Добавить в избранное

««Հարկային օրենսգրքում» փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ» ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

    1Անհրաժեշտությունը

        Սույն նախագծի ընդունումը պայմանավորված է ներքին արտադրողի համար արդյունաբերական գոտում ավելի արդյունավետ պայմանների ստեղծմամբ։

       Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

       Ներկայումս Հայաստանի Հանրպետությունում չեն ձևավորվել արդյունաբերական գոտիներ և նրանց գործունեության պայմանները ավելի գրավիչ դարձնելու նպատակով առաջարկվում է տրվող հնարավոր արտոնությունները տարածել նաև արդյունաբերական գոտիներում վարձու աշխատողների եկամտային հարկի վրա։

    Համաշխարհային շուկայում գերակա դիրք գրավող և պրոգրեսիվ հարկման մեխանիզմ կիրառող երկրների փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ցածր ինքնարժեքի պայմաններում վերջիններս ներկայացնում են մրցունակ և էժան արտադրանք, սակայն եկամտային հարկի մասով հարկվում են ավելի բարձր դրույքաչափով, որն ըստ էության դառնում է ոչ նպատակահարմար այդ երկրների արտադրողների համար։

     Ուստի նման արտոնությունները խթան կհանդիսանա արդյունաբերական գոտիներում օտարերկրյա ներդրողների համար, հատկապես թեթև արդյունաբերության ոլորտում։

    2Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը

Տեղական արդյունաբերական ձեռնարկությունների արտադրանքի բնականոն գործունեության ապահովում և արտադրանքի մրցունակության բարձրացում:

3Կարգավորման նպատակը և բնույթը

Նման արտոնությունները արդյունաբերական գոտիներում ենթադրում է ուղղակի ներդրումների ներգրավում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մեջ, իսկ ներքին արտադրողի համար տեղական արտադրության զարգացում` նոր աշխատատեղերի ստեղծում:

      Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք

       Նախագիծը մշակվել է ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության կողմից` հաշվի առնելով հանրապետության բիզնես-շրջանակների առաջարկությունները և շահագրգիռ պետական մարմինների դիրքորոշումները:

 

4Ակնկալվող արդյունքը

         Ձևավորվող արդյունաբերական գոտիների ստեղծում և զարգացում Հայաստանի Հանրպետությունում։

5Այլ տեղեկություններ (եթե այդպիսիք առկա են)

 

 

 

 

 

 

 

 • Обсуждалось

  02.11.2018 - 22.11.2018

 • Тип

  Закон

 • Область

  Экономика, Экономическая

 • Министерство

  Министерство экономики

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 4212

Принт

Предложения

Նենսի Գևորգիան

17.11.2018

Ինչ վերաբերում է 2-րդ հոդվածի բովանդակությանը, ապա դա համարում ե անընդունելի մի քանի պատճառով: Նախ կարծում եմ , որ նման դրույթը ոչ միայն հակասում է տնտեսական մրցակցության Սահմանադրական սկզբունքին, այլ նաև որոշակի կոռուպցիոն գործոն է պարունակում: Մասնավորապես, պարզ չէ, թե կառավարությունը ինչ սկզբունքից, ինչ չափորոշիչներից ելնելով, պետք է այս կամ այն արդյունաբերական գոտուն տա արտոնություն, իսկ մյուսին՝ ոչ: Կամ ինչի հիման վրա պետք է որոշի, թե ինչ ժամկետով է տալիս նման արտոնությունը: Գտնում եմ, որ եթե օրենքով նախատեսվում է արտոնություն, ապա դա պետք է կիրառելի լինի համադրելի բոլոր դեպքերում: Բացի այդ, պարզաբանման կարիք ունի նման դրույթի նախատեսման միտումը? Ինչ ռիսկ է կանխվում դրանով և ինչո ԱՏԳ-ների համար նման դրույթ նախատեսված չէ?

Նենսի Գևորգիան

17.11.2018

2-րդ հոդվածն անհասկանալի է: Նախատեսվում է լրացում կատարել մի հոդվածում, որով նախատեսված է ուժը կորցրած ճանաչել որոշակի ակտեր: Այս առումով անհասկանալի դրույթ է ստացվում: Մասնավորապես 445-րդ հոդվածը սահմանում է, որ «1. Օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելու օրվանից ուժը կորցրած են ճանաչվում՝», և նման լրացւում կատարելու դեպքում ամբողջ նախադասությունը կլինի հետևյալը «1. Օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելու օրվանից ուժը կորցրած են ճանաչվում՝ Հոդված 126-ի 8-րդ կետով և հոդված 150-ի 6․1 կետով սահմանվող դրույքաչափերի կիրառությունը և դրա գործողությունների ժամկետները յուրաքանչյուր արդյունաբերական գոտու համար սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը»:

Узнать больше