Добавить в избранное

В стадии разработки

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 26-ի N 611-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին»

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 26-Ի N 611ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

 

 1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 26-ի N 611-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը բխում է «Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ` կազմակերպություն) կառավարման արդյունավետության բարձրացման անհրաժեշտությունից ու միտված է ներգրավված բոլոր ռեսուրների, այդ թվում՝ պետական միջոցների արդյունավետ օգտագործմանը։

Անհրաժեշտություն է առաջացել նաև կազմակերպության կառավարման մարմնի ձևավորումը համապատասխանեցնել «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ և 19-րդ հոդվածներին։ Այս նպատակով գործող որոշմամբ ձևավորված խորհրդատվական խորհուրդն առաջարկվում է փոխարինել կոլեգիալ կառավարման մարմնով։

 1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 26-ի N 611-Ն որոշման 9-րդ կետով սահմանվել է, որ կազմակերպությունում ձևավորվում է 5 անձից բաղկացած խորհրդատվական խորհուրդ, որի կազմը և աշխատակարգը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետը:

Համաձայն «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ «Հիմնադրի որոշմամբ կամ պետական կազմակերպության կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում ձևավորվում է պետական կազմակերպության կոլեգիալ կառավարման մարմին։

Պետական կազմակերպության կոլեգիալ կառավարման մարմնի ձևավորման և գործունեության կարգը, նրա լիազորությունները սահմանվում են պետական կազմակերպության կանոնադրությամբ:»

Ելնելով վերը նշվածից նախատեսվում է Նախագիծը ընդունվելուց հետո համապատասխան փոփոխությունը կկատարել նաև կազմակերպության կանոնադրությունում։

Միևնույն ժամանակ առաջարկվում են որոշակի շտկումներ կատարել որոշման մեջ:

 1. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները

Գործող որոշման 9-րդ կետի 1-ին ենթակետով ձևավորվում է կազմակերպությունում 5 անձից բաղկացած խորհրդատվական խորհուրդ։

Նշեմ, որ Կազմակերպության գործառույթներն են՝ մշակույթի, սպորտի (մարզական) սոցիալական, կրթության (նպատակ ունենալով աջակցելու՝ հայրենասիրության, պետականության և մարդասիրության ոգով անձի դաստիրակության գործընթացին) ոլորտներին առնչվող հանրային և մասնավոր տարաբնույթ միջոցառումների նախաձեռնումը և իրականացումը։

Կազմակերպության գործառույթները, ինչպես նաև որոշման 6-րդ կետով կազմակերպությանը թույլատրված ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման նկատմամբ կառավարումն և վերահսկումն ավելի արդյունավետ իրականացնելու համար Որոշման նախագծով առաջարկվում է 5 անձից բաղկացած խորհրդատվական խորհուրդը փոխարինել 15 անձից բաղկացած կոլեգիալ կառավարման մարմնով։

Նախատեսվում է նաև կազմակերպության կանոնադրության փոփոխությունից հետո վերոնշյալ կառավարման մարմնում ընդգրկել մշակութային ու հասարակական գործիչներին, ինչպես նաև կազմակերպության տնօրենի մրցույթի ժամանակ բարձր միավորներ հավաքած, բայց հաղթող չճանաչված մասնակիցներին։

 1. Կարգավորման առարկան

Նախագծի նպատակն է բարձրացնել կազմակերպության կառավարման արդյունավետությունը, վերահսկելի և հնարավորինս թափանցիկ դարձնել նրա գործունեությունը։

 1. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք

Նախագիծը մշակվել է Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից:

 1. 6. Իրավական ակտի կիրարկման դեպքում ակնկալվող արդյունքը

Նախագծի ընդունման արդյունքում կազմակերպության կառավարումն կիրականացվի ավելի թափանցիկ և հրապարակային։

 

 • Обсуждалось

  27.02.2019 - 27.03.2019

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Управление государственным имуществом

 • Министерство

  Комитет по управлению государственным имуществом

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 3230

Принт