Add to favourites

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 9-Ի N 20-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

ՀՐԱՄԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ  2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 9-Ի N 20-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ, 34-րդ հոդվածների 1-ին մասերը՝

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  Ե Մ

 1. Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2022 թվականի հունիսի 9-ի «Հանրակրթական առարկաների դասագրքերի և ուսումնաօժանդակ գրականության ստեղծման, հրատարակման և հանրակրթության պետական չափորոշչին դրանց համապատասխանության գնահատման առարկայական հանձնաժողովների ձևավորման կարգը սահմանելու մասին» N 20-Ն հրամանով հաստատված հավելվածի՝

  1) 24-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

   «24. Յուրաքանչյուր տարի մինչև հունվարի 25-ը, հիմք ընդունելով սույն կարգի 8-րդ կետի պահանջները, Նախարարի կողմից հաստատվում է հաջորդ ուսումնական տարվա համար գործածության երաշխավորված հանրակրթական առարկաների դասագրքերի ցանկը, որում նշվում են վերահրատարակվող դասագրքերը և դրանց գործածության ժամկետները: Հանրակրթության պետական չափորոշչի ներդրմամբ պայմանավորված դրամաշնորհային մրցույթում հաղթող ճանաչված նոր ստեղծվող դասագրքերի ցանկը Նախարարի հրամանով գործածության է երաշխավորվում դրամաշնորհային մրցույթի ավարտից և ամփոփումից հետո՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:»:

   2) 37-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

  «37. Թեկնածուների ամբողջական անվանացանկը կարող է համալրվել և փոփոխվել դասագրքերի ստեղծման մրցույթի վերաբերյալ հայտարարություն տալու օրվանից առնվազն 6 ամիս առաջ՝ բացառությամբ հանրակրթության պետական չափորոշչի ամբողջական ներդրմամբ պայմանավորված հաջորդաբար ստեղծվող դասագրքերի մրցույթների հայտարարությունների:»:

   2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

ՆԱԽԱՐԱՐ՝   Ժ. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ

 • Discussed

  28.02.2023 - 15.03.2023

 • Type

  Order

 • Area

  Education and science

 • Ministry

  Ministry of Education, Science, Culture and Sport

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 2220

Print

Suggestions

Սոկրատ Մկրտչյան

12.03.2023

Կարծում եմ, որ կարգում փոփոխությունները պետք է կատարվեր նախքան դասագրքերի մրցույթի հայտարարելը: Մրցույթի մնում է ընդամենը մեկուկես ամիս և կարգում փոփոխություն է առաջարկվում: Կամ փոփոխություն առաջարկողները չեն պատկերացնում 37-րդ կետի կարևորությունը, հատկապես կապված 6 ամսյա ժամկետի հետ, կամ պարզապես սրբագրումներ են անում …: 37-րդ կետի շուրջ առաջարկվող փոփոխությունների հիմնավորումները փաստարկված չեն և անհասկանալի են: Հասկանալի է այնքանով, որ առ այսօր հանձնաժողովների նախնական ցուցակները դեռ չեն հաստատվել և բնականաբար «կարգը պետք է համապատասխանեցնել փաստին և ենթարկել փոփոխության»: Ինչևէ մի անորոշությունից անցնում ենք մեկ այլ անորոշության: Կարծում եմ, որ պետք է հանձնաժողովների անդամների ցաուցակների հաստատման ժամկետները հստակեցնել և ըստ դրան վերանայել մրցույթի վերջնաժամկետը: Ի դեպ, երկու խոսք նաև առարկայակն չափորոշիչների մասին, որը դրված էր այս նույն կայքում (edraft.am) քննարկման: Քննարկման ավարտից (20.01.2023 - 04.02.2023) 15 օր հետո edraft.am-ի նույն էջում հայտնվում է բնություն, օտար լեզուներ, համաշխարհային պատմություն, ես և շրջակա աշխարհը առարկաների առարկայական «չափորոշիչները»: Անհասկանալի է, թե ինչի համար: Չէ որ քննարկումը այլևս 04.02.2023թ. ավարտված էր:

See more