Հիշել նախագիծը

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում,ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»որոշման նախագիծ

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Թաթուլ Ստեփանյան 28.08.2018 19:51:25 Առաջարկում եմ նախագծում թվարկել, թե որոնք են աշնանացան հացահատիկային մշակաբույսերը:Եթե դրանք սահմանված են այլ իրավական ակտով, ապա նշեք այն: Հացահատիկային մշակաբույսերի աշնանացանը և գարնանացանը կենսաբանական առանձնահատկություն է, որը պայմանավորված է յարովիզացիայի անցման տևողությամբ: Աշնանացանները այն անցնում են համեմատաբար ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում և երկար տևողությամբ
2 Թաթուլ Ստեփանյան 28.08.2018 19:52:40 Առաջարկում եմ հիմնավորել առավելագույնը 7 հա սահմանը, ինչով է այն պայմանավորված: Մինչև 7-հա-ի սահմանափակումը պայմանավորված է մանր և միջին հողօգտագործողներին աջակցելու նպատակով:
3 Թաթուլ Ստեփանյան 28.08.2018 19:54:55 Ինչով է պայմանավորաված գարնանացան հացահատիկային մշակաբույսերի մշակությամբ զբաղվող ֆերմերների ծրագրում չընդգրկվելու հանգամանքը: Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել 2018 թվականի աշնանացանի համար, իսկ գարնանացանի ցանքերը նախատեսվում է ներառել հաջորդ տարիներին իրականացվող պետական աջակցության ծրագրերում: