Add to favourites

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

Օրենքի մեջ փոփոխության կատարման արդյունքում կձևավորվեն քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառի նորմատիվ իրավական հիմքերը, կկանոնակարգվեն բնակչության պաշտպանության մակարդակի բարձրացման հարցերը, այդ թվում`

 • բնակչության ազդարարման համակարգի արդիականացումը,
 • պաշտպանական կառույցների և բնակչության պատսպարման

 հարաբերությունները,

 • պետական կառավարման համակարգի և տեղական ինքնակառավարման

 մարմինների, կազմակերպությունների, Լիազոր մարմնի, քաղաքացիների լիազորությունների շրջանակները,

 • քաղաքացիական պաշտպանության ուժերի հիմնումը և գործունեության

 ապահովումը,

 • քաղաքացիական պաշտպանության նյութատեխնիկական ապահովումը և

 ֆինանսավորումը:

 • Discussed

  15.02.2021 - 28.03.2021

 • Type

  Law

 • Area

  Emergency situations

 • Ministry

  Ministry of Emergency Situations

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 7026

Print

Suggestions

Արմեն Ալավերդյան

28.03.2021

Խիստ անհրաժեշտ է, որ ապաստարանները ֆիզիկապես մատչելի լինեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց, մասնավորապես՝ սայլակ օգտագործողներին։ Եթե որոշ ապաստարաններ (օրինակ՝ մետրոյի կայարանները) մատչելի չեն, ապա անհրաժեշտ է նախատեսել այլընտրանքային՝ մատչելի ապաստարան և տեղեկացնել դրա տեղակայման վայրի մասին հաշմանդամություն ունեցող անձին։

Ernest Avanesov

22.03.2021

<<ԳԼՈՒԽ 4 -ի, Հոդված 28. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավասությունները>> հատվածում անհրաժեշտ է ավելացնել հետևյալ կետը • իրականացնում են համայնքում կառուցվող նոր շենքերի, շինությունների ապաստարաններով ապահովման, առկա շենքերի, շինությունների մրացման աշխատանքներ: Սա կարևոր է, քանզի հաճախ համայնքապետերն իրենց վրա չեն վերցնում իրենց համայնքում շենքերի և շինությունների հետ կապված այս խնդիրների լուծման պատասխանատվությունը:

Արմենուհի Պետրոսյան

21.03.2021

Գ Լ ՈՒ Խ 6 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺԵՐԸ 5. Կամավոր փրկարարական ուժերը ստեղծվում են օրենքով սահմանված կարգով: (Ավելացնել) Նրանց իրավունքները, պարտականությունները, սոցիալական երաշխիքները և նյութական ապահովության հիմքերը հավասարեցվում են մասնագիտացված փրկարար ուժերի իրավունքներին, պարտականություններին, սոցիալական երաշխիքներին և նյութական ապահովության հիմքերին։

See more