Добавить в избранное

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի N263-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

Նորմերի վերանայումը կարևորվում է տարածական պլանավորման բնույթ կրող քաղաքաշինական այն խնդիրների լուծման և կարգավորման անհրաժեշտությամբ, որոնք պայմանավորված են բնակելի, հասարակական և արտադրատական շենքերի ու շինությունների  առանձնահատկություններով, ծրագրային փաստաթղթերի սահմանափակումների կիրառման, բնակավայրերի կառուցապատման խնդիրների կանոնակարգման անհրաժեշտությամբ և պահանջում են տարբերակված լուծումներ, մասնագիտական հատուկ մոտեցումներ, պարտադիր կատարման ենթակա սահմանափակումներ՝ քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում քաղաքաշինական գործունեություն իրականացնող պատվիրատուների/կառուցապատողների համար:

 • Обсуждалось

  27.10.2022 - 11.11.2022

 • Тип

  Приказ

 • Область

  Градостроителство

 • Министерство

  Комитет по градостроительству

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 2804

Принт

Предложения

,,Քաղաքաշինություն և տնտեսություն,, ՀԿ

27.10.2022

Ինչպես նաև անհրաժեշտ է պարզաբանել որոնք են այն սկզբունքային դրույթները և կետերը՝ նշելով առնվազն դրանցից միքանիսն, որոնց լրամշակման կամ փոփոխման արդյունքում նշված այս նորմերը կհամապատասխանեն միջազգային պրակտիկայի արդի մոտեցումներին: Իսկ ավելին կներկայացվի առաջիկայում:

,,Քաղաքաշինություն և տնտեսություն,, ՀԿ

27.10.2022

Առնվազն Նախագծի «Հիմնավորում» բաժնում նշված «Հաշվի առնելով միջազգային պրակտիկայում արդի մոտեցումները» կամ «Նորմերի վերանայման աշխատանքները բխում են միջազգային պրակտիկայում արդի մոտեցումներից»՝ տեղեկատվությունը ներկայացնելիս պետք է հստակ նշել ՌԴ-ից բացի ո՞ր պետության կամ պետությունների նախընտրած մոտեցումներն են հաշվի առնվել:

,,Քաղաքաշինություն և տնտեսություն,, ՀԿ

27.10.2022

Գլխավոր հատակագծի կարևորության մասին խոսելը ավելորդ է, իսկ այս լրամշակվող փաստաթուղթը համարվում է գլխավոր հատակագծում ընդգրկվող պայմանները թելադրող հիմնական նորմատիվ փաստաթուղթ: Հետևաբար առաջարկում ենք իրականացնել առավել ծավալուն քննարկում:

Узнать больше