Добавить в избранное

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՆԵՓԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՑԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՄՈՏ ԳՏՆՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՆԵՓԻ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՆՄՈՒՇԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԲՈՒՍԱԽԵԺԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ) ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՆ ՈՒ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՆԵՓԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՑԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՄՈՏ ԳՏՆՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՆԵՓԻ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՆՄՈՒՇԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ և ԲՈՒՍԱԽԵԺԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ) ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՆ ՈՒ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ԵՎ ՀՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀԱՄԱՏԵՂ ՀՐԱՄԱՆԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 

 

 1. Նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը.

«Արտադրական կանեփի հետ կապված գործունեության իրականացման լիցենզիա ստացած անձանց մոտ գտնվող արտադրական կանեփի բույսերի նմուշառման կարգը և բուսախեժի լաբորատոր հետազոտությունների (փորձաքննությունների) իրականացման միասնական տեխնիկական պայմաններն ու չափորոշիչները» ՀՀ առողջապահության նախարարի և ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի համատեղ հրամանի նախագծի ընդունումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ 2021 թվականի հունիսի 25-ի «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-277-Ն օրենքի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետությունում թույլատրվում է արտադրական կանեփի օրինական շրջանառությունը գյուղատնտեսական կամ արդյունաբերական նպատակներով և սահմանված գործողությունների շրջանակներում՝ համապատասխան լիցենզիայի առկայության դեպքում։ Սույն օրենքով սահմանվում է, որ արտադրական կանեփի բույսում «կաննաբիդիոլ (CBD)» նյութի պարունակությունը գերազանցում է «տետրահիդրոկաննաբինոլ (THC)» նյութի պարունակությանը, ընդ որում՝ «տետրահիդրոկաննաբինոլ (THC)» նյութի տոկոսային պարունակությունը նմուշառված զանգվածում հավասար կամ ցածր պետք է լինի 0,3 տոկոսից։ Արտադրական կանեփի տարբեր սորտերի բույսերում վեգետացիայի ընթացքում «տետրահիդրոկաննաբինոլ» նյութի պարունակությունը կարող է կտրուկ փոփոխվել, որն անկախ սորտի առանձնահատկությունից մեծապես պայմանավորված է մշակության պայմաններով։

 Ուստի արտադրական կանեփի գործունեության ընթացքում սահմանված վերահսկողության իրականացման նպատակով «տետրահիդրոկաննաբինոլ» նյութի պարունակությունը ստուգելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել նմուշառում և լաբորատոր փորձաքննություն։ ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1071-Ա որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» N 1157-Ա որոշմամբ արտադրական կանեփի գործունեության ոլորտում որպես վերահսկողություն իրականացնող լիազոր մարմին է ճանաչվել Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինը և արտադրական կանեփի բույսերի նմուշառումն անհրաժեշտ է իրականացնել սահմանված հրահանգների համաձայն՝ լաբորատոր փորձաքննությունների արդյունքների հնարավորինս ճշտությունը ապահովելու համար։ ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 15-ի «Արտադրական կանեփի արտադրության, ներմուծման, արտահանման կամ մեծածախ առևտրի իրականացման լիցենզավորման կարգերը, լիցենզավորման հայտի ձևերը և այդ գործունեության տեսակների իրականացման լիցենզիաների ձևերը հաստատելու մասին» N 1170-Ն որոշման N 3 հավելվածի 25-րդ կետի համաձայն` արտադրական կանեփի հետ կապված գործունեության իրականացման լիցենզիա ստացած անձանց մոտ գտնվող արտադրական կանեփի բույսերի նմուշառման կարգը և բուսախեժի լաբորատոր հետազոտությունների (փորձաքննությունների) իրականացման միասնական տեխնիկական պայմաններն ու չափորոշիչները սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի և Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի համատեղ հրամանով: Սույն նախագծով նախատեսվում է հաստատել արտադրական կանեփի հետ կապված գործունեության իրականացման լիցենզիա ստացած անձանց մոտ գտնվող արտադրական կանեփի բույսերի (այդ թվում՝ սածիլներ, սերմեր, կտրոններ, կանաչ զանգված և ծաղկագլխիկներ) և բուսախեժի լաբորատոր հետազոտությունների (փորձաքննությունների) իրականացման միասնական տեխնիկական պայմաններն ու չափորոշիչները, սակայն վերջինս ներառում է նաև արտադրական կանեփի բույսերի նմուշառման և լաբորատոր փորձաքննության հրահանգները։ Լաբորատոր փորձաքննություն իրականացնելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» օրենքի 45.8-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված պահանջով:

2. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները.

 Ներկայումս արտադրական կանեփի գործունեության ընթացքում սահմանված վերահսկողության իրականացման նպատակով «տետրահիդրոկաննաբինոլ» նյութի պարունակությունը ստուգելու համար նմուշառում և լաբորատոր փորձաքննություն չի իրականացվում:

3. Կարգավորման նպատակը և բնույթը.

 Նախագծի ընդունման նպատակը 2021 թվականի հունիսի 25-ի «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-277-Ն օրենքի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական կամ արդյունաբերական նպատակներով արտադրական կանեփի օրինական շրջանառությունն ապահովելու համար արտադրական կանեփի բույսերի նմուշառումը և լաբորատոր փորձաքննություն իրականացնելն է:

4. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

 Նախագծի մշակումն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության և Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության կողմից:

5. Լրացուցիչֆինանսականմիջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին

 Նախագծի ընդունմամբ 2022 թվականի պետական բյուջեում կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեներում եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:

6. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.

 Սույն նախագիծը չի բխում ռազմավարական կամ ծրագրային որևէ փաստաթղթից:

 • Обсуждалось

  15.06.2023 - 30.06.2023

 • Тип

  Приказ решение

 • Область

  Здравоохранение

 • Министерство

  Министерство здравоохранения

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 2499

Принт