Добавить в избранное

В стадии разработки

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2335-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

ՆԱԽԱԳԻԾ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ 

2017 թվականի  N      -Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 2335-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

 1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Ծառայողական գործուղման մեկնած աշխատողների գործուղման ծախսերի հատուցման համար կատարվող վճարումների նվազագույն և առավելագույն չափերն ու վճարման, օտարերկրյա պետություններ ուսման կամ ծառայության գործուղված Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության համակարգի զինծառայողի և նրա ընտանիքի անդամների, օտարերկրյա պետությունում գործող դիվանագիտական ծառայության մարմին ծառայության մեկնող դիվանագետի և նրա ընտանիքի անդամների` Հայաստանի Հանրապետությունից օտարերկրյա պետություն մեկնելու կամ օտարերկրյա պետությունից Հայաստանի Հանրապետություն վերադառնալու տրանսպորտային ծախսերի, ինչպես նաև օտարերկրյա պետությունում բնակելի տարածության վարձակալության համար դրամական փոխհատուցման կարգերն ու չափերը հաստատելու մասին» N 2335-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.
 • որոշման վերնագրից, ինչպես նաև որոշման ամբողջ տեքստից հանել «ծառայողական» բառը.
 • որոշման N 1 հավելվածի 1-ին բաժնի 2-րդ կետը «վայրից» բառից հետո լրացնել «(քաղաք, գյուղ)» բառերով.
 • որոշման N 1 հավելվածի 1-ին բաժնի 2-րդ, 4-րդ, 6-րդ, 7-րդ կետերում և 3-րդ բաժնի 22-րդ կետում «հիմնական աշխատանքի վայրից» բառերը փոխարինել «աշխատանքի հիմնական վայրից» բառերով.
 • որոշման N 1 հավելվածի 1-ին բաժնի 7-րդ կետի 1-ին նախադասությունից հանել «պետական տուրքերը» բառերը, իսկ 2-րդ նախադասության «կամ, անկախ հեռավորությունից, հիմնական աշխատանքի վայրից մեկնելու և նույն օրը վերադառնալու դեպքերում» բառերը փոխարինել «դեպքում» բառով.
 • որոշման N 1 հավելվածի 1-ին բաժնի 9-րդ կետում, 2-րդ բաժնի 11-րդ կետի 2-րդ պարբերությունում և 3-րդ բաժնի 21-րդ կետում «վերադառնալուց» բառից հետո լրացնել «և աշխատանքի ներկայանալուց» բառերով:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը:

 • Обсуждалось

  01.03.2017 - 16.03.2017

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Работа и занятость

 • Министерство

  Министерство труда и социальных вопросов

Общественное обсуждение

01.03.2017 14:15

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 5894

Принт