Добавить в избранное

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 1509-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ

   Սույն նախագծի մշակումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ կարգի գործարկման ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջացել հստակեցնելու յուրաքանչյուր աստիճանի տարակարգի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերին ներկայացվող պահանջները, ինչպես նաև որոշակի փոփոխություններ կատարել հանրապետական հանձնաժողովի գործառույթներում: Միաժամանակ անհրաժեշտ էր հստակեցնել ուսուցիչների վերապատրաստման համար պահանջվող վկայականներին ներկայացվող պահանջները: Փաստաթղթերին ներկայացվող պահանջները խմբագրման կարիք ունեին: Անհրաժեշտություն էր առաջացել նաև սահմանելու հանրապետական հանձնաժողովի ընդունած որոշման բողոքարկման ժամկետ:

 • Обсуждалось

  03.05.2024 - 18.05.2024

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Образование и наука

 • Министерство

  Министерство образования, науки, культуры и спорта

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 1638

Принт

Предложения

Արմինե Սահակյան

18.05.2024

Ողջունելի են կատարվող փոփոխությունները։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել 22 կետի 8-րդ ենթակետի հստակեցման վրա։ Մասնավորապես, հստակեցնել իրականացված մշտադիտարկումների ներկայացման ձևը՝ տեղեկանք տնօրենի/ փոխտնօրենի կողմից, կամ ուսուցչի մոտ կատարած առարկայի դրվածքի ուսումնասիրման հաշվետվություն , կամ մեթոդմիավորման նիստի արձանագրություն և այլն։ ։ Առաջարկում եմ նաև սահմանել ժամանակահատվածը՝ դիմելու օրվանից 3․ 6 և ավելի ամիս առաջ։

Լիլիթ Բալասանյան

14.05.2024

Առաջարկում եմ փոխել վարձատրության կարգը։ Շատ լավ է, որ համատեղությամբ աշխատող ուսուցիչները երկու աշխատատեղից կստանան հավելավճարը, բայց , եթե վարձատրությունը լինի դրույքով համատեղությամբ աշխատող ուսուցիչը երկու աշխատատեղերում միասին հնարավոր է ունենա 20 ժամ, վարձատրվի կրկնակի ավել, քան այն ուսուցիչը, որը աշխատում է մեկ դպրոցում, և ունի 30 ժամ։ Առաջարկում եմ վարձատրությունը լինի ժամերի վրա, կամավորի հավելավճարը ներառված։

Անի Բարեղամյան

12.05.2024

Առաջարկում եմ հստակ սահմանել սովորողների և ծնողների կողմից ուսուցչի անանուն գնահատման հարցաթերթիկների քանակը։

Узнать больше