Add to favourites

Under development

<<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 23-ի N 1191-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը:

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

___._________ 2018 թվականի                                           N ______ Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1191-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ, 34-րդ հոդվածների 1-ին, «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ մասերին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

 1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 23-ի <<Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների և որակավորումների ցանկը հաստատելու մասին>> N 1191-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածում՝

   1) <<

041801.00.6

041801.00.7

Ագրոբիզնես

Տնտեսագիտության բակալավր

Տնտեսագիտության մագիստրոս

>> տողից հետո լրացնել նոր տող հետևյալ բովանդակությամբ՝

<< 

041802.00.7

Գործարար վարչարարություն

Գործարար վարչարարության մագիստրոս

>>:

 

2) <<

041801.00.6
041801.00.7

Agribusiness

Bachelor of Economics
Master of Economics

>> տողից հետո  լրացնել նոր տող հետևյալ բովանդակությամբ՝

<<        

041802.00.7

Business administration

Master of Business Administration

>>:

3) <<

041801.00.6

041801.00.7

Агробизнес

Бакалавр экономики

Магистр экономики

>> տողից հետո  լրացնել նոր տող հետևյալ բովանդակությամբ՝

<<

041802.00.7

Бизнес администрирование

Магистр бизнес администрирования

>>:

 1. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 • Discussed

  18.06.2018 - 03.07.2018

 • Type

  Decision

 • Area

  Education and science

 • Ministry

  Ministry of Education, Science, Culture and Sport

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 7139

Print

Related documents / links