Добавить в избранное

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 23-Ի N 672-Լ ԵՎ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 8-Ի N 505-Լ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 ՈՐՈՇՈՒՄ

 -ի 2022 թվականի N -Լ

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 23-Ի N 672-Լ ԵՎ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 8-Ի N 505-Լ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

   Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ, 34-րդ, 37-րդ հոդվածների պահանջներով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

 1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի մայիսի 23-ի «Ինտեգրված կադաստրի ստեղծման հայեցակարգը և հայեցակարգից բխող միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 672-Լ որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածում՝ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

   1) 4-րդ և 5-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել.

   2) 6-րդ կետում «2021 թ. դեկտեմբեր (շարունակական)» բառերը փոխարինել         «2022 թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ (շարունակական)» բառերով.

   3) 7-րդ կետում «2022 թ. դեկտեմբեր» բառերը փոխարինել «2023 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ» բառերով, նույն կետում «185 մլն դրամ» բառերը փոխարինել «Ֆինանսավորում չի պահանջվում:» բառերով.

   4) 8-րդ կետում «2022 թ. դեկտեմբեր» բառերը փոխարինել «2023 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ» բառերով.

   5) 9-րդ կետում «2023 թ. դեկտեմբեր» բառերը փոխարինել «2024 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ» բառերով:

 1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի «Ինտեգրված կադաստրի ստեղծման ռազմավարական ծրագիրը հաստատելու մասին» N 505-Լ որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածում՝ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

   1) 3-րդ կետում «2023 թ. հունվարի 3-րդ տասնօրյակ» բառերը փոխարինել           «2022-2026 թվականների դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ (շարունակական))» բառերով.

   2) 4-րդ կետի 3-րդ սյունակում «ARPAC համակարգից հրաժարվում,» բառերը հանել.

   3) 6-րդ կետում «ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 185 մլն ՀՀ դրամ» բառերը փոխարինել «Ֆինանսավորում չի պահանջվում:» բառերով.

   4) 7-րդ կետի 5-րդ սյունակում «2022» թիվը փոխարինել «2023» թվով.

   5) 9-րդ և 10-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել.

   6) 14-րդ կետում «2023 թ․ դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ (շարունակական)» բառերը փոխարինել «2024 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ» բառերով:

 

 

   Հայաստանի Հանրապետության

   Վարչապետ                  Ն.Փաշինյան

 • Обсуждалось

  16.03.2022 - 31.03.2022

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Кадастр

 • Министерство

  Kомитет кадастра

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 3564

Принт

Связанные документы / ссылки