Добавить в избранное

В стадии разработки

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ, ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՄԱՆ

Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ կետի փոփոխման արդյունքում, ըստ որի համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության ղեկավարի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու մրցույթի նախապատրաստման, անցկացման և արդյունքների ամփոփման կարգը հաստատում է պետական լիազորված մարմինը՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը,  անհրաժեշտություն է  առաջացել սահմանել համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու մրցույթի նախապատրաստման, անցկացման  և արդյունքների ամփոփման կարգ:

 • Обсуждалось

  12.02.2020 - 27.02.2020

 • Тип

  Порядок

 • Область

  Территориальное управление и развитие

 • Министерство

  Министерство территориального управления и инфраструктур

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 3734

Принт

Предложения

Վաղինակ Հովհաննիսյան

19.02.2020

Մրցույթի արդյունքներով պաշտոնի նշանակումը բաժնի 1-ին կետից հանել առավելագույնը բառը, քանի որ համայնքի ղեկավարին ոչ հաճելի մասնակից հաղթելու և նշանակվելու դեպքում, սուբյեկտիվ գործոնով պայմանավորված, համայնքի ղեկավարը հնարավոր է աշխատանքային պայմանագիր կնքի մեր պատկերացրած ամենակարճ ժամկետով՝ թեկուզ նաև մեկ օրով կամ մեկ ամսով, այնուհետև վերջինիս ազատելուց հետո հայտարարի նոր մրցույթ: Հետևաբար նման ռիսկերից խուսափելու համար առաջարկում ենք հանել <<առավելագույնը>> բառը: Բացի այդ նույն կետի վերջին նախադասությունն առաջարկում ենք ամբողջությամբ հանել, քանի որ իր մեջ լուջ կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում, ինչպես նաև զրկում է մյուս քաղաքացիներին սպասված մրցույթին մասնակցելու հնարավորությունից:

Վաղինակ Հովհաննիսյան

19.02.2020

ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասը սահմանում է, որ աշխատողի և գործատուի միջև աշխատանքային հարաբերությունները ծագում են աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կնքված գրավոր աշխատանքային պայմանագրով կամ աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտով: Այսինքն գործում է կամ-կամ տարբերակը, իսկ կարգում շարադրված է և-և տարբերակը, այսինքն և համայնքի ղեկավարի կարգադրություն կամ որոշում, և աշխատանքային պայմանագիր: Առաջարկում եմ սահմանափակվել միայն աշխատանքային պայմանագիր կնքելով կամ տվյալ պաշտոնում նշանակելու իրավասություն ունեցող անձի կողմից ընդունված որոշումով կամ կարգադրությամբ նշանակելով՝ հակասության մեջ չդնելով կարգի տվյալ դրույթները ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի համապատասխան հոդվածի դրույթների հետ:

Վաղինակ Հովհաննիսյան

19.02.2020

Իմ կողմից ներկայացված <<Մրցույթի նախապատրաստական աշխատանքները բաժնի 18-րդ կետի և ընդհանուր դրույթներ բաժնի 12-րդ կետի 2-րդ ենթակետի բովանդակությունները հակասում են միմյանց և անհրաժեշտ է հստակ մեկ տարբերակ ունենալ դիմումների ընդունման վերջնաժամկետի վերաբերյալ: >> առաջարկին Ձեր կողմից պատասխան հիմնավորում է ներկայացվել, որ <<18-րդ կետի և ընդհանուր դրույթներ բաժնի 12-րդ կետի 2-րդ ենթակետի բովանդակություններում հակասություն չկան, քանի որ 18-րդ կետով հստակ նշված է դիմում ներկայացնելու վերջնաժամեկտը /մրցույթի անցկացման օրվանից 15 օր առաջ/, իսկ 12-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված է մրցույթի մասին հայտարարություն տալու օրը / այսինք հայտատարությունը պետք է տրվի մրցույթի անցկացման օրվանից 30 օր առաջ/>>: Սակայն խնդրում եմ նայել 11-րդ կետը, միայն որում է նշված մրցույթ հայտարարելու ժամկետների վերաբերյալ, իսկ իմ կողմից մեջբերված երկու դեպքերում էլ խոսքը վերաբերում է մասնակիցների կողմից մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներ ներկայացնելու վերջնաժամկետին՝ մի դեպքում մրցույթի անցկացման օրվանից 15, մյուս դեպքում 30 օր առաջ:

Узнать больше