Добавить в избранное

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի ապրիլի 4-ի թիվ 397-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«­­——» «——————» 2021 թվականի  №----Ն

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 4-Ի  397-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

      Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասով՝ Կառավարությունը որոշում է.

1.Կառավարության 2019 թվականի ապրիլի 4-ի «Պահպանության ժամկետի նշումով արխիվային փաստաթղթերի օրինակելի ցանկը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մարտի 9-ի № 351-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 397-Ն որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) Հավելվածի 6-րդ բաժնի.

1) 266-րդ կետում`

ա) «գործարքների հետ կապված իրավահարաբերությունների վերաբերյալ դատական գործեր» բառերը փոխարինել  «կտակի, սեփականության օտարման գործարքների հետ կապված իրավահարաբերությունների վերաբերյալ դատական գործեր» բառերով,

բ) «5 Տ.» բառերը փոխարինել «մշտական» բառով:

2) լրացնել նոր 266.1 կետ հետևյալ բովանդակությամբ.

266.1

Այլ գործարքների հետ կապված իրավահարաբերությունների վերաբերյալ դատական գործեր

 

5 Տ.

 

 

3) 271-րդ կետում «5 Տ.» բառերը փոխարինել «10 Տ.» բառերով:

 • Обсуждалось

  15.09.2021 - 01.10.2021

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Юстиция

 • Министерство

  Министерство юстиции

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 645

Принт