Добавить в избранное

Находится в правительстве РА

««ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

Все рекомендации по содержанию проекта включаются в кратком содержании,онлайн письма - в течении 2 рабочих дней, эл. письма - в течении 10 рабочих дней

project.digest.no Автор предложения, дата получения Содержание предложения Заключение Сделанные изменения
1 2 3 4
1 Տիգրան Սարաֆյան 27.09.2019 09:58:53 հանել նախագիծը Ընդունվել է ի գիտություն
2 Sashur Kalashyan 30.09.2019 15:37:21 Հանել առաջարկը օրակարգից Ընդունվել է ի գիտություն
3 ,,Քաղաքաշինություն և տնտեսություն,, ՀԿ 04.10.2019 11:59:56 1. Սույն նախագիծը ըստ էության երկրորդ անգամ է ներկայացվում հանրային քննարկման: Նախորդ անգամ իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում տեղադրված նախագծի վերաբերյալ ներկայացրել էինք <<Քաղաքաշինություն և տնտեսություն>> ՀԿ-ի դիտողությունները և առաջարկությունները, սակայն դրանք չընդունվեցին և չներկայացվեցին հիմնավոր հակափաստարկներ, այդ պատճառով https://www.e-draft.am/projects/1738/digest կայքում ներկայացված ՀԿ-ի կարծիքը կրկին անգամ առաջարկում ենք դարձնել քննարկման առարկա: Ընդունվել է ի գիտություն
4 ,,Քաղաքաշինություն և տնտեսություն,, ՀԿ 04.10.2019 11:59:56 Մեր դիրքորոշումը մնում է նույնը. ներկայացվել է նախագիծ, որը հակասում է գործող օրենսդրությանը և ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի կողմից մոտ երեք ամիս առաջ ներկայացված դիրքորոշմանը: Փաստացի առաջարկվում է միջազգային առաջադեմ փորձի անհաջող տեղայնացված տարբերակը փոխարինել արդեն ոչ արդիական, կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող շատ ավելի անընդունելի տարբերակով: Ընդունվել է ի գիտություն
5 ,,Քաղաքաշինություն և տնտեսություն,, ՀԿ 04.10.2019 11:59:56 ՀԿ-ի կողմից https://www.e-draft.am/projects/1738/digest կայքում տեղադրված պարզաբանումներ ներկայացնելու ՀԿ-ի առաջարկությունները՝ Նախագծի փաթեթին վերաբերելի տեղեկատվության վերաբերյալ անհիմն մերժվել են՝ հղում անելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 42-րդ հոդվածին: Ակնհայտ է, որ նշված հոդվածի դրույթները վերաբերում են միայն նորմատիվ իրավական ակտերի(ՀՀ ժողովրդի, ինչպես նաև Սահմանադրությամբ նախատեսված մարմինների կամ պաշտոնատար անձանց ընդունած գրավոր իրավական ակտ, որը պարունակում է վարքագծի պարտադիր կանոններ անորոշ թվով անձանց համար) պարզաբանմանը և բացարձակապես չեն վերաբերվում նախագծերում ներկայացված տեղեկատվության թափանցիկ իրազեկման գործընթացին: ՈՒստի առաջարկում ենք, հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին կետի 10-րդ ենթակետի պահանջները, ներկայացնել համապատասխան պարզաբանումներ վերոնշվածի վերաբերյալ: Ընդունվել է ի գիտություն
6 ,,Քաղաքաշինություն և տնտեսություն,, ՀԿ 04.10.2019 11:59:56 Հաշվի առնելով, որ«Ճարտարապետական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին հակասում են Նախագծով առաջարկվող պայմանները, որոնց հաստատման դեպքում կխախտվեն նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ կետի պահանջները, առաջարկում ենք հիմնավորել նման գործընթացը Չի ընդունվել Սույն դիտողությունն որևիցէ առնչություն չունի ներկայացված օրենսդրական նախագծի հետ:
