Добавить в избранное

Находится в Национальном Собрании РА

«ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ
 
Պ-156-18.10.2017-ՏՏԳԲ-011/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի մայիսի 7-ի ՀՕ-337-Ն օրենքի  30-րդ հոդվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«Հոդված 30. Համայնքի ղեկավարի տեղակալը

1. Համայնքի ղեկավարը կարող է ունենալ տեղակալներ:

2. Համայնքի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը հայեցողական պաշտոն է:

3. Համայնքի ղեկավարների տեղակալներին պաշտոնի նշանակում եւ պաշտոնից ազատում է համայնքի ղեկավարը:

4. Համայնքի ղեկավարի տեղակալներն իրականացնում են համայնքապետարանի աշխատակազմի կանոնադրությամբ իրենց վերապահված գործառույթները:

5. Համայնքի ղեկավարի հանձնարարությամբ տեղակալներից մեկը փոխարինում է համապատասխան համայնքի ղեկավարին վերջինիս բացակայության ժամանակ:»:

Հոդված 2.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
 

 • Обсуждалось

  19.10.2017 - 03.11.2017

 • Тип

  Закон

 • Область

  Территориальное управление и развитие

 • Министерство

  Национальное Собрание РА

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 6309

Принт