12.04.2004թ., 005-ի կողմից                                  
AM0268802,  տրված 18.04.2011թ., 005-ի կողմից                                  
AH0435774, տրված 26.06.2007թ., 005-ի կողմից                                  

 

 

ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով, հավասար բաժիններով

87.33.

քաղ. Երևան, Նոր Նորք, Մոլդովական
փող. 29/1 հասցեի 725 սենյակ

Մուրադյան Անուշ Ղարիբի

Խաչատրյան Աննա Բենիամինի
Խաչատրյան Էդվարդ Բենիամինի
Մուրադյան Սյուզաննա Գրիգորիի

002414076, տրված 02.04.2014թ., 005-ի կողմից
002943579, տրված 03.11.2015թ., 005-ի կողմից
BA2608452, տրված 29.12.2015թ., 005-ի կողմից
AN0598016, տրված 01.08.2013թ., 005-ի կողմից

 

 

ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով, հավասար բաժիններով

87.34.

քաղ. Երևան, Նոր Նորք, Մոլդովական
փող. 29/1 հասցեի 732 սենյակ

87.35.

ՀՀ Արարատի մարզ, Դարբնիկի համայնք, 5-րդ փող. 1, բն. 38

Սիմոնյան Անահիտ Անդրանիկի

AM0567749, տրված 16.12.2011թ., 044-ի կողմից

 

 

սեփականության իրավունքով

87.36.

ՀՀ Արարատի մարզ, Դարբնիկի համայնք,   5-րդ փող. 1, բն. 100

Մանուչարյան Մարիանա Մարտունիկի                                                      Աբրահամյան Սպարտակ Գարիկի
Աբրահամյան Նարե Սպարտակի

Աբրահամյան Գոռ Սպարտակի
Մանուչարյան Սուսաննա Սպարտակի

AG0670601, տրված 07.06.2006թ., 044-ի կողմից                                   AK0649688,  տրված 02.11.2010թ., 044-ի կողմից                                   Ծնված՝ 09.09.2014թ.


Ծնված՝ 26.03.2011թ.

 

 Ծնված՝ 31.07.2009թ.

 

 

Ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով, հավասար բաժիններով

87.37.

ՀՀ Արարատի մարզ, Դարբնիկի համայնք,   5-րդ փող. 1, բն. 101

 

 

87.38.

ՀՀ Արարատի մարզ, Դարբնիկի համայնք,   5-րդ փող. 1,  բն. 116

Սարգսյան Լիաննա Սարգսի


Ցուգունյան Դավիթ Սուրենի

 

AR0210641,  տրված 27.02.2017թ., 044-ի կողմից                                  
AP0210982,  տրված 14.04.2014թ., 044-ի կողմից                                  

 

 

ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով, հավասար բաժիններով

87.39.

ՀՀ Արարատի մարզ, Դարբնիկի համայնք,   5-րդ փող. 1, բն. 117

 

 

87.40.

ՀՀ Արարատի մարզ քաղ. Արարատ, Աբովյան 12/3-27

Այվազյան Անուշ Նվերի

Պետրոսյան Գևորգ Մայիսի

Պետրոսյան Գրիգոր Գևորգի
Պետրոսյան Նարեկ Գևորգի
Պետրոսյան Գոռ Գևորգի
Պետրոսյան Ալեն Գևորգի

AR0497217, տրված 31.10.2017թ., 026-ի կողմից
AK0422236, տրված 15.01.2010թ., 026-ի կողմից
Ծնված` 01.02.2005թ.
Ծնված` 07.09.2006թ.
Ծնված` 14.08.2008թ.
Ծնված` 30.05.2012թ.

11.10

65,203 (սկզբնական արժեք)

ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով, հավասար բաժիններով

87.41.

ՀՀ Արարատի մարզ քաղ. Արարատ, Աբովյան 12/3-3

14

82,238 (սկզբնական արժեք)

87.42.

ՀՀ Արարատի մարզ քաղ. Արարատ, Աբովյան 12/2-6

Կարապետյան Համլետ Ռազմիկի
Կարապետյան Ռուզաննա Ալբերտի
Կարապետյան Նահապետ Համլետի
Հովհաննիսյան Մերի Նորիկի


Հովհաննիսյան Ռուզաննա Նահապետի
Հովհաննիսյան Մարիաննա Նահապետի

001858752, տրված 17.03.2014թ., 026-ի կողմից
AN0581671, տրված  23.07.2013թ., 026-ի կողմից
AR0497211, տրված  31.10.2017թ., 026-ի կողմից
AN0203090, տրված  22.07.2012թ., 025-ի կողմից
Ծնված՝ 24.09.2016թ.


Ծնված՝ 03.11.2017թ.

66.40

390,042 (սկզբնական արժեք)

ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով, հավասար բաժիններով

87.43.

ՀՀ Արագածոտնի մարզ, քաղ. Աշտարակ, Գիտավան 7-րդ շենք,  բն. 12

Գասպարյան Արամ Ռազմիկի

AM0586613, տրված 10.01.2012թ., 029-ի կողմից

41.5

24,160 (սկզբնական արժեք)

սեփականության իրավունքով

87.44.

