ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»  ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

 1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 2048-Ն և 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N 1984-Ն որոշումների համաձայն՝ հայտատուն զենքի արտադրության և տիեզերական գործունեության  լիցենզավորման համար լիցենզավորող մարմին է ներկայացնում հայտ՝ նշելով ընկերության կողմից իրականացվող գործունեության մանրամասներ, ինչը կարող է պարունակել որոշակի գաղտնի տեղեկատվություն: Մասնավորապես, գաղտնի տեղեկատվությունը կարող է վերաբերել զենքի արտադրության համար՝ զենքի տեսակին, որը հայտատուն մտադիր է արտադրել, ընկերության գործունեության վայրին, արտադրվող զենքի և ռազմամթերքի արտադրության ու պահպանման համար անհրաժեշտ շինության սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենին, ինչպես նաև շինության վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման մասին կնքված պայմանագրի պատճենին, արտադրվող զենքի և ռազմամթերքի արտադրության և պահպանման համար անհրաժեշտ շինության (տարածքի) պահպանությունն իրականացնելու մասին կնքված պայմանագրի պատճենին:

Տիեզերական գործունեության լիցենզիա ստանալու համար ընկերության գործունեության վայրը, տիեզերական գործունեության իրականացման ընթացքում իրականացվող աշխատանքների և մատուցվող ծառայությունների ցանկը, միջազգային համագործակցության վերաբերյալ (համաձայնագիր, պայմանագիր, հուշագիր) տեղեկատվությունը նույնպես կարող է պարունակել որոշակի գաղտնիություն:

Ներկայումս զենքի արտադրության և տիեզերական գործունեության լիցենզավորման համար հայտատուի կողմից Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն (կամ լիցենզավորող մարմին) պահանջվող փաստաթղթերը մուտքագրում է գաղտնի ընթացակարգով: Մինչդեռ,  «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին և 4-րդ մասերով սահմանված պահանջների կատարումն ապահովելու  արդյունքում գաղտնիությանն ուղղված գործառույթների իրականացումը գործնականորեն դառնում է անհնար:

 1. Առաջարկվող կագավորումների բնույթը

Նախագծով առաջարկվում է համապատասխան փոփոխություններ կատարել «Լիցենզավորման մասին»  օրենքում՝ ապահովելու համար զենքի արտադրության և տիեզերական գործունեության լիցենզիա ստացած անձանց վերաբերող տեղեկատվության գաղտնիությունը:

 1. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք

Նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից:     

 1. Ակնկալվող արդյունքը

Նախագծի ընդունմամբ կապահովվի զենքի արտադրության և տիեզերական գործունեության լիցենզիա ստացած անձանց վերաբերող տեղեկատվության գաղտնիությունը:

 1. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. 2050 Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ

Նախագծի մշակումը  չի բխում 2050 Հայաստանի վերափոխման ռազմավարության, և Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրերից, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշման N 1 հավելվածով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրով» ՀՀ ԲՏԱ նախարարության իրավասությանը վերապահված միջոցառումներից:

       6.Այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտության վերաբերյալ

Նախագծի ընդունումից հետո նախատեսվում է ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարել վեցամսյա ժամկետում:

 1. Պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի էական ավելացման կամ նվազեցման վերաբերյալ

Նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի էական ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում։          

 • Обсуждалось

  23.05.2022 - 08.06.2022

 • Тип

  Закон

 • Область

  Индустрия высоких технологий

 • Министерство

  Министерство индустрии высоких технологий

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 3265

Принт