Добавить в избранное

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ ԴԵՂԱՏՈՄՍԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ, ԴԵՂԱՏՈՄՍԵՐ ԳՐԵԼՈՒ, ԴԵՂԵՐ ԲԱՑ ԹՈՂՆԵԼՈՒ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ` ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ) ԿԱՐԳԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԴԵՂԵՐԻ ԵՎ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 14-Ի N 759 ՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 9-Ի N 1402-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Սույն Նախագծի նպատակն է դեղատոմսային  դեղերի դուրս գրման և դեղատնից դրանց բաց թողնելու կարգի աստիճանական ներդրման արդյունքում ապահովել ավելի  մեղմ անցում դեպի նոր կարգավորիչ դաշտ:

 • Обсуждалось

  27.03.2019 - 12.04.2019

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Здравоохранение

 • Министерство

  Министерство здравоохранения

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 8105

Принт

Предложения

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին

09.04.2019

22. Հաշվի առնելով, որ «Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի առաքմանը ներկայացվող տեխնիկական և մասնագիտական պահանջները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշմամբ թույլատրվում է դեղատոմսով բացթողնվող դեղերի առաքումը, ուստի անհրաժեշտ է համապատասխան ընթացակարգ նախատեսել նաև նշված դեպքի համար:

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին

09.04.2019

21. Առաջարկվում է Որոշման նախագծի N 1 հավելվածի 72-րդ կետը հանել՝ հաշվի առնելով, որ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի համաձայն՝ քաղաքացու գործունակությունը լրիվ ծավալով ծագում է չափահաս (18 տարեկան) դառնալու պահից, իսկ մինչև այդ անչափահասը քաղաքացիաիրավական հարաբերություններին մասնակցում է իր օրինական ներկայացուցիչների միջոցով: Միևնույն ժամանակ «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ 18 տարին չլրացած կամ օրենքով սահմանված կարգով անգործունակ ճանաչված պացիենտների առողջական վիճակի մասին տեղեկությունները տրվում են նրանց օրինական ներկայացուցիչներին: Վերոգրյալից հետևում է, որ բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալիս, այդ թվում՝ դեղատոմսեր բաց թողնելիս, անչափահասի անունից հանդես են գալիս նրա օրինական ներկայացուցիչները:

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին

09.04.2019

20. Առաջարկվում է Որոշման նախագծի N 1 հավելվածի 60-րդ կետը խմբագրել՝ հաշվի առնելով, որ նպատակահարմար չէ դեղատան աշխատակցին վերապահել լիազորություն անվավեր ճանաչելու բուժաշխատողի կողմից ստորագրված դեղատոմսը, ինչպես նաև յուրաքանչյուր դեպքում բժշկին կամ անասնաբույժին տեղյակ պահելու վերջինիս պարտականության սահմանումը:

Узнать больше