Добавить в избранное

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հոկտեմբերի 4-ի N 1132-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

Որոշման նախագծով իրացվում են կամավոր հիմունքներով պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնելու դիմում ներկայացրած իգական սեռի քաղաքացիների վերաբերյալ «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 26.06.2023թ. ՀO-239-Ն oրենքի դրույթները, հստակեցվում են զորակոչի անցկացման գործընթացում այդ քաղաքացիների մասով իրականացվող գործողությունները:

 • Обсуждалось

  27.07.2023 - 11.08.2023

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Безопасность

 • Министерство

  Министерство обороны

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 2049

Принт

Предложения

Սարգիս Խաչատրյան

27.07.2023

Բարև Ձեզ, սույն որոշման կատարվող փոփոխությունների հետ միաժամանակ ճիշտ կլինի նրանում հաճախ կրկնվող «Զինվորական կոմիսարիատ» բառերը փոխարինել «ՀՀ ՊՆ Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայություն» բառերով , քանի որ արդեն մի քանի տար է, որ «ԶԻՆԿՈՄԻՍԱՐԻԱՏՆԵՐ» ՀՀ ում չկան և դրանց փոխարեն գործում է ՀՀ ՊՆ Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայությունը` իր տարբեր մարզային ստորաբաժանումներով: Նույն առաջարկությունը վերաբերելի է նաև «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքին, քանի որ նրանում ևս բազմիցս կրկնվում է ՀՀ-ում գոյություն չունեցող «Զինվորական կոմիսար» և «Զինվորական կոմիսարիատ» ձևակերպումները: Շնորհակալություն:

Узнать больше