Добавить в избранное

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏ, ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 19-Ի N 03-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմնավորում

«Հայաստանի Հանրապետության համայնքապետարանների և Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային կարգապահական ներքին օրինակելի կանոնակարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2009 թվականի հունվարի 19-ի N 03-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» հրամանի նախագծի վերաբերյալ

 

 1. Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

 

«Հայաստանի Հանրապետության համայնքապետարանների և Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային կարգապահական ներքին օրինակելի կանոնակարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2009 թվականի հունվարի 19-ի N 03-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» հրամանի նախագծի ընդունմամբ կսահմանվեն Հայաստանի Հանրապետության համայնքապետարանների և Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի աշխատողների աշխատանքային պայմանների առանձնահատկությունները և աշխատանքային կարգուկանոնը սահմանող նորմերը, աշխատակազմի աշխատողների միջև ծառայողական փոխհարաբերությունները կարգավորող նորմերը, ինչպես նաև աշխատողներին արձակուրդի տրամադրման, խրախուսման և կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու կարգը, ինչպես նաև աշխատողների հանդերձանքի  կանոնները։  Նախագծով սահմանվում են նաև աշխատողների ամենամյա և լրացուցիչ արձակուրդի, չվճարվող արձակուրդի դրամադրման դիմումների ձևերը, աշխատանքի վայրից բացակայելու համար անմիջական ղեկավարին ներկայացվող զեկուցագրի օրինակելի ձևանմուշը։ 

 

 1. Ընթացիկ իրավիճակը և նպատակը

 

Ներկայումս Հանրապետության փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2009 թվականի հունվարի 19-ի N 03-Ն հրամանով հաստատված <<Քաղաքապետարանի (գյուղապետարանի) աշխատակազմի աշխատանքային կարգապահական ներքին օրինակելի կանոնակարգում» սահմանված մի շարք դրույթներ, ինչպես նաև մի շարք հասկացություններ չեն բխում ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքից,  «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքից, «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքից։ Կանոնակարգով սահմանված չեն աշխատողների հանդերձանքի կանոնները։ Ներկայումս աշխատողները աշխատանքային կարգապահական ներքին օրինակելի կանոնակարգին (փոփոխություններին, լրացումներին) իրազեկվում են ստորագրությամբ, մինչդեռ նախագծով նախատեսվում է աշխատակազմի աշխատողների իրազեկումն իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի ծանուցմամբ կամ Mullberry համակարգի միջոցով։

 

 

3 Նախագծի ընդունման կապակցությամբ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին

 

Նախագծերի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում եկամուտների ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:

 

 1. Նախագիծը մշակող մարմինը

 

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից։

 

 1. Ակնկալվող արդյունքը

 

Նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է Հայաստանի Հանրապետության համայնքապետարանների և Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի աշխատողների համար սահմանել աշխատանքային կարգապահական ներքին օրինակելի միասնական կանոններ։

 • Обсуждалось

  17.05.2024 - 01.06.2024

 • Тип

  Приказ решение

 • Область

  Территориальное управление и развитие

 • Министерство

  Министерство территориального управления и инфраструктур

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 789

Принт