Добавить в избранное

Проект принят

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՇՈՑՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի ԹԻՎ 108-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի, «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ մասի և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի, 3-րդ մասի, 34-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ մասերի դրույթներով, Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի ավագանին որոշում է՝

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի ավագանու 2022 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի 2023 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 108-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները՝

1) «Համայքի բյուջեի եկամուտները» հատված 1-ում՝

   ա. Հոդված 7131, 1113 տողում «41700.0» թիվը փոխարինել «49500.0» թվով,

   բ. Հոդված 7136, 1121 տողում «51000.0» թիվը փոխարինել «51750.0» թվով,

   գ. Հոդված 7331, 1256 տողում լրացնել «40000.0» թիվ,

   դ. հոդված 7332, 1261 տողում  «220000.0» թիվը փոխարինել «274000.0» թվով:

2) «Համայնքի բյուջեի ծախսերը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման» հատված 2-ում՝

   ա. Բաժին 1, խումբ 1, դաս 1, 2111 տողում «185000.0» թիվը փոխարինել «190550.0» թվով,

   բ. Բաժին 1, խումբ 3, դաս 3, 2133 տողում «7000.0» թիվը փոխարինել «8550.0» թվով,

   գ. Բաժին 1, խումբ 6, դաս 1, 2161 տողում «55000.0» թիվը փոխարինել «100930.0» թվով,

   դ. Բաժին 4, խումբ 2, դաս 1, 2421 տողում «6500.0» թիվը փոխարինել  «43500.0»թվով,

   ե. Բաժին 4, խումբ 2, դաս 4, 2424 տողում «38000.0» թիվը փոխարինել  «119500.0»թվով,

   զ. Բաժին 4, խումբ 3, դաս 2, 2432 տողում «33500.0» թիվը փոխարինել «52520.0» թվով,

   է. Բաժին 4, խումբ 5, դաս 1, 2451 տողում «58500.0» թիվը փոխարինել «111428.5» թվով,

   ը. Բաժին 6, խումբ 3, դաս 1, 2631 տողում «47000.0» թիվը փոխարինել «54500.0» թվով,

   թ. Բաժին 8, խումբ 1, դաս 1, 2811 տողում «46000.0» թիվը փոխարինել «91000.0» թվով:

3) «Համայնքի բյուջեի ծախսերը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման» հատված 3-ում՝

   ա. Հոդված 4212, 4212 տողում «21022.2» թիվը փոխարինել «21522.2» թվով,

   բ. Հոդված 4214, 4214 տողում «1965.0» թիվը փոխարինել «2515.0» թվով,

   գ. Հոդված 4231, 4231տողում լրացնել «1000.0» թիվ,

   դ. Հոդված 4233, 4233 տողում լրացնել «550.0» թիվ,

   ե. Հոդված 4239, 4238 տողում «13775.0» թիվը փոխարինել «15752.8» թվով,

   զ. Հոդված 4241, 4241 տողում «12700.0» թիվը փոխարինել «12820.0» թվով,

   է. Հոդված 4261, 4261 տողում «3240.0» թիվը փոխարինել «3740.0» թվով,

   ը. Հոդված 4269, 4268 տողում «21700.0» թիվը փոխարինել «25052.2» թվով,

   թ. Հոդված 4729, 4634 տողում «6000.0» թիվը փոխարինել «46000.0» թվով,

   ժ. Հոդված 5111, 5111 տողում լրացնել «3000.0» թիվ,

   ի. Հոդված 5112, 5112 տողում «150000.0» թիվը փոխարինել «343500.0» թվով,

   լ. Հոդված 5113, 5113 տողում «50000.0» թիվը փոխարինել «97428.5» թվով,

   խ. Հոդված 5122, 5122 տողում լրացնել «2000.0» թիվ,

   ծ. Հոդված 5134, 5134 տողում «10000.0» թիվը փոխարինել «21500.0» թվով,

   կ. Հոդված 5511, 5511 տողում «10000.0» թիվը փոխարինել «0» թվով:

4) «Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի բյուջեի միջոցների տարեվերջի հավելուրդը կամ դեֆիցիտը /պակասուրդը/ հատված 4-ում՝

   ա. 8000 տողում լրացնել «193428.5» թիվ:

5) «Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի բյուջեի հավելուրդի օգտագործման ուղղությունները կամ դեֆիցիտի /պակասուրդի/ ֆինանսավորման աղբյուրները» հատված 5-ում՝

   ա. 8193 տողում լրացնել «163031.5» թիվ,

   բ. 8198 տողում լրացնել «30397.0» թիվ:

 • Обсуждалось

  23.01.2023 - 08.02.2023

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Финансовая

 • Министерство

  Ширакская область муниципалитет Ашоцка

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 2618

Принт