Добавить в избранное

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 3-Ի N 1994-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր ՈՒ Մ

<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 3-Ի N 1994-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>> ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

 1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը).

ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է ՀՀ վարչապետի 07․03․2023թ․ N 251-Ա որոշման պահանջներն ապահովելու անհրաժեշտոթյամբ:

 1. Առկա իրավիճակը

2022 թվականի հուլիսի 14-ին ընդունված «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին»  օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-297-Ն օրենքով կարգավորվել են հաշմանդամություն ունեցող անձանց հասարակական տրանսպորտի մատչելիության ապահովման պահանջները։

Օրենքի կիրարկումն ապահովելու համար անհրաժեշտ է փոփոխություններ կատարել գործող իրավական ակտերում, դրանցում սահմանելով օրենքի պահանջներին համապատասխան կարգավորումներ։

 1. 3. Կարգավորման նպատակը.

««Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի կիրարկումն ապահովելու նպատակով համապատասխան փոփոխություններ են կատարվում ՀՀ կառավարության 03․12․2020թ․ N 1994-Ն որոշման մեջ, որի համաձայն՝ սահմանվում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարմարեցված տրանսպորտային միջոցների քանակը կանոնավոր ուղևորափոխադրումների երթուղիներում:

4 Ակնկալվող արդյունքը

ՀՀ օրենսդրության պահանջների ներդաշնակեցում, հաշմանդամություն ունեցող անձանց տրանսպորտի մատչելիության ապահովում։

 

5Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից:

6 Տեղեկատվություն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին.

ՀՀ վարչապետի որոշման ընդունման դեպքում պետական բյուջեի մուտքերի ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:

7Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ

Ռազմավարական փաստաթղթերի հետ կապը բացակայում է։

 

 

 • Обсуждалось

  21.03.2023 - 06.04.2023

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Транспорт

 • Министерство

  Министерство территориального управления и инфраструктур

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 1784

Принт

Предложения

Դեմ եմ նոր օրենքի նախագծին

21.03.2023

նոր ֆոկուս աչպաըարության փոխարեն մարզերի համար ամեն քաղաքի գնեք նոր ավտոբուսներ, Միայն Երեանի մասին եք մտածում

Узнать больше