Добавить в избранное

В стадии разработки

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում և «Ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի տեղական վճարի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

Все рекомендации по содержанию проекта включаются в кратком содержании,онлайн письма - в течении 2 рабочих дней, эл. письма - в течении 10 рабочих дней

project.digest.no Автор предложения, дата получения Содержание предложения Заключение Сделанные изменения
1 2 3 4
1 "Տնտեսական իրավունքի կենտրոն" Հասարակական կազմակերպություն 14.05.2019 17:13:17 Ամբողջովին համամիտ ենք նախագծերին: Դրանցով վերացվում է օրենսդրության մեջ եղած հակասությունները: Սակայն դրանցով չի կարգավորվում այսպես կոչված "կարմիր գծերի" հիմնախնդիրը: Փաստորեն Երեւան քաղաքաում վճարովի ավտոկայանտեղիին բնորոշ ինժեներական կառույցները մի քանիսն են՝ 4-5-ը եւ դրանց պետք է վերաբերի սույն կարգավորումը: Այսպես կոչված "կարմիր գծերը" իրենց բնույթով վճարովի կայանտեղի չեն, պարզապես ապօրինաբար զբաղեցրել են երթեւեկելի մասի 1-ին գծերը, ինչի համար էլ գանձվում են ապօրինի տեղական վճարները: Առաջարկվում է, որպեսզի նոր օրինագծեր ընդունել խնդիրը կարգավորելու համար եւ չեղյալ համարել Երեւան քաղաքապետի ու ավագանու խնդրո առարկա ապօրինի որոշումները: Միաժամանակ Երեւան քաղաքում խնդրահարույց է հաշմանդամ վարորդների համար ավտոկայանտեղիներում անվճար տարածքներ ամրագրելու հրամայականը: Այդպիսիք պարզապես չկան: Այդ հանգամանքը հակասում է ՀՀ միջազգային պարտավորություններին՝ հաշմանդամների նկատմամբ իրկանացվող քաղաքականության առումով: Մովսես Արիստակեսյան "Տնտեսական իրավունքի կենտրոն" ՀԿ նախագահ Չի ընդունվել։ Վճարովի ավտոկայանատեղիների հարցը կարգավորվում է <<Ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի տեղական վճարի մասին>> ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասով, որի համաձայն՝ <<Սույն օրենքի դրույթները տարածվում են միայն համայնքի ավագանու կողմից սահմանված` համայնքային սեփականությունը հանդիսացող ընդհանուր օգտագործման փողոցներում և հրապարակներում (բացառությամբ` բակային տարածքների, ուսումնական, կրթական, մշակութային և առողջապահական հաստատությունների, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների վարչական շենքերի հարակից տարածքների) կազմակերպված վճարովի ավտոկայանատեղերում (այսուհետ` ավտոկայանատեղ) ավտոտրանսպորտային միջոցը կամ դրա կցորդը (այսուհետ` ավտոտրանսպորտային միջոց) կայանելու դեպքում ծագած հարաբերությունների վրա>>: Միաժամանակ Ձեր կողմից բարձրացված մյուս հարցերը դուրս են հիշյալ նախագծի կարգավորվող առարկայի շրջանակներից, համաձայն <<Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի։
2 Էդուարդ Ստեփանյան 16.05.2019 10:47:20 «Ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի տեղական վճարի մասին» 2011 թվականի հունիսի 23-ի ՀՕ-221-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 12-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 1.Ավտոկայանատեղի վճարի վճարման պարտավորությունը ծագում է ավտոտրանսպորտային միջոցն ավտոկայանատեղում կայանելու պահից անվճար կայանելու համար սահմանված տասնհինգ րոպեի ընթացքում` ավտոտրանսպորտային միջոցը տասնհինգ րոպեից ավել ժամանակահատվածով կայանելու նպատակով։ Առաջարկության քննարկման արդյունքում նախագիծը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ, որով ներկայացված ձևակերպումները , մեր կարծիքով, առավել ընդգրկուն են։ Հոդված 1. «Ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի տեղական վճարի մասին» 2011 թվականի հունիսի 23-ի ՀՕ-221-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 7-րդ հոդվածը <<ավտոկայանատեղում>> բառից հետո լրացնել <<տասնհինգ րոպեից ավել ժամանակահատվածով>> բառերով։ Հոդված 2. Օրենքի 12-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. <<1. Ավտոկայանատեղի վճարի վճարման պարտավորությունը ենթակա է կատարման ավտոտրանսպորտային միջոցն ավտոկայանատեղում կայանելու պահից սկսած տասնհինգ րոպեի ընթացքում՝ եթե տվյալ ավտոտրանսպորտային միջոցը կայանվելու է տասնհինգ րոպեից ավել ժամանակահատվածով։>>։ Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: