Add to favourites

«Շրջակա միջավայրի նախարարի 2022 թվականի օգոստոսի 11-ի N 287-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» շրջակա միջավայրի նախարարի հրամանի նախագիծ.

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 11-ի N 287-Ն

ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածով և վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 745-Լ որոշման հավելվածի 18-րդ կետի 20-րդ ենթակետով և հիմք ընդունելով Գիտությունների ազգային ակադեմիայի «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտակական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2022 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N 2459-167 գրությունը.

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  Ե Մ՝

 

 1. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2022 թվականի օգոստոսի 11-ի «2022-2023 թվականների որսի կենդանիների ցանկը, դրանց օգտագործման թույլատրելի չափաքանակները և որսի ժամկետները սահմանելու մասին» N 287-Ն հրամանի հավելվածի՝
 • 13-րդ կետի «օգոստոսի 27-ից մինչև 2023 թվականի փետրվարի 12-ը» բառերը փոխարինել «նոյեմբերի 4-ից մինչև դեկտեմբերի 18-ը» բառերով,
 • 16-րդ կետի «20» թիվը փոխարինել «35» թվով:

      2․ Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրը։

 

Հ. ՍԻՄԻԴՅԱՆ

«     »                    2022թ.

ք. Երևան

 • Discussed

  29.09.2022 - 14.10.2022

 • Type

  Order Decision

 • Area

  Nature protection

 • Ministry

  Ministry of Environment

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 2718

Print

Related documents / links