Добавить в избранное

Проект принят

«Բնապահպանական հարկի արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը և դրանք ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

Հիմնավորում

«Բնապահպանական հարկի արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը և դրանք ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ

 

 

 1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը). Նախագծի նպա­տակը Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի կիրարկումն ապա­հովելն է:
 2. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները. 2016 թվա­­­­­կանի հոկտեմբերի 4-ին ընդունված՝ Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենս­գրքի 172-րդ հոդ­վածի 2-րդ մասի համաձայն, բնապահպանական հարկի արտոնու­թյուն­նե­րից օգտվելու իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը և դրանց ներկայացման կարգը սահ­մա­նում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

Խնդիրը կայանում է նրանում, որ 2018 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտնելու Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգիրքը, որի 172-րդ հոդ­վածի 2-րդ մասով սահ­մանված վերո­­նշյալ դրույթների կիրարկումն ապահովելու համար ՀՀ կառա­վարության որոշ­­­մամբ բնապահպանական հարկի արտոնու­թյուն­նե­րից օգտվելու իրավունքը հաստատող փաս­­տաթղթերը և դրանց ներկայացման կարգը ներկայումս սահմանված չէ:

 1. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները. Նախագծով առաջարկվում է սահ­մա­­նել բնապահպանական հարկի արտոնու­թյուն­նե­րից օգտվելու իրավունքը հաստատող փաս­տա­թղթերը և դրանց ներկայացման կարգը:
 2. Կարգավորման առարկան. Նախագծի կարգավորման առարկան բնա­պահ­պա­նա­կան հարկի արտոնու­թյուն­նե­րից օգտվելու իրավունքը հաստատող փաս­տաթղթերը և դրանց ներ­կա­յացման կարգն է:
 3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք. Նախագի­ծը մշակվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կող­­մից:
 4. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը. Նախագծի ընդուն­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ման արդ­յուն­­քում ակնկալվում է սահմանել բնապահպանական հարկի արտոնու­թյուն­նե­րից օգտվելու իրավունքը հաստատող փաս­տաթղթերը և դրանց ներկայացման կարգը:
 • Обсуждалось

  27.04.2017 - 22.05.2017

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Финансовая, Экономическая

 • Министерство

  Министерство финансов

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 8249

Принт