Հիշել նախագիծը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 12-Ի N 489-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄԸ

--------2019 թվական ---Ն 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 12-Ի N 489-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածը` Կառավարությունը որոշում է.

 1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2018-2022 թվականների կարիքների համար պատվաստանյութերի, պատվաստումների համար օժանդակ պարագաների, հակառետրովիրուսային և հակատուբերկուլյոզային դեղերի գնման գործընթացները կազմակերպելու մասին» N 489-Ն որոշման` 

1) վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Հայաստանի Հանրապետության 2018-2022 թվականների կարիքների համար պատվաստանյութերի, պատվաստումների համար օժանդակ պարագաների, հակառետրովիրուսային դեղերի, հակատուբերկուլյոզային դեղերի, 2019-2022 թվականների կարիքների համար ուղղակի ազդող հակավիրուսային դեղամիջոցների և մեթադոնի գնման գործընթացները կազմակերպելու մասին», 

2) 1-ին կետի 1-ին ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման և բուժման, տուբերկուլյոզի բուժման և վիրուսային հեպատիտի կանխարգելման և բուժման համար համապատասխանաբար հակառետրովիրուսային դեղերի, հակատուբերկուլյոզային դեղերի, ուղղակի ազդող հակավիրուսային դեղամիջոցների և մեթադոնի (այսուհետ՝ գնման առարկա) մրցակցային կարգով ձեռքբերման կարգը՝ համաձայն N 1 հավելվածի.», 

3) 2-րդ կետի 1-ին ենթակետը  շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Հայաստանի Հանրապետության 2018-2022 թվականների կարիքների համար Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից հակառետրովիրուսային դեղերի և հակատուբերկուլյոզային դեղերի, 2019-2022 թվականների կարիքների համար Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից ուղղակի ազդող հակավիրուսային դեղամիջոցների և մեթադոնի յուրաքանչյուր խմբաքանակի գնումներն իրականացվելու են N 1 հավելվածով սահմանված կարգով:», 

4) 2-րդ կետը լրացնել 5-րդ ենթակետով հետևյալ խմբագրությամբ.

«5) սույն որոշման շրջանակներում գնման ենթակա հակառետրովիրուսային և հակատուբերկուլյոզային դեղերը պետք է ունենան արտադրողի երկրի համապատասխան իրավասու մարմնի կողմից տրված պատշաճ արտադրական գործունեության հավաստագիր և Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նախաորակավորում և (կամ) գրանցված լինեն Եվրոպական միության անդամ երկրներից որևէ մեկում կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կամ Ճապոնիայում:», 

5) 5-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել,

6) N 1 հավելվածում` 

ա. վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

                                                      «Կարգ

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-Ի կանխարգելման և բուժման, տուբերկուլյոզի բուժման և վիրուսային հեպատիտի կանխարգելման և բուժման համար համապատասխանաբար հակառետրովիրուսային դեղերի, հակատուբերկուլյոզային դեղերի, ուղղակի ազդող հակավիրուսային դեղամիջոցների և մեթադոնի՝ մրցակցային կարգով ձեռքբերման», 

բ.  1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Յուրաքանչյուր տարի յուրաքանչյուր խմբաքանակ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, տուբերկուլյոզի և վիրուսային հեպատիտի բուժման համար համապատասխանաբար հակառետրովիրուսային դեղերի, հակատուբերկուլյոզային դեղերի, ուղղակի ազդող հակավիրուսային պրեպարատների և մեթադոնի (այսուհետ՝ գնման առարկա) համար Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը (այսուհետ՝ պատվիրատուներ) սույն որոշման N 2 հավելվածով սահմանված գնման առարկա մատակարարող միջազգային գնումների գործակալներին (այսուհետ` գնումների գործակալներ) առաջարկում են ներկայացնել գնային առաջարկներ` սահմանելով դրանք ներկայացնելու վերջնաժամկետ: Սահմանված ժամկետում գնումների գործակալներից ստացված գնային առաջարկներն ամփոփելուց հետո իրականացվում է գնման մրցակցային ընթացակարգ (անհրաժեշտության դեպքում «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջներին համապատասխան): Ընդ որում, մրցակցային գնման ձևի ընտրությունը կախված է գնումների գործակալների կողմից սահմանված ժամկետում տրամադրված գնային առաջարկներից նվազագույնի վավերականության ժամկետից:»,

7) N 2 հավելվածի ցանկը լրացնել 7-րդ կետով հետևյալ բովանդակությամբ.

