Добавить в избранное

«Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՕՐԵՆՔԸ

 

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի մայիսի 26-ի ՀՕ-172-Ն օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասում՝

1) 6-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը կամ վարչապետին ենթակա պետական կառավարման մարմինների աշխատակազմերում».

2) 7-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Ինքնավար մարմինների աշխատակազմերում».

3) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 7.1-րդ, 7.2-րդ և 7.3-րդ կետերով.

«7.1. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատակազմում.

7.2. Հայաստանի Հանրապետության հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի աշխատակազմում.

7.3. Հայաստանի Հանրապետության հաշվեքննիչ պալատի աշխատակազմում.».

4) 12-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Հայաստանի Հանրապետության նախարարություններին ենթակա մարմինների աշխատակազմերում.»:

 

Հոդված 2 Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 • Обсуждалось

  16.10.2017 - 05.11.2017

 • Тип

  Закон

 • Область

  Юстиция

 • Министерство

  Министерство юстиции

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 9173

Принт