Добавить в избранное

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ

1.

Անհրաժեշտությունը

 

Նախագծի մշակման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է գնման գործընթացների շրջանակներում ախտորոշված խնդիրները կանոնակարգելու անհրաժետությամբ, որոնք հիմնականում վերաբերում են գործընթացների արդյունավետվությունը բարձրացնելու, գնման ընթացակարգերի կազմակերպման ժամկետների հնարավորինս կրճատելու, պատվիրատուների բնականոն գործունեության անընդհատությունը ապահովելու, պայմանագրերի կատարման շրջանակում առաջացող հնարավոր ռիսկերը նվազեցնելու, ինչպես նաև պատվիրատուների և գնահատող հանձնաժողովների կողմից հնարավոր սուբյեկտիվ որոշումների կայացումը բացառելու անհրաժեշտությամբ:

2.

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

 

Առկա կարգավորումները բավարար չափով չեն ապահովում գնման գործընթացների արդյունավետվությունը, պայմանագրերի կատարման շրջանակում մասնակիցները հնարավորություն են ստանում ցուցաբերելու ոչ պատշաճ վարքագիծ վտանգելով ծրագրերի լիարժեք իրականացումը

 

Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը

 

Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականության փոփոխություն չի նախատեսվում:

4.

Կարգավորման նպատակը և բնույթը

 

Գնման գործընթացների արդյունավետվության բարձրացում, գնման ընթացակարգերի կազմակերպման ժամկետների հնարավորինս կրճատում, պատվիրատուների բնականոն գործունեության անընդհատության ապահովում, պայմանագրերի կատարման շրջանակում առաջացող հնարավոր ռիսկերի նվազեցում, պատվիրատուների և գնահատող հանձնաժողովների կողմից հնարավոր սուբյեկտիվ որոշումների կայացումը բացառելու անհրաժեշտությամբ:

5.

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և ան­ձինք

 

Որոշ­ման նախագիծը մշակվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից:

6.

Ակնկալվող արդյունքը

 

Գնման գործընթացների կազմակերպման արդյունավետության բարձրացում, պայմանագրերի կատարման շրջանակում առաջացող հնարավոր ռիսկերի նվազեցում, պատվիրատուների և գնահատող հանձնաժողովների կողմից հնարավոր սուբյեկտիվ որոշումների կայացման բացառում

7.

Այլ տեղեկություններ (եթե այդպիսիք առկա են)

 

---


 

 • Обсуждалось

  20.08.2019 - 04.09.2019

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Финансовая, Экономическая

 • Министерство

  Министерство финансов

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 4859

Принт

Предложения

,,Քաղաքաշինություն և տնտեսություն,, ՀԿ

04.09.2019

Առաջարկում ենք Նախագծի 17-րդ կետում <<իրականացմանը>> բառից հետո ավելացնել <<և փոխարինվող նյութերի, պատրաստվածքների և կոնստրուկցիաների արժեքները պետք է նույն չափով պակաս լինեն համապատասխան տեղեկագրում հրապարակված արժեքներից, որ չափով որ պակաս են եղել մինչ փոխարինումը նախատեսված նյութերը, պատրաստվածքները և կոնստրուկցիաները>> բառերը: Քանի որ մրցույթին մասնակցելով 15%-ով ցածր գին ներկայացրած հաղթող մասնակիցը, փոխարինվող աշխատանքներում մրցութային հարաբերություններից դուրս գտնվելով, կարող է ներկայացնել փոխարինվող նյութերի, պատրաստվածքների և կոնստրուկցիաների անհամեմատ բարձր գներ՝ արդյունքում կարող է ստանալ ավելի մեծ շահույթ, որն էլ ունի կոռուպցիոն ռիսկեր:

,,Քաղաքաշինություն և տնտեսություն,, ՀԿ

04.09.2019

9. Առաջարկում ենք Նախագծի 13-րդ կետում հստակեցնել՝ որն է համարվելու թերություն, և շինարարության տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձի պարտավորությունների չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը ինչպես է ներկայացվելու, այսինքն, ինչպես է հիմնավորվելու, որ առկա թերության համար մեղքի բաժին ունի նշված անձը: Օրինակ՝ պետք է հաշվի առնել այն դեպքը, երբ մատակարարվող շինանյութի որակական տվյալները կարող են չհամապատասխանել ներկայացված փաստաթղթերի տվյալներին:

,,Քաղաքաշինություն և տնտեսություն,, ՀԿ

04.09.2019

8. Հաշվի առնելով, որ նախագծային փաստաթղթերը մշակելիս նոր կառուցվող օբյեկտների դեպքում շատ հավանական է, որ հողային աշխատանքների, իսկ հիմնանորոգման կամ վերակառուցման դեպքում արտաքինից չերևացող շերտերի հետ կապված աշխատանքների և դրանց հետևանքով այլ աշխատանքների ծավալների շեղումը ավելին կլինի քան 5%-ը, որը նախագծողը նախապես չէր կարող նախատեսել, ուստի առաջարկում ենք լրամշակել Նախագծի 11-րդ և 14-րդ կետերը:

Узнать больше