Add to favourites

The draft has been accepted

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծեր

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերով`

 • նվազեցվել է դատարանների նախագահներին մակագրվող գործերի քանակի նվազեցման սահմանաչափը` դարձնելով մինչև տասը տոկոս` բացառությամբ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահի:
 • հանվել է սահմանաչափը գերազանցող չափով գործերի բաշխման տոկոսաչափը սահմանելու Դատարանների նախագահների խորհրդի հայեցողական լիազորությունը,
 • սահմանվել է, որ Երևան քաղաքում գործում է մեկ ընդհանուր իրավասության դատարան իր նստավայրերով,
 • մինչև երկու միլիոն դրամ գումարի բռնագանձման հայցապահանջներով նախատեսվել է գործերի քննության պարզեցված ընթացակարգ և այլն:
 • Discussed

  20.10.2017 - 05.11.2017

 • Type

  Legal code

 • Area

  Justice, Civil procedure

 • Ministry

  Ministry of Justice

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 5744

Print

Suggestions

ԵՐԵՄ ԵՍՈՅԱՆ

29.10.2017

ՀՀ ԳՈՐԾՈՂ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ /այսուհետև` օրենսգիրք/ ՀՀ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԷՐԵԲՈՒՆԻ ԵՎ ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐ Ե.ԵՍՈՅԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈւՆՆԵՐ Ներկայացվող Օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու նախագիծն ըստ էության նոր ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի նախագծում ներառված որոշ դրույթների և կարգավորումների առանձնացում է, որոնք որ նպատակահարմար էր կիրառել մինչև նոր օրենսգրքի գործողության մեջ մտնելը: Այս առումով որպես առանձին գլուխ առանձնացվել և ներկայացվել է <<Գլուխ 19.1 գործերի քննությունը պարզեցված վարույթի կարգով>>: Ըստ էության նման վարույթի կարգ և պայման ես ինքս եմ առաջարկել և մտցվել է նոր ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի նոր նախագծում: Ինքն իրենից շատ դրական ընթացակարգ է` գործերի քննության արդյունավետությունը և հնարավորինս կարճ ժամկետը պահպանելու և դատարանների դատական նիստերի ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելու համար: Սակայն գործող ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրը և նոր օրենսգրքի նախագիծն ունեն որոշակի դատավարական տարբերություններ` կախված հայցադիմումի ձևից, բովանդակությունից, դատարան ներկայացնելու կարգից, վարույթ ընդունելու, կողմերին ուղարկելու, պատասխան ներկայացնելու ժամկետներից: Ներկայացված պարզեցված վարույթի կարգավորումները ներառելով գործող օրենսգրքում հանգեցնում է որոշակի բարդությունների: Անհրաժեշտ է այդ գլխում հստակեցնել նաև, որ պարզեցված վարույթի կարգով գործեր քննելու ժամանակ հայցադիմումը և կից փաստաթղթերը մեկ օրինակը նախօրոք պետք է ուղարկվի մյուս կողմին կամ դատարան ներկայացնել պատասխանողների քանակին համաչափ հայցադիմումի և կից փաստաթղթերի օրինակներ: Պետք է նշվի, որ հայցադիմումին կից գրավոր ապացույցները դատարան պետք է ներկայացնեն բնօրինակներով կամ պատշաճ վավերացված պատճենի տեսքով: Պարզեցված վարույթի ընթացքում պետք է ներկայացվի նաև հայցադիմումի պատասխան /առարկություն/ ներկայացնելու կարգը, պայմանները և բովանդակությունը: Բացի այդ որևէ ձևով չի կարգավորվում պարզեցված վարույթի կարգով քննված գործերի դեմ վերաքննիչ բողոք բերելու կարգը և վերաքննիչ դատարանում քննության պայմանները: Այս առումով առաջարկում եմ ներկայացված նախագծում մանրամասն հստակեցնել և սահմանել բոլոր դատավարական ընթացակարգերը կամ դրանց անդրադառնալ միայն նոր ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի ընդունման ժամանակ: ԴԱՏԱՎՈՐ՝ ԵՐԵՄ ԵՍՈՅԱՆ

ԵՐԵՄ ԵՍՈՅԱՆ

29.10.2017

ՀՀ ԳՈՐԾՈՂ ԴԱՏԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ /այսուհետև` օրենսգիրք/ ՀՀ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԷՐԵԲՈՒՆԻ ԵՎ ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐ Ե.ԵՍՈՅԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈւՆՆԵՐ Ներկայացվող Օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու նախագիծն ըստ էության ՀՀ դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքի մեջ ներառված որոշ դրույթների և կարգավորումների առանձնացում է, որոնք որ նպատակահարմար էր կիրառել մինչև նոր օրենսգրքի գործողության մեջ մտնելը: Այս առումով նախատեսվել է Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության մեկ դատարանի ստեղծումը` դատարանի նախագահի և 65 դատավորի կազմով: Նախագծի 6-րդ հոդվածը կարգավորում է օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո անցումային դրույթները, որի 2-րդ մասը վերաբերում է Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանին, որտեղ նշված է, որ դատավորները և դատարանների նախագահները շարունակում են պաշտոնավարել Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորի պաշտոնում և շարունակում են քննել իրենց վարույթներում եղած գործերը: Այս առումով պարզ չէ, թե - եթե բոլոր դատարանի նախագահները պաշտոնավարելու են որպես դատարանի դատավոր, ապա ով է լինելու կամ ինչ կարգով է նշանակվելու դատարանի նախագահը, - եթե դատավորները շարունակելու են քննել իրենց վարույթում եղած գործերը, ապա ինչ ձևով պետք է վերացվի այս պահին տարբեր դատավորների վարույթում եղած գործերի անհամաչափությունը, - եթե Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանում նախատեսվում են նստավայրեր, ապա ինչ կարգով պետք է բաշխվեն այդ նստավայրերը և կոնկրետ այդ նստավայրերում ինչ ենթակայության գործեր պետք է քննվեն, - եթե սնանկության մասնագիտացված դատարանը գործում է 2019թ. հունվարի 01-ից, ապա սնանկության մասնագիտացված դատավորները մինչ այդ պետք է քննեն միայն սնանկության գործեր, թե այլ քաղաքացիական գործեր ևս: Բացի այդ չի կարգավորվում նաև դատարանի անվանման փոփոխման հետ կապված նախկինում կայացված դատական ակտերի կատարման, վերանայման և այլ գործողությունների կարգը, ինչպես նաև վարույթում գտնվող ընթացիկ չավարտված գործերը նոր` փոփոխված դատարանի անունով, դատական կազմով քննելու կարգը և պայմանները: Օրենքն ուժի մեջ մտնելու է պաշտոնական հրապարակման օրվա հաջորդող 10-րդ օրը: Սակայն այդ ընթացքում նույնիսկ տեխնիկապես անհնար է փոխել 66 դատավորի կնիքները, դրոշմակնիքիները և ձևաթղթերը: ԴԱՏԱՎՈՐ՝ ԵՐԵՄ ԵՍՈՅԱՆ

See more