Add to favourites

«Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

««ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը.

««Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքներով․

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից մի շարք օրենքներով և այլ իրավական ակտերով մատուցվող ծառայությունները թվով 34-ն են, ինչի արդյունքում տրամադրվում են լիցենզիաներ, թույլտվություններ, հավաստագրեր և եզրակացություններ։

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի մայիսի 26-ի ««Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» 2015 թվականի նոյեմբերի 13-ի ՀՕ-120-Ն Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված՝ ծանուցման ենթակա գործունեության տեսակներով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմին ճանաչելու մասին» N  739–Ա որոշմամբ ևս մի շարք  ծանուցման ենթակա գործունեության տեսակներով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմին է սահմանվել ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը։ Նշված որոշման շրջանակներում՝ «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» 2015 թվականի նոյեմբերի 13-ի ՀՕ-120-Ն օրենքի 22-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի՝

1․  «Հրագործական ապրանքների արտադրություն, ներմուծում կամ առևտուր»,

2․ «Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննություն»,

3․ ««Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 220820 ծածկագրին դասվող խաղողի գինու կամ խաղողի մզման թորումից ստացվող սպիրտային թրմօղիների արտադրություն՝ առանց իրացման իրավունքի»,

4․ «Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 220870 ծածկագրին դասվող լիկյորների և 220890 ծածկագրին դասվող մինչև 9 տոկոս սպիրտ պարունակող այլ սպիրտային խմիչքների արտադրություն», 

5․ «Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 2208 ծածկագրին դասվող` միայն մեղրից, պտուղներից և հատապտուղներից (բացառությամբ խաղողի) թորված 40 տոկոս և ավելի սպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն»,

6․ «Գինու, խնձորի և պտղահատապտղային այլ գինիների և մեղրից ստացված այլ ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն»,

7․ «Գարեջրի արտադրություն»,

 8․ ««Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 2208 ծածկագրին դասվող օղու ներմուծում» ծանուցման ենթակա գործունեության տեսակների ծառայությունների մատուցումն իրականացվելու է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից:

Հաշվի առնելով մատուցվող ծառայությունների քանակի ավելացման հանգամանքը, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի գերծանրաբեռնվածությունը, ինչպես նաև հիմք ընդունելով իրավական ակտերով նախատեսված թույլատվական փաստաթղթերի տրամադրման սուղ ժամկետները (նվազագույնը 3 աշխատանքային օր) անհրաժեշտություն է առաջանում վերը նշված թույլատվական փաստաթղթերի տրամադրման իրավական ակտերի ընդունման լիազորությունը վերապահել գլխավոր քարտուղարին։

 

2․ Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ

 

Նախագիծը չի բխում Հայաստանի վերափոխման ռազմավարությունից 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրից, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններից։

 

 1. Առաջարկվող կագավորման բնույթը.

Նախագծով առաջարկվում է պետական մարմնի ղեկավարի լիազորությունների շրջանակում ընդունվող անհատական իրավական ակտերի ընդունման լիազորությունը գլխավոր քարտուղարին վերապահելու հնարավորություն սահմանելը:

 

 1. Ակնկալվող արդյունքը.

Նախագծի ընդունմամբ հնարավորություն է ստեղծվում մարմինների կողմից մատուցվող ծառայությունները կատարել պատշաճ և ժամանակին, ինչի արդյունքում կապահովվի Կառավարության կողմից որդեգրած տնտեսական քաղաքականության միասնական և արդյունավետ իրականացումը, ինչպես նաև ժամանակային առումով չի խոչընդոտվի քաղաքացիների և գործարար հատվածի կողմից իրականացվող գործունեությունները (արտահանման, ներմուծման և այլ գործունեությունների իրականացում)։

 1. Լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին.

Նախագծի ընդունման կապակցությամբ ՀՀ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեի ծախսերի և եկամուտների էական ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:

 1. Նախագծերի ընդունման առնչությամբ այլ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտության մասին.

Նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն չկա:

 • Discussed

  14.06.2022 - 29.06.2022

 • Type

  Law

 • Area

  Justice, Healthcare, Security, Agriculture, Education and science, State revenue, Nature protection, Aviation, Urban planning, International relations, Job and employment, Social welfare, Energy and natural resources, Sport and youth, Cultural, Economy, Nuclear safety, Transport, Financial, Territorial administration and development, Economical, Emergency situations, Diaspora, State property management, Cadastre, Fight against corruption, European Court of Human Rights, Probation, Penitentiary, Legal assistance, Compulsory enforcement of judicial acts, Criminal legislation, Civil and commercial legislation, Constitutional and administrative legislation, Bankruptcy, Electronic justice, Notarial, Civil acts registration, Criminal procedure, Civil procedure, Mediation, Juvenile justice, Preservation and use of movable cultural heritage, Historical and cultural heritage protection, Intangible cultural heritage protection, Contemporary art, State property privatization, State property alienation, Property trust management, State property accounting, State property contribution and dedication, Lease of state property, Use and maintenance of state property, Sports tourism, Sports medicine and anti-doping service, Outpatient medical care and service, Hospital medical care and service, Public healthcare, Maternal and child health protection, Electronic health, Protection of public order, ensuring public security and the community policing, Fight against trafficking and illegal durg trade, Combating domestic violence and protection of minor's rights, Road traffic safety, Use of atomic energy, Energy (electricity, heat supply, gas supply systems), Water economy, Telecommunication(electronic communication), Postal service, Public service, Consumer, Provision of freedom of information, Civil service, *, Public management, Administrative Offenses, Inspection system, High tech industry, Information technologies

 • Ministry

  Ministry of Economy

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 776

Print