Շինարարական նորմերը սահմանում են պահանջներ բեռնվածքների, ազդեցությունների և դրանց զուգակցումների նշանակման համար ըստ առաջին և երկրորդ խումբ սահմանային վիճակներով շենքերի և կառուցվածքների հաշվարկի ժամանակ՝ համաձայն ԳՕՍՏ 27751-ի դրույթների:

 • Обсуждалось

  21.11.2023 - 06.12.2023

 • Тип

  Приказ

 • Область

  Градостроителство

 • Министерство

  Комитет по градостроительству

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 1414

Принт

Предложения

,,Քաղաքաշինություն և տնտեսություն,, ՀԿ

29.11.2023

Առաջարկում ենք հանրությանը ներկայացնել. սույն շինարարական նորմի նախագիծը համարվում է շինարարական նորմի մշակու՞մ, լրամշակու՞մ, թե՞ СНиП 2.01.07-85* շինարարական նորմի ռուսերենից թարգմանություն: Ցանկացած դեպքում առաջարկում ենք հանրությանը նախագծի հետ ներկայացնել նաև շինարարական նորմի նախագծի հիմնավորումները: Փաստացի՝ տպավորություն է ստեղծվում, որ ներկայացրածը СНиП 2.01.07-85* շինարարական նորմի ռուսերենից թարգմանություն է, որը բնագրից տարբերվում է որոշ կետերի և տողերի հերթականության փոփոխմամբ և որոշ գործակիցների ընդանրապես անտեսմամբ: Շահագրգիռ անձինք համեմատության համար «НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ» СНиП 2.01.07-85* շինարարական նորմին կարող են ծանոթանալ հետևյալ հղումով. https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294854/4294854819.pdf: Օրինակ՝ СНиП 2.01.07-85* Стр. 3 «2. ВЕС КОНСТРУКЦИЙ И ГРУНТОВ»-ը համեմատեք նախագծի 12-րդ էջի «7. ԿՈՆՍՏՐՈւԿՑԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ԳՐՈւՆՏՆԵՐԻ ՔԱՇԸ»-ի հետ, կամ СНиП 2.01.07-85* Стр. 5 «РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ НАГРУЗКИ»-ը համեմատեք նախագծի 12-րդ էջի 31և 32 կետերի հետ և այլն:

Узнать больше