 «7. Միավորված ազգերի կազմակերպության ծրագրային ծառայությունների գրասենյակ - United Nations Office for Project Services (UNOPS)»,

 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 • Քննարկվել է

  14.05.2019 - 29.05.2019

 • Տեսակ

  Որոշում

 • Ոլորտ

  Առողջապահություն

 • Նախարարություն

  Առողջապահության նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 9680

Տպել

Առաջարկներ`

Սոֆիա Գրիգորյան

29.05.2019

Առաջարկվում է Որոշման մեջ սահմանել նվազագույն գնառաջարկ ճանաչելու մասին դրույթ. Մասնավորապես, որ գնով պետք է առաջնորդվել հաղթող գործակալին ընտրելիս՝ CIP Երևան թե մաքսազերծման գործընթացի նախատեսվող ծախսերը ներառյալ գին: ՀՀ-ում ներկայացուցչություն ունեցող գործակալը (գործակալները) իրականացնում է ապրանքի մաքսազերծումը և մատակարարումն անմիջապես պատվիրատուին, իսկ ՀՀ-ում ներկայացուցչություններ չունեցող գործակալի կողմից մատակարարվող ապրանքի մաքսազերծումը իրականացնում է պատվիրատուն: ՀՀ-ում ներկայացուցչություն չունեցող գործակալը, որը ներկայացրել է ավելի ցածր գին ճանաչվում է հաղթող, սակայն նրա կողմից մատակարարված ապրանքի մաքսազերծման գործընթացում իրականացված ծախսերից հետո վերջնական գինը կարող է գերազանցել ՀՀ-ում ներկայացուցչություն ունեցող գործակալի առաջարկած գինը: Ստեղծվում է նվազագույն գնառաջարկ ճանաչելու անորոշություն. որ գնով պետք է առաջնորդվել հաղթող գործակալին ընտրելիս՝ CIP Երևան թե մաքսազերծման գործընթացի նախատեսվող ծախսերը ներառյալ գին (այդ թվում ԱԱՀ-ն): Ստեղծվում են անհավասար պայմաններ ՀՀ-ում ներկայացուցչություն ունեցող և չունեցող գործակալների միջև: Բացի այդ նշված հանգամանքը պարունակում է տեղային մրցույթի համար նախահաշվային հնարավոր ցածր գնի ձևավորման ռիսկ. քանի որ առավելագույն նախահաշվային գինը գոյանում է մատակարարի գնային առաջարկից և տվյալ ապրանքի ներմուծման և տեղափոխման ծախսերի հանրագումարից, իսկ ՀՀ-ում ներկայացուցչություն ունեցող գործակալի առաջարկը հաղթող ճանաչելու դեպքում առաջացած նախահաշվային գինը չի ներառում օրենքով սահմանված հարկերը, այդ թվում ԱԱՀ-ը, տեղային մատակարարները հայտնվում են անհավասար պայմաններում:

Սոֆիա Գրիգորյան

29.05.2019

Առաջարկվում է Որոշման մեջ ավելացնել դրամաշնորհի հաշվարկման ժամանակ բուֆերային գումար սահմանելու հնարավորություն չնախատեսված ծախսեր իրականացնելու համար, քանի որ գործընթացի իրականացման ընթացքում փաստացի ծախսերը կարող են գերազանցել նախահաշվային գինը: Պատճառներից կարող են լինել ԱՄՆ դոլարի պլանավորված և փաստացի փոխարժեքների բացասական տարբերությունը, չնախատեսված ծախսերը և ծախսերի հաշվարկման փոփոխությունները, որոնք կարող են առաջանալ նախահաշվային գներ սահմանելուց հետո:

Սոֆիա Գրիգորյան

29.05.2019

Առաջարկվում է Որոշման մեջ ավելացնել տեղային նոր մրցույթ իրականացնելու անհրաժեշտության մասին դրույթ, եթե միջազգային գնումների գործակալները կատարել են գնային առաջարկի փոփոխություն նախահաշվային գին սահմանելուց հետո: Քանի որ միջազգային գործակալների կողմից ներկայացվող գնային առաջարկները ունեն վավերականության ժամկետներ, ինչպես նաև գործընթացի երկարատև լինելու պատճառով արտադրողների կողմից դրանք ենթարկվում են փոփոխության, առաջանում է տարբերություն տեղային մրցույթի համար արդեն իսկ սահմանած նախահաշվային գների (նախահաշվային գինը գոյանում է մատակարարի գնային առաջարկից և տվյալ ապրանքի ներմուծման և տեղափոխման ծախսերի հանրագումարից) և մատակարարի կողմից գնային առաջարկ փոխելուց հետո առաջացող նախահաշվային գների միջև: Նշված խնդիրը ստեղծում է անհավասար պայմաններ տեղական կազմակերպությունների համար, քանի որ փաստացի ապրանքը ձեռք է բերվում ավելի բարձր արժեքով, քան սահմանված է տեղական մրցույթի համար:

Տեսնել ավելին