7 ,,Քաղաքաշինություն և տնտեսություն,, ՀԿ 04.10.2019 11:59:56 Առաջարկում ենք ներկայացնել տեղեկատվություն Նախագիծը մշակելիս՝ որ պետությունների առաջադեմ փորձն է ուսումնասիրվել, և դրանցից որն է հիմք ընդունվել ոլորտում գործունեություն իրականացնելու թույլտվություններ տրամադրելու գործընթացը ոչ պետական կազմակերպությունների միջոցով իրականացնելու եղանակից լիցենզավորման՝ արդեն վաղուց հնացած մեթոդին վերադառնալու համար: Չի ընդունվել Օրենսդրական նախագծով առաջարկվող փոփոխության համար հիմք է հանդիսացել քաղաքաշինության բնագավառում գործող լիցենզավորման կարգերի և «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի ոչ լիարժեք համապատասխանությունը: Փոփոխությունով նախատեսվում է նպաստել քաղաքաշինական ոլորտում անհրաժեշտ որակավորմամբ տնտեսվարող սուբյեկների ձևավորմանը, տարբեր որակավորում և փորձառություն ունեցող անձանց կամ կազմակերպությունների գործունեությունների տարանջատմանը: Ըստ քաղաքաշինական օբյեկների բարդության կստեղծվի հավասար մրցակցային դաշտ՝ նպաստելով շուկայական հարաբերությունների կարգավորմանը։
8 ,,Քաղաքաշինություն և տնտեսություն,, ՀԿ 04.10.2019 11:59:56 Առաջարկում ենք ներկայացնել հիմնավորումներ Նախագծի մշակման համար հիմք հանդիսացած և Նախագծի հիմնավորում բաժնում ներկայացրած բացասական գնահատականների վերաբերյալ, ինչպես նաև հստակ փաստարկներով հիմնավորել «Ճարտարապետական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի առանցքային տրամաբանության մերժումը: Չի ընդունվել Քննարկման առարկա է հանդիսանում «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքը: Սույն դիտողությունն որևիցէ առնչություն չունի ներկայացված օրենսդրական նախագծի հետ:
9 ,,Քաղաքաշինություն և տնտեսություն,, ՀԿ 04.10.2019 11:59:56 Առաջարկում ենք ներկայացնել գնահատական Նախագծի դրույթներին համապատասխան լիցենզավորման գործընթացների իրականացման դեպքում հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերի վերաբերյալ: Ընդունվել է ի գիտություն Լրացուցիչ կքննարկվի մասնագետների և հասարակական կազմակերպությունների հետ:
10 ,,Քաղաքաշինություն և տնտեսություն,, ՀԿ 04.10.2019 11:59:56 Առաջարկում ենք հստակեցնել. նախագծի 3-րդ հոդվածի պահանջը ուժի մեջ մտնելուց հետո նախագծի 7-րդ հոդվածի պայմանով գործող լիցենզիաների ուժի մեջ լինելու դեպքում փաստացի կարող են զուգահեռ իրականացնել շինարարական աշխատանքներ՝ կնքելով այլ կապալի պայմանագրեր, որոնք ռիսկային կդառնան՝ ավարտին հասցնելու առումով: Չի ընդունվել Պարտավորություններ ստանձնում են օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո միայն: Այսինքն կգործեն մինչ այդ կնքած պայմանագրերով սահմանված ժամկետով:
11 ,,Քաղաքաշինություն և տնտեսություն,, ՀԿ 04.10.2019 11:59:56 Առաջարկում ենք հստակեցնել նախագծի 3-րդ հոդվածի պահանջը ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև նախագծի 4-րդ հոդվածը ուժի մեջ մտնելը ընկած ժամանակահատվածում գնումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում ինչպիսի՞ լիցենզիա է պահանջվելու: Չի ընդունվել Օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո պահանջվելու են նոր լիցենզիաներ, մինչև Օրենքի ուժի մեջ մտնելը՝ հին լիցենզիաներ: Առաջարկվող նախագծով մինչև նոր լիցենզիաների ուժի մեջ մտնելը տրված շինարարության թույլտվության հիման վրա ստանձնած պարտավորությունների մասով քաղաքաշինական սուբյեկտի համար նոր լիցենզիա չի պահանջվում: Հետևաբար նոր լիցենզիաների ուժի մեջ մտնելու պահից տնտեսավորղ սուբյեկտը չի կարող նոր շինարարություն սկսել նախկինում տրված լիցենզիաներով:
12 Հայկազ Սողոմոնյան 04.10.2019 12:45:12 Նախագիծը նախքան շրջանառության մեջ դնելը պետք է քննարկվեր համապատասխան փորձառություն ունեցող նախագծային և փորձաքննություն իրականացնող կազմակերպությունների հետ։ Նախագծում առկա են կոպիտ թերություններ և սխալներ։ Անթույլատրելի է Նախագիծը դնել շրջանառության մեջ առանց մասնագիտական քննրկման Չի ընդունվել Նախագիծը մինչ շրջանառության մեջ դնելը կատարվել է մասնագիտական քննարկում: