Добавить в избранное

В стадии разработки

<<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի դեկտեմբերի 31-ի N 902 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի դեկտեմբերի 31-ի N 902 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նշյալ որոշմամբ սահմանված իրավակարգավորումները Եվրասիական տնտեսական միության (ԵՏՄ) միասնական մաքսային կարգավորումներին չհամապատասխանելու հանգամանքով: Մասնավորապես, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագ­րի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ ոչ սակագնային կարգավորման միջոցները (արգելքներ և սահմանափակումներ) սահմանվում և կիրառվում են հրապարակայնության ու խտրականության բացառման սկզբունքների հիման վրա՝ Պայմանագրի 7-րդ հավելվածով սահմանված կարգով: Մասնավորապես, Պայմանագրի 7-րդ հավելվածի 3-րդ և 4-րդ կետերի համաձայն՝ Միության տարածքում երրորդ երկրների հետ առևտուր իրականացնելիս կիրառվում են ոչ սակագնային կարգավորման միասնական միջոցներ, իսկ ոչ սակագնային կարգավորման միջոցների սահմանման, կիրառման, երկարաձգման և վերացման մասին որոշումներն ընդունվում են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից։ Մինչդեռ, ԵՏՄ մաքսային օրենսդրությամբ սահմանված միասնական կարգավորումներին զուգահեռ ներկայումս գործում է ՀՀ կառավարության 31.12.2000թ. «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով ըստ մաքսային ռեժիմների առանձին ապրանքների տեղափոխումն արգելելու մասին» N902 որոշումը, որով սահմանվում են մի շարք մաքսային ընթացակարգերով Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով տեղափոխման համար արգելվող ապրանքների ցանկերը: Ընդ որում, նշյալ իրավական ակտով սահմանված արգելքները և սահմանափակումները չեն համապատասխանում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 02.04.2015թ. «Ոչ սակագնային կարգավորման միջոցների մասին» N30 որոշմամբ սահմանված միասնական կարգավորումներին:

 • Обсуждалось

  11.01.2019 - 31.01.2019

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Юстиция, Безопасность, Государственные доходы, Экономика, Транспорт, Экономическая, Безопасность дорожного движения

 • Министерство

  Комитет государственных доходов

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 2121

Принт