Добавить в избранное

«Մեկ պատուհան» համակարգի միջոցով արտաքին տնտեսական գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևակերպումն իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների և այլ կազմակերպությունների ցանկը, գործառույթներն ու միասնական աշխատակարգը սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը

«Մեկ պատուհան» համակարգի միջոցով արտաքին տնտեսական գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևակերպումն իրականացնող ՀՀ պետական կառավարման մարմինների և այլ կազմակերպությունների ցանկի, գործառույթների ու միասնական աշխատակարգի սահմանված չլինելու հանգամանքը կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ «Մեկ պատուհան» բաղադրիչի ներդրմանը ներգրավված համապատասխան շահագրգիռ կողմերի համար «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» համակարգի շահագործման ընթացքում իրականացման ենթակա գործողությունների ոչ միատեսակ ընկալման, մեկնաբանման և կիրառման հարցերում, ինչպես նաև կարող է նպաստել արտաքին տնտեսական գործունեության իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից պետական կառավարման մարմինների և գործընթացում ներգրավված համապատասխան  կազմակերպությունների միջև փոխգործակցության ընթացքում ընթացակարգային խնդիրների առաջացմանը:       

 • Обсуждалось

  16.01.2018 - 31.01.2018

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Юстиция, Здравоохранение, Безопасность, Сельское хозяйство, Образование и наука, Государственные доходы, Охрана природы, Энергетика и природные ресурсы, Культура, Экономика, Транспорт, связь и информационные технологии, Финансовая, Электронная юстиция

 • Министерство

  Комитет государственных доходов

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 2015

Принт

Предложения

Nver Danielyan

16.01.2018

Mek patuhan asvac@ shat chapazancvac e

Узнать больше