Add to favourites

ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԵՎ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ «ԱՊԱԳԱՆ ԱՅՍՕՐ» ԾՐԱԳԻՐ

«Հանրակրթության որակի և արդիականության բարելավման «Ապագան այսօր»» ծրագրի նպատակն է հանրակրթության որակի, արդիականության և արդյունավետության բարձրացումը՝ նորարարական տեխնոլոգիաների օգտագործման միջոցով: Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ապահովել տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների պարտադիր և արդյունավետ օգտագործումն ուսումնական գործընթացում:

 • Discussed

  17.03.2018 - 06.04.2018

 • Type

  Decision

 • Area

  Education and science

 • Ministry

  Ministry of Education, Science, Culture and Sport

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 5104

Print

Suggestions

«Հաշմանդամություն և ներառական զարգացում» ՀԿ

06.04.2018

Նախագծի 6-րդ մասը լրացնել նոր կետով՝ հետևյալ բովնադակությամբ. «Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող սովորողների կրթական իրավունքի ապահովման նպատակով մշակել աջակցող տեխնոլոգիաների կարիքի գնահատման և տվյալների հավաքագրման մեխանիզմ։ Հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ մշակել կրթական միջավայրում աջակցող տեխնոլոգիաների կիրառման ուղեցույց։»։

«Հաշմանդամություն և ներառական զարգացում» ՀԿ

06.04.2018

Նախագծի 5-րդ մասի «հավասար պայմանների ապահովումը՝ ներառյալ» բառերից հետո լրացնել «հաշմանդամություն և (կամ)» բառերով։

«Հաշմանդամություն և ներառական զարգացում» ՀԿ

06.04.2018

Նախագծի 5-րդ մասի «արդիականության և արդյունավետության բարձրացումը» բառերից հետո ավելացնել «և ներառականության ապահովումը» բառերով։

See more