Добавить в избранное

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 1699-Ն ԵՎ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 10-Ի N 113-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր ՈՒ Մ

ՀՀ կառավարության <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի  հոկտեմբերի 26-ի N 1699-Ն և  2008 թվականի հունվարի 10-ի N 113-Ն որոշումների մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին>> որոշման նախագծի

Նախագծով նախատեսվում է հստակեցնել երթևեկելի մասի գոտիների թվից կախված  ճանապարհային լուսացույցների վրա նշված սլաքների ցույց տված երթևեկության իրական ուղղությունները, որի դեպքում գոտիների թիվը ավելի չպետք է լինի երեքից (կամ երկուսից):

Նախագծով սահմանվում է նաև, որ ավտոմոբիլային ճանապարհներին  տեղադրվող ճանապարհային նշանների չափերը պետք է համապատասխանեն ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004 ստանդարտի պահանջներին:

Միաժամանակ, նախագծով նախատեսվում է  ՀՀ կառավարության 10.01.2018թ. 113-Ն որոշման N 1 հավելվածում 87-րդ կետը լրացնել նոր աղյուսակով որով կսահմանվի գծանշման գծերի լայնության չափանիշները:

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ՀՀ կառավարության <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի  հոկտեմբերի 26-ի N 1699-Ն և  2008 թվականի հունվարի 10-ի N 113-Ն որոշումների մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին>> որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտության մասին

 

ՀՀ կառավարության <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի  հոկտեմբերի 26-ի N 1699-Ն և  2008 թվականի հունվարի 10-ի N 113-Ն որոշումների մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին>> որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջանում:

 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ՀՀ կառավարության <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի  հոկտեմբերի 26-ի N 1699-Ն և  2008 թվականի հունվարի 10-ի N 113-Ն որոշումների մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին>> որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների  ավելացման կամ նվազեցման մասին

 

ՀՀ կառավարության <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի  հոկտեմբերի 26-ի N 1699-Ն և  2008 թվականի հունվարի 10-ի N 113-Ն որոշումների մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին>> որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների ավելացում կամ նվազեցում, ինչպես նաև լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն չի առաջացնում:

 

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՀՀ կառավարության <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի  հոկտեմբերի 26-ի N 1699-Ն և  2008 թվականի հունվարի 10-ի N 113-Ն որոշումների մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին>> որոշման նախագծի հեղինակների (մշակողների)

 

ՀՀ կառավարության <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի  հոկտեմբերի 26-ի N 1699-Ն և  2008 թվականի հունվարի 10-ի N 113-Ն որոշումների մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին>> որոշման  նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության իրավաբանական վարչության կողմից:

    

 

Ց Ա Ն Կ

 

Իրավական ակտերի, որոնց հիման վրա կամ որոնցից օգտվելով մշակվել է    

ՀՀ կառավարության <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի  հոկտեմբերի 26-ի N 1699-Ն և  2008 թվականի հունվարի 10-ի N 113-Ն որոշումների մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին>> որոշման նախագիծը

    

ՀՀ կառավարության <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի  հոկտեմբերի 26-ի N 1699-Ն և  2008 թվականի հունվարի 10-ի N 113-Ն որոշումների մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին>> որոշման նախագիծը մշակվել է <<Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի  հիման վրա:

 

 • Обсуждалось

  04.02.2019 - 20.02.2019

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Транспорт

 • Министерство

  Министерство индустрии высоких технологий

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 6465

Принт