Добавить в избранное

В стадии разработки

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 19-Ի N 743 ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԻ ՆԱԽԱԳԾԻ

 

 1. Անհրաժեշտությունը

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2016 թվականի հուլիսի 19-ի N 743-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանի նախագծի ընդունումը պայմանավորված է պետական և ոչ պետական բուհերի հեռակա ուսուցման ընդունելության  գործընթացը բարելավելու  անհրաժեշտությամբ:

 2. Ընթացիկ իրավիճակը և կարգավորման նպատակը.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2016 թվականի հուլիսի 19-ի N 743-Ն հրամանով հաստատված կանոններով  կարգավորում են Հայաստանի Հանրապետության միայն պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հեռակա ուսուցման ընդունելության գործընթացի հետ կապված հարաբերությունները: Համաձայն կանոնների՝ դիմորդն իր ընտրությամբ կարող է հայտագրել և մասնակցել միայն մեկ բուհի ընդունելության մրցույթին` հանձնելով սահմանված քննությունները:

Ներկայացված նախագծով առաջարկվում է բուհերում հեռակա ընդունելությունն իրականացնել նույն՝ միասնական

 մոտեցմամբ, ինչ կիրառվել է առկա ուսուցման ընդունելության ժամանակ, նկատի ունենալով նաև տվյալ տարվա համար Կառավարության կողմից բուհերի ընդունելության համար (ըստ առկա, հեռակա ուսուցման ձևերի) համապատասխան մասնագիտությունների (կրթական ծրագրերի) և քննությունների ցանկը:   Փոփոխությունները հիմնականում վերաբերում են ընդունելության քննությունների և մասնագիտությունների հայտագրման գործընթացին, կազմակերպման, անցկացման ժամկետներին և հայտագրման եղանակին։ Գործող կանոններով սահմանված է, որ դիմորդները քննություններին, ինչպես նաև մասնագիտությունների մրցույթին մասնակցելու համար ընդունելության դիմում-հայտը և փաստաթղթերը հանձնում են բուհում:

Նախագծով ամրագրվում է հայտագրման, փաստաթղթերի ներկայացման նաև առցանց եղանակ՝  ընդունելության քննությունները և մրցույթը կազմակերպող ԳԹԿ-ի կողմից և համապատասխան կայքի միջոցով։ Այս կարգավորումը հնարավորություն է տալիս ավելի արդյունավետ և կանոնակարգված դարձնել գործընթացը: Միաժամանակ, նախագծով սահմանվել է, որ հեռակա ընդունելության գործընթացին առնչվող կարգավորումները տարածվում են հավատարմագրված ոչ պետական բուհերի վրա:

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2016 թվականի հուլիսի 19-ի N 743-Ն հրամանով հաստատված հավելվածը նոր խմբագրությամբ շարադրելը պայմանավորված է մի շարք այլ խմբագրական բնույթի փոփոխություններով:

 3. Ակնկալվող արդյունքը

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանի նախագծի ընդունմամբ  կապահովվի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում հեռակա ընդունելության գործընթացի պատշաճ կազմակերպումը:

«Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2016 թվականի հուլիսի 19-ի N 743-Ն հրամանում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» նախագծի ընդունումը նախատեսում է պետական բյուջեի ծախսերի նվա­զեց­ում:

 • Обсуждалось

  06.07.2022 - 22.07.2022

 • Тип

  Приказ решение

 • Область

  Образование и наука

 • Министерство

  Министерство образования, науки, культуры и спорта

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 1707

Принт

Предложения

Mariam Movsisyan

20.07.2022

3.-րդ կետը "Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրվանից" անթույլատրելի է, քանի որ փոփոխությունը պետք է ուժի մեջ մտնի հաջորդ ուսումնական տարվանից, նման մոտեցում ընդունելությունից 2-3 ամիս առաջ մոտեցումների փոփոխության, որը որդեգրել է նախարարությունը անթույլատրելի է կրթության ոլորտում։ Պետք է խաղի կանոները փոխելուց առաջ, խաղացողները տեղեկանան ընտրություն կատարելուց առաջ։

Կարեն Մարտիրոսյան

18.07.2022

Առաջարկում եմ հրաման ուժի մեջ մտնի 2023֊2024ուս տարում ավելորդ խնդիրներից ու կազմակերպական խնդիրներից խուսափելեւ համար։

Узнать больше