ՀՀ Սյունիքի մարզ, քաղ. Գորիս, Կոմերիտմիության 2/1
հասցեի հանրակացարան, բն.320

Դադալյան Արևիկ Ռազմիկի
  
Գևորգյան Անդրանիկ Գևորգի

Գևորգյան Սվետլանա Գևորգի

AN0222153 տրված 01.08.2012թ.,  032-ի կողմից
AK0486591 տրված 22.04.2010թ.,  032-ի կողմից
AM0446199 տրված 06.09.2011թ.,  032-ի կողմից

ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքի Կոմերիտմիության 2/1 հասցեում գտնվող հանրակացարանի 27 միավոր սենյակների նկատմամբ 23.06.2020թ. իրականացվել են օտարումներ, ճշտված մակերեսները նախագծում կներառվեն մնացորդի վերագրանցման աշխատանքների ավարտից հետո։

 

ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով, հավասար բաժիններով

87.45.

ՀՀ Սյունիքի մարզ, քաղ. Գորիս, Կոմերիտմիության 2/1
հասցեի հանրակացարան, բն.603

 Էլյազյան Անահիտ Արտուշի

Հովհաննիսյան Մարիամ Ալյոշայի

Հայրապետյան Արսեն Ռոբերտի
Հայրապետյան  Արտյոմ Ռոբերտի

AN0475750 տրված 16.05.2013թ.,  032-ի կողմից
 AH0353137 տրված 27.03.2007թ., 032-ի կողմից
Ծնված` 18.02.2011թ.
Ծնված` 02.10.2012թ.

ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով, հավասար բաժիններով

87.46.

ՀՀ Սյունիքի մարզ, քաղ. Գորիս, Կոմերիտմիության 2/1
հասցեի հանրակացարան, բն.705

Մկրտչյան Մարինե  Հովիկի 

AN0288619 տրված 07.12.2012թ., 032-ի կողմից 

սեփականության իրավունքով

87.47.

ՀՀ Սյունիքի մարզ, քաղ. Գորիս, Կոմերիտմիության 2/1
հասցեի հանրակացարան, բն.220

Ասատրյան Գրենա Գուրգենի

Համբարձումյան Սվետլանա Վաղարշակի

005278346, տրված 06.11.2014թ., 032-ի կողմից:
007752595, տրված 06.04.2016թ. 032-ի կողմից

ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով, հավասար բաժիններով

87.48.

ՀՀ Սյունիքի մարզ, քաղ. Գորիս, Կոմերիտմիության 2/1
հասցեի հանրակացարան, բն.303

Առաքելյան Մարգարիտա Հենրիկի
Հարությունյան Համլետ Հրանտի
Հարությունյան Հրանտ Համլետի
Հարությունյան Մելինե Համլետի

001911296, տրված 18.04.2014թ., 032-ի կողմից:
AK0231862, տրված 30.01.2009թ., 032-ի կողմից:
AR0205967, տրված 07.03.2017թ., 032-ի կողմից:
Ծնված 26.01.2006թ.

ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով, հավասար բաժիններով

87.49.

ՀՀ Վայոց ձորի մարզ,  գ. Աղավնաձոր, ուսուցչի տուն, 3-րդ փող.,

շ. 33/1, բն. 18

Հարությունյան Հասմիկ Շավարշի

003407152, տրված 14.04.2014թ., 008-ի կողմից

 

 

սեփականության իրավունքով

87.50.

ՀՀ Վայոց ձորի մարզ,  գ. Աղավնաձոր, ուսուցչի տուն, 3-րդ փող.,

շ. 33/1, բն. 8

Մկրտչյան Մկրտիչ Հայրապետի 

AN0255192, տրված 08.11.2012թ.,  037-ի կողմից

 

 

սեփականության իրավունքով

87.51.

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզ, գ. Քարագլուխ, 6-րդ փողոց, շենք 4, բն. 2

Հովհաննիսյան Սմբատ Սամսոնի
Խաչատրյան Թամարա Հենրիկի

AM 0645799, տրված 22.02.2012թ.,
037-ի կողմից
AN0393698, տրված 28.02.2013թ., 037-ի կողմից

 

 

ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով, հավասար բաժիններով

87.52.

ՀՀ Լոռու մարզ,

գ. Մարգահովիտ, ուսուցչի տուն, 3-րդ փող. 18 շենք, բն. 1

Խաչատրյան Գագիկ Անուշավանի

Սարգսյան Լեյլի Արամայիսի


Խաչատրյան Գոռ  Գագիկի

 

Խաչատրյան Գուժ Գագիկի

 

Խաչատրյան Անի  Գագիկի

 

AM0919025, տրված  29.01.2012թ., 033-ի կողմից,

AN0237089, տրված  08.08.2012թ., 033-ի կողմից,

009251802,  տրված 27.12.2017թ., 036-ի կողմից,

AG0662444, տրված 26.04.2006թ. 033-ի կողմից,

AM0273743, տրված  21.04.2011թ., 033-ի կողմից

 

 

ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով, հավասար բաժիններով

 

դ. 96-րդ կետից հետո լրացնել նոր` 96.1.-96.4. կետերը.

