Добавить в избранное

«Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի նոյեմբերի 8-ի N 1269-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

Որոշման նախագծի համաձայն նախատեսվում է քաղաքացիների զինվորական հաշվառման գործընթացում ՀՀ ոստիկանության մարմինների գործողությունների շրջանակին վերաբերվող՝ նախազորակոչային տարիքի զինապարտ քաղաքացիների անձնագրերի տրամադրման, անձնագրում օտարերկրյա պետություններում վավերական լինելու մասին նշում կատարելու, ինչպես նաև անձնագիր կամ նույնականացման քարտ տալու կամ փոխանակելու կամ ըստ բնակության վայրի հաշվառելու հետ կապված կարգավորումները համապատասխանեցնել օրենքների դրույթներին:

 • Обсуждалось

  11.02.2022 - 27.02.2022

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Безопасность

 • Министерство

  Министерство обороны

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 1134

Принт