Добавить в избранное

Проект принят

<<Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 2-ի N 1085-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>>

Նախագիծ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

ՙ       ՚ ----------- 2017 թվականի N       -Ն

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2-Ի

N 1085-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

     <<Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 61-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջներին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

     1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 2-ի <<Պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնող շարքային կազմի զինծառայողների (ներառյալ` ծառայության ընթացքում կրտսեր ենթասպայական կազմի զինվորական կոչում ստացած և պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու մասին պայմանագիր չկնքած զինծառայողների) ու ռազմաուսումնական կամ ոստիկանական ուսումնական հաստատություններում սովորող կուրսանտների և սովորողների դրամական ապահովության կարգը և չափերը սահմանելու մասին>> N 1085-Ն որոշման (այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.

     1) որոշման վերնագրում, 1-ին կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում, 1-ին և 2-րդ հավելվածների վերնագրերում, 1-ին հավելվածի 1-ին և 2-րդ կետերում <<ու ռազմաուսումնական>> բառերը փոխարինել <<, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում և պայմաններում զինվորական ծառայություն անցնելու պայմանագիր կնքած շարքային կազմի պարտադիր զինծառայողների, ինչպես նաև ռազմաուսումնական>> բառերով.

    2) որոշման նախաբանում <<Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 30-րդ հոդվածի>> բառերը փոխարինել <<Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 61-րդ հոդվածի>> բառերով.

      3) որոշման 1-ին հավելվածում՝

     ա. 2-րդ կետի 1-ին ենթակետում <<համար>> բառից առաջ լրացնել <<և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում և պայմաններում զինվորական ծառայություն անցնելու պայմանագիր կնքած շարքային կազմի պարտադիր զինծառայողների>> բառերը,

     բ. լրացնել նոր 3.1-ին կետ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

<>,

   գ. 5-րդ կետում <<ռազմաուսումնական>> բառից առաջ լրացնել <<Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում և պայմաններում զինվորական ծառայություն անցնելու պայմանագիր կնքած շարքային կազմի պարտադիր զինծառայողների,>> բառերը, իսկ <<Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի>> բառերը փոխարինել <<Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի>> բառերով.

      4) որոշման 2-րդ հավելվածում լրացնել նոր 2.1-ին կետ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

<

 

NN

ը/կ

Զինվորական կոչումը

Ամսական չափը (դրամ)

1.

Ավագ

45 000

2.

Ավագ սերժանտ

43 000

3.

Սերժանտ

40 000

4.

Կրտսեր սերժանտ

38 000

5.

Եֆրեյտոր

36 000

6.

Շարքային

35 000

 

>>:

 1. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 • Обсуждалось

  15.12.2017 - 30.12.2017

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Безопасность

 • Министерство

  Министерство обороны

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 1491

Принт