96.1.

ՀՀ Արմավիրի մարզ, քաղ. Էջմիածին, Մ. Խորենացի 101/1, բն.  104

Հովհաննիսյան Էդգար Էդիկի

Հովհաննիսյան Էլվինա Էդգարի

Հովհաննիսյան Սուսաննա Էդգարի

Հովհաննիսյան Էդիկ Էդգարի

003133444, տրված 16.06.2015թ., 057-ի կողմից,
Ծնված՝ 10.10.2010թ.

 

Ծնված՝ 02.11.2011թ.

 

Ծնված՝ 13.12.2018թ.

57

 

ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով, հավասար բաժիններով

96.2.

ՀՀ Արմավիրի մարզ, քաղ. Էջմիածին, Մ. Խորենացի 101/1, բն.   210

Միլիտոնյան Զարուհի Փայլակի

Վարդանյան Գառնիկ Արամաիսի
Վարդանյան Սարգիս Գառնիկի
Իսախանյան Յանա Գառնիկի
Իսախանյան Մոնիկա Գառնիկի

AM0376760, տրված 14.07.2011թ., 057-ի կողմից
003252723, տրված 20.05.2015թ., 057-ի կողմից
Ծնված`03.10.2011թ.
Ծնված՝ 10.02.2014թ.
Ծնված՝ 29.12.2012թ.

75

 

ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով, հավասար բաժիններով

96.3.

ՀՀ Արմավիրի մարզ, քաղ. Էջմիածին, Մ. Խորենացի 101/1, բն.  301

Հովհաննիսյան  Ռոզա  Աշոտի

Հովհաննիսյան Վազգեն Գեվորգի

001064104, տրված 06.04.2014թ., 057-ի կողմից,
AM0764585, տրված 08.06.2012թ., 057-ի կողմից,

27.8

 

ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով, հավասար բաժիններով

96.4.

ՀՀ Արմավիրի մարզ, քաղ. Էջմիածին, Մ. Խորենացի 101/1, բն.  402

Խաչատրյան Լիանա  Խաչատուրի
Խաչատրյան Ռոզա  Գեվորգի

Խաչատրյան Դավիթ Գևորգի

AK0695708, տրված 01.02.2011թ., 057-ի կողմից,
AK0623838, տրված 23.09.2010թ., 057-ի կողմից,
Ծնված` 08.04.2004թ.

48.4

 

ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով, հավասար բաժիններով

 

ե. 106.8-րդ կետից հետո լրացնել նոր` 106.9.-106.13. կետերը.

106.9.

ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ. Աշնակ, Վրեժ Իսրայելյան փող., 21 շենք,  բն. 3

Հովհաննիսյան Ռուզան Սերոբի

Հովհաննիսյան Նեմրութ Գևորգի

AM0639715, տրված 20.02.2012թ., 054-ի կողմից
AP0351553, տրված 19.08.2015թ., 054-ի կողմից

60.75

388,868

ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով, հավասար բաժիններով

106.10.

ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ.Աշնակ, Վրեժ Իսրայելյան փող.,  21 շենք,  բն. 4

Մուրադյան Անահիտ Գրիգորի

Ղուկասյան Աշոտ Ռազմիկի

Ղուկասյան Նառա Աշոտի

AG0387858, տրված 07.12.2004թ., 054-ի կողմից
AM0903568, տրված 16.10.2012թ., 054-ի կողմից
BA2118146, տրված 28.10.2015թ., 054-ի կողմից

60.75

388,868

ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով, հավասար բաժիններով

106.11.

ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ. Հնաբերդ, 29 փող. տ. 5/1

Գևորգյան  Մելանյա  Գուրգենի

Իգիթյան  Ժորժ Սարիբեկի

AN0237354, տրված 08.08.2012թ., 024-ի կողմից
AR0560474, տրված 19.01.2018թ., 001-ի կողմից

130.08

433,333

ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով, հավասար բաժիններով

106.12.

ՀՀ Արագածոտնի  մարզ,  գ. Հնաբերդ, 29 փող., տ. 5/2

Հարությունյան  Ռիմա  Արտյոմի

AM0879743, տրված 25.09.2012թ., 024-ի կողմից

130.08

433,333

սեփականության իրավունքով

106.13.

ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ. Նիգավան,

7-րդ փող., 2/1 տուն, բն. 4

Գրիգորյան Գայանե Ավագի

Գրիգորյան Հայարփի Հովհաննեսի

AN0246979, տրված 07.11.2012թ., 023-ի կողմից
AG0416743, տրված 19.02.2005թ., 023-ի կողմից

53.48

858,258

ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով, հավասար բաժիններով

 

 

 1. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 10-րդ օրը:
 • Քննարկվել է

  21.07.2020 - 11.08.2020

 • Տեսակ

  Որոշում

 • Ոլորտ

  Պետական գույքի կառավարում

 • Նախարարություն

  Պետական գույքի կառավարման կոմիտե

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 5863

Տպել

Առնչվող փաստաթղթեր/ հղումներ