Add to favourites

«Շրջակա միջավայրի նախարարի 2022 թվականի օգոստոսի 11-ի N 287-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» շրջակա միջավայրի նախարարի հրամանի նախագիծ.

Հ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր ՈՒ Մ

 

«ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 11-ի N 287-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Նախագծի մշակման անհրաժեշտությունը բխում է շրջակա միջավայրի նախարարության և Գիտությունների ազգային ակադեմիայի «Կենդանաբանության և հիդրոէոկոլգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի միջև կնքված «ՇՄՆ-ԱՇՁԲ-22/03» ծածկագրով պայմանագրի շրջանակներում ներկայացված՝ Հայաստանում սիրողական որսի օբյեկտ հանդիսացող կենդանատեսակների հաշվառման աշխատանքների ավարտական հաշվետվությունը (այսուհետ՝ հաշվետվություն)։

          Համաձայն հաշվետվության՝ որսի օբյեկտ հանդիսացող Եվրոպական նապաստակի համապատասխան կենսամիջավայրում իրականացված հաշվառումների ընթացքում գրանցվել է վերջինիս տարբեր գոտիներում թվաքանակի խիստ անհավասար բաշխվածություն, ուստի հաշվի առնելով որսի սահմանված թույլատրելի չափաքանակը առաջարկվել է վերոնշյալ կենդանատեսակի որսի ժամկետները սահմանել սույն թվականի նոյեմբերի 4-ից մինչև դեկտեմբերի 18-ը։

          Հաշվետվության համաձայն՝ լրացուցիչ հետազոտություններ արդյունքում պարզվել է, որ Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերում հնարավոր է որսալ վայրի խոզի ևս 15 առանձնյակ:

          Հաշվետվության կազմման աշխատանքների ընթացքում կազմակերպվել են հանդիպումներ և հարցումներ որսորդական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, տեղի որսորդների, Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի աշխատակիցների, ինչպես նաև որսորդական միությունների ներկայացուցիչների, որսահանդակների հարակից բնակավայրերում ապրող բնակիչների հետ:

      Նախագծի ընդունմամբ կկանոնակարգվի վերոնշյալ՝ որսի օբյեկտ հանդիսացող կենդանատեսակների սոցիալական նպատակներով օգտագործման գործընթացը։

 • Discussed

  29.09.2022 - 14.10.2022

 • Type

  Order Decision

 • Area

  Nature protection

 • Ministry

  Ministry of Environment

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 1812

Print