Добавить в избранное

ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆԸ (ՀԵՀ (EA)) «ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄՈՒԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆԸ (ՀԵՀ (EA)) «ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄՈՒԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

 1. Անհրաժեշտությունը

Սույն իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է «Հավատարմագրման մասին» ՀՀ օրենքով և Հավատարմագրման եվրոպական համագործակցության (ՀԵՀ (EA)) հետ ասոցացման համաձայնագրով սահմանված դրույթներով:

 1. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

Հայաստանի Հանրապետությունում համապատասխանության գնահատման մարմիններին հավատարմագրման ծառայություններ է մատուցում «Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ-ը, որը ստեղծվել է ՀՀ կառավարության 2012թ. հուլիսի 19-ի
N 890-Ն որոշմամբ և հանդիսանալով Հայաստանի Հանրապետությունում համապատասխանության գնահատման մարմիններին հավատարմագրման ծառայություններ մատուցող միակ մարմինը` հավատարմագրումն իրականացնում է «Հավատարմագրման մասին» ՀՀ օրենքի և ՀՀ կառավարության 2012թ. սեպտեմբերի 6-ի N 1201-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված համապատասխանության գնահատման մարմինների հավատարմագրման կարգի համաձայն:

Ներկայումս խնդիր են հանդիսանում`

- հավատարմագրման աշխատանքների արդյունքների` հավատարմագրման վկայագրերի և հաշվետվությունների, համապատասխանության սերտիֆիկատների փորձարկման արձանագրությունների փոխճանաչումը,

- արտաքին և ներքին առևտրում տեխնիկական խոչընդոտների վերացումը և միջազգային առևտրին մասնակցելու համար բարենպաստ պայմանների ստեղծումը:

 1. Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը

Նախատեսվում է Հավատարմագրման ազգային մարմնի գործունեությունն իրականացնել Եվրախորհրդի N 765/2008/EC տեխնիկական կանոնակարգի ու ԻՍՕ/ԻԷԿ 17011 «Համապատասխանության գնահատում. Համապատասխանության գնահատման մարմինների հավատարմագրում իրականացնող հավատարմագրման մարմիններին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ» միջազգային ստանդարտի պահանջներին համապատասխան: Համագործակցել հավատարմագրման տարածաշրջանային և միջազգային կազմակերպությունների հետ, հասնել հավատարմագրման տարածաշրջանային և միջազգային կազմակերպությունների ներքո` EA, ILAC, IAF հավատարմագրման վկայագրերի ու համապատասխանության գնահատման մարմինների կողմից իրականացվող համապատասխանության գնահատման գործունեության արդյունքների ճանաչման` երկկողմ և բազմակողմ համաձայնագրերի ստորագրման միջոցով: Այս համաձայնագրերը կնպաստեն արտաքին առևտրի պայմանների դյուրացմանը, արտահանման ծավալների մեծացմանը, բիզնեսի զարգացմանը, համապատասխանության գնահատման աշխատանքների իրականացման համար պահանջվող ժամանակի և ֆինանսական ռեսուրսների կրճատմանը, ստեղծելով բարենպաստ պայմաններ տեղական արտադրողի համար, ապահովելով ապրանքների ազատ տեղաշարժը, բացառելով նույն արտադրանքի կրկնակի փորձարկման և սերտիֆիկացման անհրաժեշտությունը:

 1. Կարգավորման նպատակը և բնույթը

2016 թվականի նոյեմբերից «Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ-ը հանդիսանում է Հավատարմագրման Եվրոպական Համագործակցության (EA) ասոցացված անդամ:

EA-ին ասոցացված անդամակցությունը առաջին քայլն է հավատարմագրման արդյունքների երկկողմ և բազմակողմ ճանաչման համաձայնագրերի (ԵՃՀ, ԲՃՀ) կնքման գործընթացում, որոնց արդյունքում՝

- հավատարմագրված համապատասխանության գնահատման մարմինների տրամադրած փորձարկման արձանագրությունները, համապատասխանության սերտիֆիկատները և հաշվետվությունները կճանաչվեն ու կընդունվեն բազմակողմ համաձայնագրեր ստորագրած ազգային հավատարմագրման մարմինների կողմից: Բազմակողմ համաձայնագրեր կնքելու նպատակն է հասնել հավատարմագրված մարմինների իրազեկության համընդհանուր մակարդակի և կրճատել կամ վերացնել բազմակի գնահատումների անհրաժեշտությունը:

Անդամակցությունը կապահովի.

- հավատարմագրման պահանջների միասնական մոտեցում,

- հավատարմագրման աշխատանքների արդյունքների (հավատարմագրման վկայագրերի և հաշվետվությունների, համապատասխանության սերտիֆիկատների, փորձարկման արձանագրությունների և այլն) համընդհանուր ճանաչման գործընթացի սկիզբ,

- փոխվստահություն ազգային հավատարմագրման համակարգերի միջև,

- գիտելիքների և փորձի փոխանակում բազմակողմանի համաձայնագրեր ստորագրած կողմերի միջև:

 1. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

 

 1. Ակնկալվող արդյունքը

Հավատարմագրված համապատասխանության գնահատման մարմինների կողմից մատուցվող ծառայությունների նկատմամբ վստահության ապահովում և Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրման համակարգի զարգացում և միջազգային ճանաչում:

 

 1. Այլ տեղեկություններ չկան:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Обсуждалось

  13.02.2020 - 05.03.2020

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Экономика, Экономическая

 • Министерство

  Министерство экономики

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 1976

Принт